Sidomos kohët e fundit mund të mos jeni shumë të kënaqur me faturat pasi bëni blerjet e produkteve ushqimore të nevojshme. Por ka strategji që mund t'ju ndihmojnë të bëni blierjet dhe të kurseni në të njëjtën kohë. 1.Bëni një listë blerjesh Mënyra më e mirë për të shmangur blerjet impulsive...
Në tregjet e gjelbra, anembanë Kosovës, çmimet kanë lëvizur, por me njëfarë mase dhe te shumë produkte me një përqindje gati të pavërejtshme. Në dhjetëditëshin e parë të këtij muaji, më saktësisht më 9-10 dhe 11 mars, në Kosovë ndodhi shfrenimi i çmimeve në përmasa të paimagjinueshme. U ngritën çmimet...
Rrallëherë nëpër dyqane ju kthehet konsumatorëve kusuri në vlerë më të vogël se pesë centë. Kështu po thonë vetë qytetarët që furnizohen në dyqanet në vend. Ndërkaq mërgimtarët deklarojnë se njëjtë nuk ndodhë jashtë vendit, njofton Klan Kosova. Aktivisti i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve, Selatin Kaçaniku, deklaron se me paratë...
  Ç'është zgjedhja. Zgjedhja është të kërkosh më të mirën për vete prej dy gjërave: ose të zgjedhësh plotësimin e aktit të shitblerjes (ta përfundosh atë), ose ta prishësh aktin dhe të tërhiqesh. Llojet e zgjedhjes. Zgjedhja në vend. Kjo e drejtë për të zgjedhur është për të dyja palët, që nga...
Allahu e ka bërë të lejuar shitblerjen. Shitblerja në origjinë, e çdo lloji qoftë ajo, është e lejuar nëse dy palët janë në një dhe të kënaqur me të dhe nëse nuk ka gjë të ndaluar nga sheriati. Llojet e shitblerjes të cilat i ka ndaluar sheriati. Bejul garar. Eshtë çdo shitblerje...
Kapitulli i pestë Tregtari nuk guxon të preokupohet aq shumë me dynjanë sa të mos ketë kohë të mendojë e të kujdeset për ahiretin, sepse kjo botë është e përkohshme. Fitimin për ahiret nuk mund ta kompenzojë me fitim të dynjallëkut, e mund të ndodhë që dynjanë ta fitojë duke e...
  Të mos fshehet diçka lidhur me çmimin, pra,informata të cilat, po t’i dinte myshteriu, nuk do ta blente mallin. Resulallahu s.a.v.s., e ka ndaluar që të ndalen karavanet ( Buhariu dhe Muslimi) dhe ka ndaluar ofertën e rrejshme me çmim më të lartë që ka për qëllim që të...
Të mos mashtrohet për sasinë dhe peshën Personi duhet që, siç matë dhe peshon për vete kur merr, njëjtë të masë e peshojë, edhe kur jep. Allahu Teala thotë:  “Të mjerët ata që mangu masin e peshojnë. Ata që kur matin prej njerëzve, për vete e plotësojnë, E kur u matin të...
  Duhet të tregohen të gjitha mangësitë e mallit që po shitet, si të dukshmet, ashtu edhe ato që nuk shihen, dhe të mos fshihet asgjë. Ky është obligim. Nëse fsheh çkado qoftë, do të ishte i padrejtë dhe mashtrues, e mashtrimi është haram. Me këtë ai do të braktiste edhe...
Pjesa e dytë Secili veprim që mund t’i shkaktojë dëm personit me të cilin tregtari punon, është padrejtësi. Drejtësia kërkon që myslimani në asnjë mënyrë të mos e dëmtojë vëllanë e vet mysliman. Princip i përgjithshëm është se ai me vëllanë do të veprojë vetëm ashtu si do të donte të...