Sa herë e keni kapur veten përpara një dokumenti bosh në kompjuterin tuaj, ndërkohë që afati i një detyre po mbaron dhe ende nuk ju ka kapur vrulli i momentit të fundit si zakonisht? Ndiheni sikur nuk mund të formuloni fjalët për një temë për të cilën u emocionove vetëm...
84 përqind e sipërmarrësve dhe pronarëve të bizneseve të vogla përjetojnë sindromën impostues. Kjo mund të krijojë ankth dhe dyshim tek sipërmarrësi. Në raste të rënda, mund të çojë edhe në probleme të shëndetit mendor të tilla si depresioni. Ajo mund të ndikojë në mbarëvajtjen e biznesit. Në këtë...
Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, i mbledhur në sesionin e konferencës së tij të katërt, në Mbretërinë e Arabisë Saudite, në datat 18-23/06/1408 h. që përkon me datat 6-11/02/1988 e.s., mori në shqyrtim studimet e paraqitura rreth çështjes së shpronësimit për interesa publike. Me këtë rast ai...
Subjekti: Testamenti islam Burimi :     Realizuar nga organizata Wakf, Riad, departamenti për studime islame. Nën përkujdesjen e dijetarëve të mirënjohur: Abdullah bin Sulejman el Menij, anëtar i komisionit të dijetarëve për fetva, Arabi Saudite. Salih bin Abdurahman el Husejn, drejtor gjeneral për çështjen e dy xhamive të shenjta, Xhaminë e Haremit (Qabenë) dhe...
Falënderimet i takojnë Allahut, që na udhëzoi ta kuptojmë Islamin dhe na sqaroi dispozitat në librin e Tij. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi Muhamedin mësuesin e njerëzisë. Qysh herët flitet për gruan, për gjendjen e saj, vuajtjet, mjerimet që i ka përjetuar ajo në etapat më të...
Edhe pse shprehja thotë ‘Mos i shiko gunën, por shikoi punën,’ studimet e fundit kanë treguar se lidhja midis këtyre të dyjave qenka më e fortë. Siç e thekson dhe Wall Street Journal, mënyra se si visheni në punë ka një vlerë të veçantë. Studimet tregojnë se mënyra se si visheni...
Të medituarit për vdekjen mund të jetë armë e fuqishme e cila na liron nga veset dhe qëndrimet e padëshiruara. Vdekja me siguri na rrit vetëdijen për vlerën e çastit në të cilin jetojmë. Ballafaqimi me vdekjen, në një mënyrë, do të thotë të fillosh procesin e zhvillimit shpirtëror.Askush prej...
Imam Ahmedi përcjell në Musnedin e tij nga Abdullah ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i dërguari i Allahut (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “Katër gjëra nëse i posedon, atëherë mos u brengos për ato të tjerat që nuk i posedon...
 Dembelia dhe dobësia janë dy gjëra të cilat njeriu ka mundësi që t’i hetoj se janë prezente tek ai, por ka edhe raste që dikush nuk mund t’i hetoj në veten e tij, veçanarisht nëse ai kalon një periudhë të gjatë në atë gjendje. Dembelia dhe dobësia shfaqen në shumë...
Një këndvështrim juridik i organizimit të biznesit në Islam Fuqia e një shoqërie dhe potencialet e saj varen nga aftësia e vet për të përmbushur nevojat e anëtarëve të saj me të mira dhe shërbime. Prodhimi dhe shpërndarja e këtyre të mirave dhe shërbimeve pa dyshim që kërkon resurse...