Menaxhimi i projektit është metodologjia me të cilën është e mundur të përdoren në mënyrë efikase burimet në dispozicion për një projekt të caktuar. Nëpërmjet menaxhimit të projektit, është e mundur që menaxhimi i burimeve të përdorura në projekt të bëhet më efikas. Me fjalë të tjera, ai përfshin hartimin...
Stresi nuk ka ka pse të jetë një emocion që të shkurton jetën. Si një lider, ju mund ta përdorni stresin e një mjedisi shumë dinamik biznesi në avantazhin e kompanisë suaj dhe të punonjësve tuaj. Ajo që duhet të bëni është të rikornizoni stresin nga një gjë negative...
Menaxhimi i shitjeve është thelbësor për shumicën dërrmuese të kompanive. Nuk mjafton të krijoni një produkt shumë të mirë që është me cilësi të lartë dhe madje edhe të lirë. Kjo nuk mjafton. Nëse procesi i shitjes dështon, të gjitha përpjekjet do të humbasin. Këtu janë disa detaje për të...
Menaxhimi i shitjeve të një kompanie përfshin tre procese themelore të vendimeve dhe veprimeve: Plani: Ne duhet t’u përgjigjemi pyetjeve të ndryshme. Çfarë do të shesim, si do ta bëjmë, ku, kujt? Dhe shumë pyetje të tjera. E rëndësishme është të keni një plan përpara se të kaloni në hapin...
Menaxhimi i shitjeve nuk është vetëm regjistrimi i gjithçkaje që ka të bëjë me një shitje, por shkon përtej kësaj. Ofron mundësinë që kompanitë të përshtaten me trendet e tregut, të zhvillojnë produkte të reja, më të dobishme apo edhe të investojnë të nevojshmet në reklama. Më poshtë janë...
Për të reduktuar afatet dhe për të arritur nivelet optimale, kompanitë kanë disa mjete si më poshtë: Specializimi i punës : Pasja e punëtorëve të kualifikuar dhe të specializuar ndihmon për të përmbushur objektivat e prodhimit në më pak kohë dhe duke gjeneruar më pak humbje në efikasitet. Përcaktimi hierarkik...
Domosdoshmëria e përdorimit të energjisë elektrike në jetën tonë të përditshme, duhet të na bëjë më të vetëdijshëm që ne ta kursejmë atë në çdo formë të mundshme. Ekzistojnë shumë mënyra të lehta dhe efikase për të kursyer energjinë elektrike, duke filluar nga ambienti në të cilin punojmë. • Fikni...
Organizatat gjejnë një sërë avantazhesh për të theksuar kur zbatojnë modele të përkohshme të menaxhimit dhe një përdorim më efikas të kohës së tyre të punës. Ndër këto avantazhe, dallohen këto: Organizimi dhe përcaktimi i detyrave : Njohja me cilin profesionist bën çdo menaxhim apo aktivitet specifik favorizon uljen e afateve. ...
Menaxhimi i kohës është seria e mekanizmave që ka një organizatë kur bëhet fjalë për përcaktimin, në mënyrë efikase, të proceseve të saj. Për ta bërë këtë, ai merr parasysh kohëzgjatjen optimale të detyrave që do të kryhen. Të gjitha llojet e organizatave kanë metodologji të dobishme biznesi kur menaxhojnë...
Origjina e menaxhimit financiar Origjina ose lindja e administrimit financiar gjendet në thelb nga i ashtuquajturi revolucion industrial. Me shfaqjen e kësaj ngjarje historike, kompanitë patën një nevojë thelbësore për një ekip adekuat njerëzish. Domethënë me një departament të caktuar që menaxhon burimet financiare të kompanisë me kritere specifike për...