Në fillim të Islamit, zekati është përmendur në suret mekase, por duke patur për qëllim kontributin solidarizues, vullnetar, të papërcaktuar në kohë e sasi. Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë besimtarët janë të shpëtuar. Ata të cilët janë të nënshtruar dhe përkushtuar në faljen e namazit, ata të...
SHOQËRIA HARMONIKE “Nëse shiu nga retë është tjetër, Uji ynë i pijshëm është nga retë e njëjta. Nëse prejardhja na bën të ndryshëm, Feja jonë na bën të njejtë, Feja të cilën e marrim në vend të prindëve”. Definoje rolin tënd Ti, si njëri, ke më shumë role. Ke rol ndaj vetvetes tënde, rol ndaj familjes,...
Tregim mbi vlerësimin? Një djalosh, akademik i shkëlqyer aplikoi per pozitën e menaxherit në një kompani të madhe. Ai e kaloi intervistën e parë, drejtori e bëri intervistën e fundit, dhe mori vendimin final. Drejtori zbuloi nga CV-ja se rezultatet dhe arritjet e këtij djaloshi ishin të shkëlqyera në të gjitha drejtimet,...
Njeriu është një qenie e gjallë e familjes homo sapiens, që në gjuhën latine do të thotë: i aftë për të kuptuar, i ditur, i zgjuar, i sjellshëm. Megjithëse nga ana biologjike edhe njeriu është kafshë, ai nuk hyn në klasën e kafshëve sepse sipas shkencëtarëve ai ka aftësi...
I drejtohet Allahut me lutje në çdo kohë për ta ruajtur fëmijën e tij. Po ashtu edhe për ta dëlirësuar dhe udhëzuar veten e tij. 2. Është pasqyrë për fëmijët e tij, si në fjalë ashtu edhe në vepra. Vepra e tij e vërteton fjalën e tij. 3. Loz me...
Ne të gjithë e dimë që islami i ka kushtuar vëmendje individit dhe ka ofruar zgjidhje të shumta për botën mbarë dhe për umetin tonë, me qëllim që t'a mësojë njeriun si të jetojë në shtëpinë dhe vendin e tij i lumtur dhe i gëzuar. Islami ka ngritur një sistem...
A ekzistojnë tipare të cilat i dallojnë qeniet humane që i përkasin seksit mashkull? A ekzistojnë tipare të cilat i dallojnë qeniet humane të seksit femër? A është çdo burrë një rast më vete, me cilësi dhe karakter specifik? A ekzistojnë kode që e ndihmojnë femrën ta kuptojë më...
Tema e mëposhtme është intervistë e zhvilluar nga Prof. Xhasim El-Mutava me Dr. Musa Muhamed El-Xhuvejsir, studiues në fushën e psikologjisë, eskpert në artin e suksesit dhe i liçensuar nga instituti amerikan për gjurmët (shenjat) natyrale dhe personale. Tema trajtohet në kuadër të serisë “Derisa lumturia të jetë tradita jonë”. Temën...
Në ditët e sotme flitet shpesh rreth rolit të Islamit në kalitjen personaliteteve. Sidomos në kohën e prapambetjes, tema të tilla na ofrohen për konsum nga persona dashakeqë të cilët synojnë ti japin goditjen përfundimtare kësaj feje madhështore. A edukon dhe kalit islami liderë, apo prodhon vetëm vasalë dhe...
Rëndësia që u kushtoi profeti Muhamed lidhjeve ndërmjet njerëzve Kur jeta e profetit Muhamed (a.s) dhe këshilla që ai u dha njerëzve analizohen me kujdes, mund të vihet re se ai gjithmonë ka vepruar si shembull dhe se ai bënte sugjerime që ndihmonin për të qetësuar emocionet dhe dëshirat e...