Intervista për punë është një takim që mund të ndryshojë jetën tuaj dhe t’ju japë punën që e dëshironi. Gjatë kohës së takimit, i cili zgjat maksimum një orë, ju duhet ta bindni intervistuesin/en se jeni kandidati më i mirë dhe personi i duhur për atë punë. Hulumtimet tregojnë se...
“You only live once” (në shqip “Kemi vetëm një jetë”). Mund të përmblidhet në këtë mënyrë koncepti që është në thelb të Yolo Economy, një lëvizje e cila ka lindur në SHBA por po përhapet dalëngadalë, edhe në vende të tjera të botës, veçanërisht te brezi i Millennials (ata...
Shumica e njerëzve e fillojnë punën e tyre me qëllimet më të mira, duke mos menduar se mund të pushohen nga puna. Mbi të gjitha ai fat është i rezervuar kryesisht për të paaftët dhe punëtorët që marrin materiale të paautorizuara nga kompania.   Por ky është një arsyetim i gabuar....
1.Zgjedhja  e kandidatëve me CV të ekzagjeruara Sipas një studimi 79% e të anketuarve përgjigjen se BNJ kanë punësuar punonjës të cilët kishin një seri aftësish të ngatërruara  pavarësisht se cfarë shkruhej në CV e tyre. 2. Nuk bëni pyetjet e duhura gjatë intervistës Shumë rekrutues bejnë pyetje sipërfaqësore gjatë procesit të...
Parathënie Pamarrëparasysh se sa e mirë është rezymeja juaj, duhet të keni edhe një letër motivuese të shkruar mirë, e cila do të shkojë bashkë me rezymenë. Letra juaj e motivimit mund të shpjegojë se pse ju jeni personi i duhur për pozitën për të cilën ju po aplikoni dhe...
1. Përcaktimi i qartë Për një jetë (vit) të suksesshme duhet një vizion i qartë, i cili domosdomërisht do ketë impakt të madh në veprimtarinë tënde për të mirë. Si n’a qenka suksesi në profesion? Të gjitha profesionet kanë vetëm një formulë suksesi, rezultate pozitive të suksesit arrihen vetëm pas: * një pune...
Shërbimin: Klienti që vjen te ti, kërkon shërbim të mirë, e nëse shërbimi është i keq, kjo do të bëjë t'i humbasësh ata, pran daj duhet t'u krijosh atyre të gjitha mundësitë e rehatisë dhe të shërbimit të mirë! Interesimin për ta: Përveç shërbimit të mirë, klienti duhet të gjejë...
Një prej fjalive që nuk do ta dëgjoni gjatë punës tek një anëtar i suksesshëm i ekipit është “… por, ju më thatë ta bëj këtë gjë…” Nëse keni ndonjë ankesë, pyetje apo koment, thojeni qartë dhe me zë të lartë. Asnjë prej jush nuk pret të jetë magjistar,...
Nëse ti e ruan kohën, duke bërë kujdes të mos kesh nevojë të bësh të njëjtën gjë edhe një herë tjetër, në këtë mënyrë, ti do ta shfrytëzosh atë kohë të ruajtur në diçka tjetër, duke ruajtur kështu edhe paratë e tua, të cilat gjithashtu mund t'i shfrytëzosh në gjëra...
Kur ti kujdesesh për klientët e tu, ekziston akoma një përqindje të cilën do ta humbasësh, sepse ndonjëri prej tyre ndoshta vdes, ose transferohet në ndonjë banim tjetër së bashku me ndonjë shok të tyrin ndoshta, ose ndoshta nuk është lumtur nga vendi në përgjithësi, ose nuk është kënaqur...