Shtyllat e shitblerjes Shitblerja ngrihet dhe ndërtohet në tri shtylla: 1. Kontraktuesit, të cilët janë tregtari dhe blerësi. 2. Ajo mbi të cilin po bëhet kjo kontratë, dhe ajo është malli dhe vlefta. 3. Mënyra e kontraktimit; këtu hynë, ato të cilat dalin nga kontraktorët si shenjë e lidhjes së një akti. Akti...
Llojet e shitblerjes Shitblerjen mund ta ndajmë në mënyra të ndryshme, më poshtë do të mundohemi t’i përmendim ato: 1. Nga aspekti i mënyrës së aktit mund ta ndajmë: a) Shkëmbim i monedhave me mallra. Kjo është mënyra më e përdorur e shitblerjes si p.sh: blerja e një makine me lekë. b) Shkëmbimi...
Duke u nisur nga nevoja e madhe që kanë sot muslimanët shqiptarë për njohjen e marrëdhënieve tregtare (shitblerjen), menduam të japim edhe ne një mund, sado të vogël, në sqarimin e kësaj çështjeje. Për faktin se nuk jemi nga kalorësit e kësaj fushe, do të mundohemi të përmendim çështjet më...
Meqë feja islame është fe e përkryer dhe përfshinë të gjitha ibadetet që njerëzit i kryejn ndaj Allahut dhe të gjitha veprat, traditat dhe raportet që ata i veprojnë mes veti, prandaj kjo fe edhe i sqaron të gjitha këto në formë të përgjithshme dhe të detajizuar. Ndër traditat që...
Telashet në ekonominë supërfuqisë europiane Presidenti i Unionit Industrial Gjerman (BDI) Siegfried Russwurm tha se një në gjashtë kompani industriale në Gjermani po e zhvendos prodhimin jashtë vendit për shkak të kostove të larta të punës dhe energjisë. BDI ka kryer hulumtime mbi kushtet e prodhimit dhe biznesit të kompanive industriale...
Çmimet për udhëtimin ajror janë rritur përsëri. Por ata që udhëtojnë nëpër Evropë nga aeroportet gjermane do të ndikohen nga kjo rritje. Aktualisht, do të preken edhe pasagjerët që udhëtojnë për në Gjermani. Në një intervistë me Bild am Sonntag të Gjermanisë në maj, CEO i TUI Sebastian Ebel tha se...
Flet Adi Haxhiymeri, kreu i Shoqatës së Prodhuesve të Miellit Duhet të mësohemi, që të paktën në vitet e ardhshme, çmimet do të shënojnë rritje. Kjo rritje fatkeqësisht, nuk është vetëm në artikullin e ndjeshëm siç është mielli, por edhe në të gjitha produktet e tjera. Dhe çmimi i...
Një dekadë në fushën e Marketingut. Kthim pas në 2010-tën dhe çfarë pritet të sjellë e ardhmja Për të parë në të ardhmen, duhet të hedhim një sy në të shkuarën.Si ka ndryshuar marketingu në 10 vitet e fundit? Cilat janë përmirësimet dhe mangësitë? Çfarë kemi...
Pyetja:Tek blerja me keste, nese nje produkt ka çmimin fillestar x dhe këtë çmim e paguan me para në dorë, por nëse zgjedh ta paguash me këste rritet çmimi. A është kamatë kjo?***Përgjigjja:Jo kjo nuk konsiderohet kamatë dhe lejohet pa problem, kjo është blerja me këste, dhe mendimi më...
Përqindja e fitimit në tregti Pyetja: *** Përgjigjja: Islami e konsideron tregtinë njërën prej metodave më të mira për të fituar pasuri. Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që besuat, mos hani mallin e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, përpos tregtisë në të cilën keni pajtueshmëri mes vete.” (Nisa: 29) Në Kur’an dhe Sunet nuk...