Definicioni i kamatës (norma e interesit) në Islam"Sasia e tepërt të cilën e jep huamarrësi nga sasia që e ka marrur konform kushteve të caktuara."Shkruan: Mr. Bashkim ALIU 1 – DEFINICIONI I KAMATËS: a) NË ASPEKTIN GJUHËSOR:Pasi ne flasim për kamatën në këndvështrimin Islam, atëherë është e rrugës që të ndalemi...
Nga Sami Es-suejlim Në shkurt të vitit 2003, Uaren Bafet (Warren Buffett), një nga njerëzit më të pasur të botës dhe një nga investitorët dhe biznesmenët më të suksesshëm, në fjalimin e tij të përvitshëm, përpara sesionit të përgjithshëm të kompanisë së tij “Berkshire Hathaway”, i cilësoi derivatet (përftimet)...
Bixhozi është çdo lloj loje që bëhet me pasuri mes dy palëve, ku fituesi merr pasurinë nga humbësi. Me këtë përkufizim çdo njeri mund ta dijë për një veprim apo lojë a hyn në bixhoz apo jo.Pasuria është njëra nga pesë gjërat e domosdoshme që duhet të ruhen, të...
Viti 2022 është shënuar si viti më produktiv për sektorin bankar në Kosovë. Bankat komerciale që operojnë në vend, kanë arritur të gjenerojnë fitime rekorde gjatë tërë vitit 2022, me ç’rast vetëm nga janari deri në muajin dhjetor, të njëjtat kanë arkëtuar gjithsej 140.3 milionë euro profit neto. Kjo...
Kamata gati dyshifrore po aplikojnë disa banka në Kosovë, pas rritjes së normave të interesit nga Banka Qendrore Europiane. Siç është paralajmëruar tashmë, politikat monetare të disa bankave qendrore i janë kundërpërgjigjur rritjes së inflacionit përmes rritjes së normave bazë të interesit. Kjo tashmë është reflektuar edhe në Kosovë. Buletini...
Këtu janë disa sekrete që banka juaj nuk do t’ju tregojë kurrë, por që mund t’ju bëjë një konsumator më të mirë. Disa sigurime janë të padobishme Nëse keni marrë një kartë krediti nga banka juaj, bankieri mund t’ju ketë ofruar lloje të ndryshme sigurimesh. Sipas ekspertëve, disa produkte sigurimesh janë...
Institucionet mikrofinanciare (IMF) në Kosovë, aplikojnë norma goxha të larta të interesit për kreditë që ofrojnë. Nëpër çmimoret e këtyre institucioneve bankare, normat e interesit variojnë nga 23 për qind deri në 41 për qind, që njëherit është edhe norma më e lartë e interesit për kredi në këtë...
Vlera e kredive jo-performuese në Kosovë, vazhdon të mbetët e ulët, thonë përfaqësues të Shoqatës së Bankave të Kosovës. Deri në shtator të këtij viti, vlera e kredive jo-performuese shënoi vlerën prej 2.1 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të viti të kaluar, kur ishte 2.3 për qind. Bankat...
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë kanë arritur që të arkëtojnë në stoqet e tyre gjithsej 120 milionë euro fitim të pastër vetëm nga janari deri në fund të muajit tetor të këtij viti. Ky është rekordi më i lartë i profitit neto në historinë e bankave në Kosovë...
Bankat komerciale në Kosovë kanë arritur fitime të pastra prej 107.7 milionë euro vetëm gjatë periudhës janar-shtator 2022. Sipas raportit të BQK-së për sistemin financiar deri në shtator 2022, gjatë muajve të fundit vërehet rritje e normave të interest në kredi që aplikohen nga bankat komerciale, ku norma mesatare e...