Disa këshilla të përgjithshme për biznismenët: 1- Të keni frikë Allahun dhe të jeni të sinqertë në biznesin tuaj. 2- Faleni namazin në kohë, dhe mos lejoni të përfundon namazi nga koha e caktuar për shkak të angazhimit në biznesin tuaj. 3- Lejoni punëtorët të falen gjatë orarit të...
Shumë njerëz përpiqen gjithmonë t’i përshtasin Parimet Ekonomike Islame brenda terminologjisë moderne ekonomike, në vend që të marrin një qasje të anasjelltë, pa e kuptuar fare faktin, që kjo terminologji moderne e ka origjinën nga Grekët apo kërkimet e ekonomistëve muslimanë. Me qëllim që ta heqim këtë keqkonceptim...
 Pas Hixhretit (shpërnguljes), kur numri i muslimanëve në Medine ishte rritur, ishte e nevojshme të zgjidhej problemi me ujë. Njëri prej pusëve më të mëdhenjë të Medines ishte pusi Ruma, i cili ishte pronë e një çifuti. Ai ishte shumë koprrac sa që nuk lejonte asnjë pikë uji pa...
Hyrje Nëse bëjmë një krahasim mes botës islame dhe asaj perëndimore për nga aspekti i zhvillimit ekonomik dhe i punës, në të shumtën e rasteve do të vërehet një dallim i madh në favor të asaj perëndimore. Andaj, një ndër sfidat bashkëkohore të botës islame është edhe papunësia dhe jo...
Çështja e përfitimit material është një çështje që i preokupon të gjithë njerëzit sot. Mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të arritur tek paraja pa ndonjë angazhim dhe mund të madh është synim i shumë njerëzve. Qasja e lehtë për të kuptuar bilancet e pasurive marramendëse të...
A hiqen shpenzimet që janë bërë dhe nga pjesa e mbetur e grurit pastaj jepet zekati? Pyetja: Eselamu alejkum! Allahu ju shpërbleftë për përgjigjen që më keni dhënë për zekatin nga rendimentet e tokës, por kam harruar vetëm edhe një gjë që do të doja të merrja përgjigje dhe që ka...
Kushtet e shitblerjes Asnjë shitblerje nuk mund të konsiderohet e saktë nëse nuk i përmbush shtatë kushte, të cilat janë: 1. Mirëkuptimi midis dy kontraktuesve. Duhet që patjetër të arrihet mirëkuptimi i dy kontraktuesve në shitblerje, argument për këtë është fjala e Allahut i cili thotë: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ...
Shtyllat e shitblerjes Shitblerja ngrihet dhe ndërtohet në tri shtylla: 1. Kontraktuesit, të cilët janë tregtari dhe blerësi. 2. Ajo mbi të cilin po bëhet kjo kontratë, dhe ajo është malli dhe vlefta. 3. Mënyra e kontraktimit; këtu hynë, ato të cilat dalin nga kontraktorët si shenjë e lidhjes së një akti. Akti...
Shejh: Muhamed bin Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) Pyetje: A konsiderohet botimi i librave islam dhe shpërndarja e tyre lëmoshë rrjedhëse? Cilat gjëra hyjnë në lëmoshën rrjedhëse? Allahu ju shpërbleftë me të mira! Përgjigje: Lavdërimi dhe falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Salati dhe selami qofshin për profetin tonë Muhamedin,...
Meqë feja islame është fe e përkryer dhe përfshinë të gjitha ibadetet që njerëzit i kryejn ndaj Allahut dhe të gjitha veprat, traditat dhe raportet që ata i veprojnë mes veti, prandaj kjo fe edhe i sqaron të gjitha këto në formë të përgjithshme dhe të detajizuar. Ndër traditat që...