Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit nuk duhet të ngatërrohet me materialet e thjeshta dhe kontrollin e prodhimit. Karakteristikat kryesore të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit janë: 1. Konsideroni zinxhirin e furnizimit si një njësi të vetme Së pari, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit e sheh zinxhirin si një njësi të vetme. Për...
Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit i referohet marrjes së vendimeve në lidhje me projektimin, planifikimin dhe funksionimin e zinxhirit të furnizimit. Të gjitha këto veprime janë vendimtare për të bërë një kompani të ketë sukses ose të dështojë. Administrimi i zinxhirit të furnizimit i referohet menaxhimit të këtij zinxhiri, duke...
Ekzistojnë disa versione të origjinës së termit taksi. Ekziston një hipotezë e natyrës historike, e lidhur me sistemin e shpërndarjes së postës, e cila sheh si protagoniste familjen fisnike gjermane Thurn und Taxis (nga e cila rrjedh fjala “taksi”). Familja, me prejardhje nga princat e Perandorisë së Shenjtë Romake, që nga shekulli...
Mund të propozojmë, për të përfunduar, disa arsye pse rekomandohet që kjo lëndë të jetë e pranishme në planet përkatëse të studimit, si administrimi i biznesit ose financa dhe të ngjashme: Së pari, sepse ky aktivitet është çelësi i çdo kompanie. Edhe nëse ofrojmë një shërbim, këshillohet që të...
Departamenti i prodhimit, i drejtuar nga drejtori i tij, ka një sërë funksionesh. Të gjitha ato kanë të bëjnë me procesin e prodhimit, ne theksojmë sa vijon: Dizajni industrial dhe zhvillimi i produktit. Kjo është faza e planifikimit të procesit të prodhimit dhe të mallit ose shërbimit që më...
Menaxhimi i operacioneve konsiston në planifikimin, drejtimin, organizimin dhe kontrollin e proceseve të prodhimit të kompanisë për të krijuar vlerë. Në këtë mënyrë, përmes këtij aktiviteti menaxhues, departamenti i prodhimit vendos se çfarë bën, sa, si apo ku. Të gjitha me synimin për të qenë efikas. Kjo punë mund të...
Administrata moderne është procesi i aplikimit të praktikave më të mira bazuar në praktika dhe qasje të reja që lejojnë një përshtatje më të mirë me ndryshimet që po ndodhin në mjedisin social dhe ekonomik të organizatave, duke pushuar së përdoruri praktikat tradicionale të administrimit. Si fillim, administrata moderne filloi...
Administrata Publike përfshin të gjitha organet e sektorit publik të formuara për të kryer detyrën e administrimit dhe menaxhimit të organizatave, institucioneve dhe agjencive të shtetit. Administrata Publike vjen për të përmbushur një funksion themelor, funksion i tillë është krijimi dhe nxitja e një marrëdhënieje të ngushtë midis pushtetit apo qeverisë politike dhe popullit....
Kohët e fundit, kam pasur kënaqësinë të drejtoj një event, në të cilin morën pjesë disa drejtues dhe folëm për 14 parimet që udhëheqin Amazon. Këto parime, gjatë viteve, kanë ndihmuar në krijimin e reputacionit të kompanisë, me miliona klientë besnikë në gjithë botën. Janë 14 parime dhe i pari,...
Fjalor bazik i termave që kanë të bëjnë me financa islame Avakë (njejësi ukijeh): Njësi matëse e peshës që përdoret për argjend, (angl. "ounce") dhe ka vëllimin 28,35 gramë. Bei'atejni fi Bej'a: Dy shitje në një tregti. Është për qëllim që një kontratë tregtie të kushtëzohet me një tjetër, sikurse të...