Bankat komerciale në Kosovë kanë arritur fitime të pastra prej 107.7 milionë euro vetëm gjatë periudhës janar-shtator 2022. Sipas raportit të BQK-së për sistemin financiar deri në shtator 2022, gjatë muajve të fundit vërehet rritje e normave të interest në kredi që aplikohen nga bankat komerciale, ku norma mesatare e...
Raportet e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), tregojnë se depozitat e qytetarëve në banka komerciale, kanë arritur në vlerë prej 5 miliardë e 206 milionë e 100 mijë euro. Kurse, shuma e kredive ka kapur vlerën e 4 miliardë e 178 milionë e 800 mijë euro. Ndërkohë, ekspertët thonë...
Banka Qendrore Evropiane (BQE) ka njoftuar se ka rritur normën e interesit me 75 pikë – rritja e tretë radhazi këtë vit – ndërkohë që zvogëloi mbështetjen për bankat evropiane. Pas shumë spekulimeve nga pjesëmarrësit e tregut, BQE-ja tha se tani po ndryshonte termat dhe kushtet e operacioneve të saj...
Tregu bankar në Kosovë e mbylli vitin e kaluar me rritje dyshifrore. Raporti i kredive me probleme është më i ulëti në rajon. Fitimet arritën vlerën më të lartë historike, ndërsa kthimi i sektorit nga kapitali është në nivele ndjeshëm më të larta krahasuar me tregjet e rajonit dhe...
Një vrojtimi i publikuar nga Banka e Shqipërisë tregon se standardet e kreditimit për bizneset vijuan shtrëngimin në tremujorin e tretë të vitit 2022. Shtrëngimi u manifestua si në kreditë akorduar biznesit të vogël e të mesëm, ashtu edhe në ato për biznesin e madh. Standardet e kreditimit u shtrënguan,...
Për shkak të rritjes së  inflacionit në Eurozonë, Banka Qendrore Evropiane pas 11 vitesh ka rritur normën e interesit të kredive. E nga kjo rritje nuk ka shpëtuar as Kosova, pasi që norma e interesit për biznese në muajin gusht është rritur në 6.05%. Kështu kanë bërë të ditur nga Shoqata...
Format e financimet tek bankat islame (dhe muslimanët e thjeshtë) Bankat islame ne politikat e tyre të investimit ndjekin format të cilat në natyrën dhe zbatimin e tyre ndryshojnë shumë nga ato mënyrat e financimit që ndjekin bankat e tjera tregëtare.Këto lloj formash burojnë nga vetë legjistacioni i fesë islame...
  Bankat Islame Mesuam nga më lart se kreditimi dhe marrja e kredisë me kamatë është vepër e ndaluar të cilën nuk e bën të lejueshme as edhe nevoja.Këtu lind nevoja e korigjimit të funksionimit të kapitalit duke u përshtatur me legjistacionin Islam.Kështu lindi ideja e Bankave Islame,ngritja e të cilave...
Domozdoshmëria e zgjidhjes Islame Në bazë të asaj që përmendëm më lart nxjerrim si konkluzion se arabët nuk kishin të bënin me borxhet e marra për qëllime konsumi për shkak të vetë natyrës të shkretëtirës,mangësitë e prodhimit buqësor dhe të bazuarit në aktivitetin sezonal të tregëtisë,ashtu siç ishin të njohur...
Mendimet e juristëve musliman rreth kamatës Ësstë e domozdoshme të sqarojmë se ç’farë kuptojmë ne me mendime të dijetarëve sepse qëndrime e tyre nuk bien në kontradiktë rreth faktit se kamata është apo jo e ndaluar,përkundrazi ato bien dakort për ndalimin e saj,por nryshojnë nga njëra-tjetra në disa detaje,pra këto...