Objektivat kryesorë të Sheriatit janë që të sigurojnë mirësi për njerëzit dhe mbrojtjen e tyre nga korrupsioni dhe e keqja, që jeta e njerëzve të vazhdojë e lumtur dhe e papenguar. Objektivat e Sheriatit përfshijnë edhe sferën e transaksioneve dhe aktiviteteve financiare. Gjithashtu rregullojnë qëllimet kryesore të rregullimit ligjor, që...
Intervistë me Arbnora Fejza – Idrizin, autoren e tri rekordeve Guinness Ju keni arritur që për herë të tretë të hyni në librin e rekordeve Guinness me punime origami. A jeni ju gruaja e parë me mbulesë dhe gruaja e parë në Kosovë dhe Shqipëri që e arrin këtë rekord? Është...
Këtu janë disa sekrete që banka juaj nuk do t’ju tregojë kurrë, por që mund t’ju bëjë një konsumator më të mirë. Disa sigurime janë të padobishme Nëse keni marrë një kartë krediti nga banka juaj, bankieri mund t’ju ketë ofruar lloje të ndryshme sigurimesh. Sipas ekspertëve, disa produkte sigurimesh janë...
Marrëveshjet fleksibël të punës, si ato të prezantuara gjatë krizës Covid-19, jo vetëm që janë të mira për punonjësit, por gjithashtu rrisin produktivitetin dhe potencialisht rezultatin përfundimtar të një biznesi, thanë Kombet e Bashkuara (OKB) të premten. Në raportin e saj të parë që fokusohet në balancat punë-jetë, Organizata Ndërkombëtare...
Psikologia, profesore e Informatikës në Universitetin e Kalifornisë dhe njeherësh autore e librit të ardhshëm Attention Span: Një mënyrë novatore për të rivendosur ekuilibrin, lumturinë dhe produktivitetin, Gloria Mark zbuloi se ne kalojmë mesatarisht vetëm 47 sekonda në çdo ekran përpara se të zhvendosim vëmendjen diku tjetër. Dhe sapo...
Filloni duke theksuar aftësitë e forta dhe aftësitë e buta që punëdhënësit ose rekrutuesit duan të shohin. Të kesh aftësitë e duhura për t’u treguar punëdhënësve të mundshëm mund të jetë faktori vendimtar për të marrë një intervistë ose jo! Puna në ekip Ndryshe nga sa mund të mendoni, shumica...
Disa kompani janë shumë të rrepta për korrigjimin e sjelljeve shqetësuese, ndërsa të tjerat janë më tolerantë. Pavarësisht, të kuptuarit e disa prej 10 shenjave kryesore se ju jeni një punonjës i keq, do t’ju ndihmojë të shkelqeni në punë. 1. Nuk jeni kurrë në kohë. Dikush që nuk mund të...
Koncepti "4 P-të e marketingut" përdoret për të përcaktuar një nga strategjitë më të njohura dhe më të aplikuara në këtë fushë, e cila konsiston në analizimin e 4 elementëve themelorë: produktin, çmimin, pikën e shitjes dhe promovimin. Edhe pse disa mund të duken më të rëndësishme se të tjerët,...
Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”. Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet që I kushtohet Allahut xh.sh. dhe është institucion mjaft i rëndësishëm për muslimanët. Përmes kryerjes së këtij detyrimi, myslimani pastron jo vetëm shpirtin e tij,...
Nga ajo që kam elaboruar në këtë punim, mund të përfundoj se shpjegimi i ajetit që flet për ndarjen e zekatit dhe sadakasë, nuk është kuptuar njësoj nga të gjithë juristët, sepse secili ka dhënë mendimin e tij juridik të bazuar në tekste, sipas asaj që e ka parë...