Si mysliman ju përpiqeni çdo ditë për të zhvilluar cilësitë shpirtërore që janë thelbësore në këtë botë dhe në botën tjetër. Por ne gjithashtu kemi nevojë për gjëra materiale në këtë botë dhe kemi nevojë për mjetet për t'i paguar ato. Kur është fjala për blerjen dhe shpenzimin e...
Kapitulli i pestë Tregtari nuk guxon të preokupohet aq shumë me dynjanë sa të mos ketë kohë të mendojë e të kujdeset për ahiretin, sepse kjo botë është e përkohshme. Fitimin për ahiret nuk mund ta kompenzojë me fitim të dynjallëkut, e mund të ndodhë që dynjanë ta fitojë duke e...
Kapitulli i tretë Dije se: për korrektësinë e mënyrës se si zhvillohet marrëdhënia tregtare midis dy njerëzve, fetvanë e jep muftiu. Tregtia mund të futet edhe në fusha për shkak të të cilave, palët në tregti mund t’i ekspozohen zemërimit të Allahut Teala. Por, gjithçka që është e ndaluar nuk nënkupton...
Një gjë që fillimisht më tronditi rreth botës së biznesit është konkurrenca shkatërruese pavarësisht se është mjaft e madhe për të gjithë që të prosperojnë në të. Të gjithë duan të jenë në krye, të fitojnë më shumë para dhe të bëjnë gjithçka që të jetë e mundur që...
Me 47 kompani të verifikuara, Bosnjë dhe Hercegovina është mes burimeve më të rëndësishme të prodhimeve hallall në rajon. Bosnjë dhe Hercegovina (BiH) është bërë një kryesues rajonal në prodhimin e prodhimeve të çertifikuara hallall dhe zhvillimi i vazhdueshëm i sektorit është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së vendit. Më...
Një faqe në internet për udhëtarët muslimanë, e cila përfshin një bazë të dhënash të restoranteve hallall dhe udhëzon udhëtarët në përpjekje për të përfituar në rritjen e numrit të turistëve islamë. Specialistët e firmës me bazë në Singapor e kane quajtur faqen HalalTrip.com. Aty ofrohen një gamë e gjerë...
Tregu botëror i turizmit hallall kap vlerën e afro 140 miliard dollarëve, dhe është hisedar i hiç më pak se 13 për qind në industrinë e përgjithshme globale të turizmit. Turizmi hallall ka përjetuar një rritje progresive, ndonëse është akoma në fazën fillestare të zhvillimit: vetëm tetë vite. Organizatorët e udhëtimeve...
Nga Dr. Muhamed Falih Mutalik Beni Salih (Studim i botuar në revistën “Studime Bashkëkohore të Fikhut”) Padyshim që ushqimi duke qenë pjesë e rëndësishme e përditshmërisë njerëzore është trajtuar nga Feja Islame me përparësi të veçantë. Përveç përcaktimit se cilat janë ushqimet e lejuara dhe ato të ndaluara legjislacioni islam është...
Shkarko “Standarti Hallall”, pdf STANDARTI-HALLALL-LHSH STANDARTI HALLALL Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall” BAZUAR NË Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall” Codex Alimentarius si dhe Standardi Hallall përdorur nga Dhoma e tregtisë Islame. Përpunuar nga Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë
“O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar.” (el-Maide, 90). Njeriu dhe bota përreth është krijuar nga Allahu në mënyrën më të përsosur. Vetë njeriu dhe sistemet...