Statistikat e ASK-së, sado të përditësuara kohët e fundit, megjithatë me publikimin e tyre, brenda ditës, ose së paku të nesërmen, sikur bëhen relative, jo shumë të besueshme, pasi që po ndodhë që brenda një dite të ketë çmime të reja të ngritura të produkteve të ndryshme, e sidomos...
Konceptualisht, administrimi përfshin faza të ndryshme. Në këtë mënyrë, ne mund të vëzhgojmë administrimin e një projekti të caktuar si përmbledhje e elementëve të mëposhtëm: Planifikimi. Organizimi. Ekzekutimi ose menaxhimi. Kontrolli. Kështu, është e mundur të kufizohet fusha e veprimit të menaxhimit të projektit, duke shënuar kështu objektivat që duhen...
Banka Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka shtyrë normat e interesit në nivelin më të lartë në pothuajse 15 vjet, ndërsa lufton për të frenuar rritjen e çmimeve në ekonominë më të madhe në botë. Rezerva Federale njoftoi se po rriste normën e saj bazë me 0.75...
Menaxhimi i projektit është metodologjia me të cilën është e mundur të përdoren në mënyrë efikase burimet në dispozicion për një projekt të caktuar. Nëpërmjet menaxhimit të projektit, është e mundur që menaxhimi i burimeve të përdorura në projekt të bëhet më efikas. Me fjalë të tjera, ai përfshin hartimin...
Menaxhimi i shitjeve është thelbësor për shumicën dërrmuese të kompanive. Nuk mjafton të krijoni një produkt shumë të mirë që është me cilësi të lartë dhe madje edhe të lirë. Kjo nuk mjafton. Nëse procesi i shitjes dështon, të gjitha përpjekjet do të humbasin. Këtu janë disa detaje për të...
Edukimi i karakterit me virtytet më të larta zë një vend shumë të rëndësishëm në Islam, aq sa Profeti ﷺ e përkufizoi kështu misionin e tij në një hadith të transmetuar nga Buhariu: “Nuk ka dyshim se jam dërguar për të përkryer virtytet më fisnike”. Për arritjen e këtij qëllim,...
Zëvendësdrejtori menaxhues i Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bo Li, ka treguar përshtypjet e tij pas vizitës dyditore që zhvilloi në Kosovë. Ai ka thënë se ekonomia e Kosovës ka treguar elasticitet të konsiderueshëm përballë goditjeve që vijnë nga pandemia dhe rritjeve të fundit të çmimeve të mallrave, njofton Klan Kosova. “Autoritetet u...
Menaxhimi i shitjeve të një kompanie përfshin tre procese themelore të vendimeve dhe veprimeve: Plani: Ne duhet t’u përgjigjemi pyetjeve të ndryshme. Çfarë do të shesim, si do ta bëjmë, ku, kujt? Dhe shumë pyetje të tjera. E rëndësishme është të keni një plan përpara se të kaloni në hapin...
Thuaj: “E vërteta erdhi, dhe u zhduk e pavërteta. Vërtet, pavërtetësia është e prirë për të qenë e zhdukur”. (El-Isra 17, 81). “Ky është ndoshta ajeti më i mirënjohur në mesin e ajeteve kuranore që përcaktojnë pamundësinë totale të krahasueshmërisë mes së vërtetës dhe së pavërtetës, për faktin që e...
Menaxhimi i shitjeve nuk është vetëm regjistrimi i gjithçkaje që ka të bëjë me një shitje, por shkon përtej kësaj. Ofron mundësinë që kompanitë të përshtaten me trendet e tregut, të zhvillojnë produkte të reja, më të dobishme apo edhe të investojnë të nevojshmet në reklama. Më poshtë janë...