Me 47 kompani të verifikuara, Bosnjë dhe Hercegovina është mes burimeve më të rëndësishme të prodhimeve hallall në rajon. Bosnjë dhe Hercegovina (BiH) është bërë një kryesues rajonal në prodhimin e prodhimeve të çertifikuara hallall dhe zhvillimi i vazhdueshëm i sektorit është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së vendit. Më...
Një faqe në internet për udhëtarët muslimanë, e cila përfshin një bazë të dhënash të restoranteve hallall dhe udhëzon udhëtarët në përpjekje për të përfituar në rritjen e numrit të turistëve islamë. Specialistët e firmës me bazë në Singapor e kane quajtur faqen HalalTrip.com. Aty ofrohen një gamë e gjerë...
Tregu botëror i turizmit hallall kap vlerën e afro 140 miliard dollarëve, dhe është hisedar i hiç më pak se 13 për qind në industrinë e përgjithshme globale të turizmit. Turizmi hallall ka përjetuar një rritje progresive, ndonëse është akoma në fazën fillestare të zhvillimit: vetëm tetë vite. Organizatorët e udhëtimeve...
Nga Dr. Muhamed Falih Mutalik Beni Salih (Studim i botuar në revistën “Studime Bashkëkohore të Fikhut”) Padyshim që ushqimi duke qenë pjesë e rëndësishme e përditshmërisë njerëzore është trajtuar nga Feja Islame me përparësi të veçantë. Përveç përcaktimit se cilat janë ushqimet e lejuara dhe ato të ndaluara legjislacioni islam është...
Shkarko “Standarti Hallall”, pdf STANDARTI-HALLALL-LHSH STANDARTI HALLALL Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall” BAZUAR NË Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e termit “hallall” Codex Alimentarius si dhe Standardi Hallall përdorur nga Dhoma e tregtisë Islame. Përpunuar nga Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë
“O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar.” (el-Maide, 90). Njeriu dhe bota përreth është krijuar nga Allahu në mënyrën më të përsosur. Vetë njeriu dhe sistemet...