Ndër avantazhet më të rëndësishme të menaxhimit shkencor gjejmë: Një nivel më i lartë specializimi arrihet në punë. Puna e secilit punëtor kryhet në mënyrë më efikase. Rezultate më të mira arrihen me aplikimin e ndarjes së punës. Është vendosur dallimi midis punës mendore dhe asaj manuale. Rrit produktivitetin,...
Parimet e menaxhimit shkencor të propozuar nga Taylor janë: 1. Studimi dhe organizimi shkencor i punës Në radhë të parë, ky parim i referohet faktit që administratorët duhet të zëvendësojnë metodat joefikase të punës, duke marrë parasysh kohën, vonesat, lëvizjet, operacionet e kryera dhe mjetet e përdorura. Prandaj, ky proces duhet të...
Menaxhimi shkencor merret me studimin e shkaqeve dhe efekteve të problemeve që prekin një organizatë. Për ta bërë këtë, ai përdor njohuri të sistematizuara dhe aplikon metoda shkencore si vëzhgimi dhe matja për të përmirësuar efikasitetin e organizatave. Në të vërtetë, administrimi shkencor fillon në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë...
Ekonomia e zhvillimit është një degë e shkencave ekonomike që studion aplikimin e teknikave moderne të analizës mikro dhe makro-ekonomike në problemet ekonomike, sociale, mjedisore dhe institucionale që ndeshin vendet e varfëra dhe ato në zhvillim. Ajo fokusohet vecanërisht në faktorët që kushtëzojnë varfërinë, prapambetjen dhe mos-zhvillimin, politikat dhe...
Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ndau me publikun një nga fotot e para me ngjyra të realizuara nga teleskopi hapësinor "James Webb", i cili është në pronësi të Agjencisë Amerikane të Hapësirës (NASA). Në një ceremoni të mbajtur në Shtëpinë e Bardhë, zyrtarët e NASA-s informuan Biden-in për fotografinë e...
Një shkencëtar nga Bangladeshi, i cili ka shpikur një qese mbajtëse të biodegradueshme me kosto të ulët, kërkon investime për të prodhuar dhe popullarizuar qesen për të zëvendësuar polietilenin në përdorimin e përditshëm dhe në industrinë e paketimit. Duke folur për Agjencinë Anadolu, Mubarak Ahmad Khan, këshilltari kryesor shkencor në...
Recesioni është një rënie e ndjeshme e aktivitetit ekonomik që zgjat me muaj apo edhe vite. Ekspertët deklarojnë një recesion kur ekonomia e një vendi përjeton produktin e brendshëm bruto negativ (GDP), nivele në rritje të papunësisë, rënie të shitjeve me pakicë dhe kontraktim të masave të të ardhurave...
Nga Adrian Civici Analiza ekonomike e së drejtës, apo “ligji nën optikën ekonomike” është një disiplinë relativisht e re që kërkon të shpjegojë fenomenet juridike falë metodave dhe koncepteve të shkencës ekonomike. Duke ndërthurur teorinë juridike me teorinë ekonomike, “Ligji dhe ekonomia” tenton ti shpjegojë “ndryshe” fenomenet klasike juridike. Aktualisht, koncepti...
Nga Adrian Civici Ashtu si Sigmund Freud kërkonte të shëronte sëmundjet nervore duke tentuar të zbriste thellë në origjinën e tyre, ashtu dhe ekonomistët mund ti kuptojnë më mirë teoritë dhe doktrinat ekonomike nëse zbresin thellë në historinë e lindjes dhe zhvillimit të tyre. Historia e mendimit ekonomik e përdor retrospektivën...
A e dini se kush është mendja (shkencore) më e madhe në histori? Nuk ishte Ajnshtajni, siç pretendojnë perëndimorët. Është mendja e një njeriu që ishte: një shkencëtar në mjekësi, filozofi, matematikë, kimi, fizikë, astronomi, farmakologji, histori dhe gjeografi. Ai është themeluesi i astro-matematikës. Në punimet matematikore dhe astronomike, ai...