Karakteristikë bazë e bankimit islam është besimi në prezencën Hyjnore, e cila është shtytje kryesore për futjen e etikës në aktivitetet ekonomike. Myslimanët besojnë që janë në lidhje direkte me Zotin, i Cili sheh e dëgjon dhe shpërblen për punë të mira dhe ndëshkon për punë të këqija. Duke...
Mësimet islame sigurojnë filozofi dhe plan për njerëzit, që të jetojnë me të. Bazuar në universalizmin e mësimeve islame, që ato janë të aplikueshme në çdo kohë dhe çdo vend, edhe ligjet mbi ekonominë dhe financat islame duhet të bazohen në burimet e Sheriatit dhe të gjejnë aplikim në të...
Katari shënon suficit buxhetor prej 8.2 miliardë dollarë në tremujorin e tretë të 2022: Ministria e Financave DOHA: Katari postoi një suficit buxhetor prej 30 miliardë rialësh të Katarit (8.2 miliardë dollarë) për tremujorin e tretë të 2022, njoftoi të martën Ministria e Financave. Në konferencën e saj mbi të dhënat...
Kompania japoneze "Takva Co" ka dizajnuar sexhadën e parë të xhepit për muslimanët të cilët udhëtojnë shpesh ose përgjithësisht namazet i falin jashtë shtëpisë ose në oborret e xhamisë. “The Pocket Sejadah” është dizajnuar si një sexhade që lehtë bartet, dhe u lehtëson besimtarëve faljen e namazit kudo. E projektuar posaçërisht...
A mundet ndjekja e parimeve ekonomike islame të na bëjë të imunizuar nga efektet e krizave aktuale dhe të ardhshme? Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka parashikuar një 2023 të vështirë pasi uli parashikimet e rritjes dhe parashikoi tkurrje ekonomike në shumë vende. Që do të thotë një krizë e padëshiruar...
Ky është një shkrim nga këndvështrimi ekonomik i zhvillimeve të fundit i Hoxhë Lulzim Susuri në profilin e tij në Facebook. PAK EKONOMI: (të lutem lexoje deri në fund) Disa brende (marka) të fuqishme botërore pritet të pësojnë inflacion (të pjesshëm ose të përgjithshëm). Kush ka mundësi të krijojë brende të reja,...
Besimtari mysliman, pasi që të japë zekatin e pasurisë së vet, duhet të paguajë shpenzimet (furnizimin) e prindërve dhe të afërmve të tij nevojtarë, të ndihmoj nevojtarët e të japë shumë për shoqërinë kur është në shtrëngatë, fatkeqësi natyrore, ose nëse shteti të cilit i takon është në gjendje lufte...
Mansour al-Reqeiba përmes Snapchat-it ka biseduar me Sulejman Rajihin, një nga biznesmenët më të njohur në Arabinë Saudite, i cili me këtë rast i tregoi se bashkëshortes dhe fëmijëve të tij u kishte dhanë pjesën e tyre legjitime, ndërsa pjesën tjetër e kishte dhënë për bamirësi, si vakëf. Rajhi zbuloi...
Pronari i parave nuk dunet te jete dorështrënguar në shpenzimin e tyre për vetveten dhe familjen (të afërmit) e vet, të mos jetë koprrac apo makut, ngase Islami e ndalon këtë, sepse kjo shpie në amoralitet. Këtë më së miri e ilustrojnë fjalët e hadithit vijues: "Keni kujdes nga koprracia, ngase...
Para se të shpjegohen udhëzimet e ekonomisë islame, duket se është e nevojshme të mbahen parasysh dy pika në lidhje me ekonominë dhe rëndësinë e saj të përgjithshme. (1) Ekonomia Sido që të jenë rrethanat e tij, njeriu gjithmonë ka nevojë për ushqim, veshmbathje, akomodim dhe nevoja të tjera të jetës...