Administrata operative

Menaxhimi i operacioneve konsiston në planifikimin, drejtimin, organizimin dhe kontrollin e proceseve të prodhimit të kompanisë për të krijuar vlerë.

Në këtë mënyrë, përmes këtij aktiviteti menaxhues, departamenti i prodhimit vendos se çfarë bën, sa, si apo ku. Të gjitha me synimin për të qenë efikas. Kjo punë mund të vërehet në kompanitë që shesin produkte të prekshme, si për shembull një makinë. Megjithatë, është më e vështirë të përcaktosh nëse je i angazhuar në ofrimin e një shërbimi, për shembull, një konsulencë.

Origjina e menaxhimit të operacioneve

Pa dashur të shterojmë, do të krijojmë një kronologji të shkurtër rreth këtij koncepti dhe origjinës së tij, me protagonistët kryesorë:

  • Mund të kthehemi në shekullin e 18-të me Adam Smith. Ky ekonomist skocez ishte i pari që foli për ndarjen e punës. Idetë e tij u zbatuan në fabrikat e kohës duke arritur një përmirësim të konsiderueshëm produktiv.
  • Në shekullin e ardhshëm, Babbage dhe Taylor zhvilluan idetë e tyre mbi organizimin shkencor të punës. Ata konsiderohen nga shumë si baballarët e menaxhimit të operacioneve, pasi të dy u fokusuan kryesisht në procesin e prodhimit.
  • Tashmë në shekullin e 20-të, çifti i formuar nga Frank Gilbreth dhe Lillian Moller Gilbreth bënë një sërë zbulimesh që lidhen me studimin e lëvizjes dhe rehatisë në vendin e punës. Nga ana tjetër, ata analizuan edhe marrëdhëniet njerëzore mes punonjësve.
  • Emra të tjerë të mëdhenj në shekullin e 20-të ishin Henry Ford dhe studimet e tij për punën e zinxhirit në fabrikën e tij të makinave. Henry Gantt i cili zhvilloi grafikët me të njëjtin emër ose Elton Mayo, i cili në fushën e sociologjisë dhe eksperimentit të Hawthorne zbuloi marrëdhëniet informale midis grupeve të punës dhe udhëheqjes johierarkike./definebusinessterms/
Artikulli paraprak“Një karikues për të gjitha paisjet.” Parlamenti Europian miraton ligjin
Artikulli tjetërSi po ndikon forcimi i dollarit tek ekonomitë botërore?