Administrimi i biznesit është një metodë dhe praktikë organizative e bazuar në menaxhimin e kompanive tregtare me synimin për t’i çuar ato drejt optimizimit sa më të madh të tyre. Me zhvillimin e konceptit të biznesit dhe shfaqjen e modeleve të reja, administrimi i biznesit është vendosur në dekadat e...
Fazat më të rëndësishme që ndjek menaxhimi i zinxhirit të furnizimit janë si më poshtë: 1. Dizajn Në parim, ju duhet të hartoni ose merrni parasysh strategjinë që do të përdoret në zinxhirin e furnizimit. Kompania duhet të vendosë se si do të jetë struktura e saj për një periudhë afatmesme...
Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit nuk duhet të ngatërrohet me materialet e thjeshta dhe kontrollin e prodhimit. Karakteristikat kryesore të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit janë: 1. Konsideroni zinxhirin e furnizimit si një njësi të vetme Së pari, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit e sheh zinxhirin si një njësi të vetme. Për...
Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit i referohet marrjes së vendimeve në lidhje me projektimin, planifikimin dhe funksionimin e zinxhirit të furnizimit. Të gjitha këto veprime janë vendimtare për të bërë një kompani të ketë sukses ose të dështojë. Administrimi i zinxhirit të furnizimit i referohet menaxhimit të këtij zinxhiri, duke...
Nëse udhëtoni shumë me aeroplan atëherë me siguri do të keni vënë re disa gjëra që për shembull një pasagjer që udhëton për herë të parë apo të dytë nuk i ka parë. Ka shumë detaje që njeriu nuk i vëren kur është i stresuar për fluturimin ose nuk...
Ekzistojnë disa versione të origjinës së termit taksi. Ekziston një hipotezë e natyrës historike, e lidhur me sistemin e shpërndarjes së postës, e cila sheh si protagoniste familjen fisnike gjermane Thurn und Taxis (nga e cila rrjedh fjala “taksi”). Familja, me prejardhje nga princat e Perandorisë së Shenjtë Romake, që nga shekulli...
Mund të propozojmë, për të përfunduar, disa arsye pse rekomandohet që kjo lëndë të jetë e pranishme në planet përkatëse të studimit, si administrimi i biznesit ose financa dhe të ngjashme: Së pari, sepse ky aktivitet është çelësi i çdo kompanie. Edhe nëse ofrojmë një shërbim, këshillohet që të...
Departamenti i prodhimit, i drejtuar nga drejtori i tij, ka një sërë funksionesh. Të gjitha ato kanë të bëjnë me procesin e prodhimit, ne theksojmë sa vijon: Dizajni industrial dhe zhvillimi i produktit. Kjo është faza e planifikimit të procesit të prodhimit dhe të mallit ose shërbimit që më...
Menaxhimi i operacioneve konsiston në planifikimin, drejtimin, organizimin dhe kontrollin e proceseve të prodhimit të kompanisë për të krijuar vlerë. Në këtë mënyrë, përmes këtij aktiviteti menaxhues, departamenti i prodhimit vendos se çfarë bën, sa, si apo ku. Të gjitha me synimin për të qenë efikas. Kjo punë mund të...
Administrata moderne është procesi i aplikimit të praktikave më të mira bazuar në praktika dhe qasje të reja që lejojnë një përshtatje më të mirë me ndryshimet që po ndodhin në mjedisin social dhe ekonomik të organizatave, duke pushuar së përdoruri praktikat tradicionale të administrimit. Si fillim, administrata moderne filloi...