Krahasimi mes tregtisë dhe kamatës Pabesimtarët e konsideronin tregtinë të njëjtë me kamatën. Ata thanë: ‘Tregtia është njëlloj si kamataria’. Kjo ishte një përpjekje e dështuar nga ana e tyre, sepse dallimet midis tregtisë dhe kamatës janë shumë të mëdha. Prej këtyre dallimeve po përmendim këto: Së pari: Shitblerjen e ka...
Nga pesë objektivat madhore të Islamit (mekasid sherije) është edhe ruajtja e pasurisë. Duke u nisur nga ky parim muslimani duhet të ketë në konsideratë se si po e fiton pasurinë, për shkak se përfitimi i pasurisë haram është shkaktar për pengimin e shumë mirësive që nuk mund t’i...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Puna në institucionet që merren me kamatë Norma bazë për sa i përket punës nëpër institucionet financiare që lëvrojnë kamatën është e ndaluar, sepse Profeti (alejhi salatu ue selam) e ka mallkuar atë që përfiton kamatën dhe atë që e jep, atë që e shkruan...
Pyetja: A kemi të drejtë që paratë e interesit (kamatën) t’ua japim të varfërve? Përgjigjja: Fillimisht themi se Islami e ka ndaluar rreptësisht kamatën duke e radhitur atë në grupin e mëkateve më të mëdha shkatërruese. Ebu Hurejra r.a. transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Largohuni prej shtatë mëkateve shkatërruese!“ Thanë: “O...
Basti sportiv njihet tek njerëzit si parashikim i rezultateve të ngjarjeve sportive. Ata që luajnë bast sportiv nuk luajnë kundër njëri tjetrit, por luajnë kundër bastores apo kompanisë që e organizon bastin. Nëse parashikimi është i saktë atëherë ata që e kanë qëlluar e ndajnë shpërblimin mes tyre. Përpara...
Prej sëmundjeve të përhapura në Ummetin tonë dhe në veçanti nëpër trojet tona është ngrënia e kamatës. Gjë e cila është e “lejuar” institucionalisht dhe arsyeja e lejimit të saj nuk dallon aspak nga arsyeja e atyre, fjalën e të cilëve na e ka treguar Allahu në librin e...
Banka Qendrore e SHBA-së ka rritur normat e interesit në nivelin më të lartë në 16 vjetët e fundit, në tentim për t’i stabilizuar çmimet.Rezerva Federale rriti normën bazë të interesit për 0.25 për qind - rritja e dhjetë në 14 muajt e fundit.Këto vendime i kanë rritur ndjeshëm...
Definicioni i kamatës (norma e interesit) në Islam"Sasia e tepërt të cilën e jep huamarrësi nga sasia që e ka marrur konform kushteve të caktuara."Shkruan: Mr. Bashkim ALIU 1 – DEFINICIONI I KAMATËS: a) NË ASPEKTIN GJUHËSOR:Pasi ne flasim për kamatën në këndvështrimin Islam, atëherë është e rrugës që të ndalemi...
Nga Sami Es-suejlim Në shkurt të vitit 2003, Uaren Bafet (Warren Buffett), një nga njerëzit më të pasur të botës dhe një nga investitorët dhe biznesmenët më të suksesshëm, në fjalimin e tij të përvitshëm, përpara sesionit të përgjithshëm të kompanisë së tij “Berkshire Hathaway”, i cilësoi derivatet (përftimet)...
Bixhozi është çdo lloj loje që bëhet me pasuri mes dy palëve, ku fituesi merr pasurinë nga humbësi. Me këtë përkufizim çdo njeri mund ta dijë për një veprim apo lojë a hyn në bixhoz apo jo.Pasuria është njëra nga pesë gjërat e domosdoshme që duhet të ruhen, të...