Një nga problemet me të cilat po ballafaqohemi si shoqëri është edhe mungesa e sigurisë në trafik. Aksidentet në trafik janë bërë dukuri vrasëse. Sipas autoriteteve, shkaktarë kryesorë të tyre janë pakujdesia, shkelja e rregullave të komunikacionit, tejkalimi i shpejtësisë me theks të veçantë, vozitja nën ndikimin e alkoolit,...
– Nevoja për ekuilibër Islami është një fe holistike, e cila përfshin të gjitha aspektet e jetës, qofshin ato politikë, ekonomi, shkencë, fe, moral, ligj etj. Prandaj, çështja e menaxhimit nuk është e huaj për Islamin. Profeti fisnik ﷺ, dhe pasuesit e tij ishin menaxherë dhe administratorë të dalluar gjatë kohës...
A lejohet të punohet në bankë në sektorin e IT-së, si dhe a lejohet puna në kompani dytësore që është e kontraktuar prej bankës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Fillimisht: Në parim lejohet ushtrimi i çdo pune e cila në esencë është hallall...
Imam Buhariu përcjell në Sahih-un e tij (nr. 4015) nga Amr ibn Auf el-Muzeni se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) kishte dërguar Ebu Ubejdeh ibn el-Xherah në Bahrejn për të sjellë prej andej xhizjen (taksën). Kur banorët e Medinës dëgjuan për ardhjen e Ebu Ubejdes falën...
Nga: Aid el Karni Përkushtimi ndaj librit, dëshira për lexim dhe pasurimi i mendjes është një prej shkaqeve të lumturisë dhe të suksesit. Shkrimtari i njohur Xhahidhi ka shkruar këshilla të mrekullueshme lidhur me shoqërimin me librin. Ai pohon se ky shoqërim largon të gjitha brengat dhe dhembjet. Duke përshkruar librin,...
Një pasqyrë e përgjithshme Pozita e imamit është ndër pozitat më të rëndësishme të shoqërisë islame, ky fakt është një indikator më shumë që të kemi kujdes se kë e zgjedhim si imam të xhamisë së lagjes tonë. Ashtu si pozita e kokës për trupin e njeriut ka rëndësi jetike,...
Në thelb, në Islam, pasuria në vetvete nuk është dënuar, përkundrazi, është lavdëruar me kusht që, në lidhje me të, të respektohen disa parime të caktuara. Duke u shprehur si më poshtë, Profeti (s.a.w.s.) e ka nxittur pasurimin: “Sa e mirë është pasuria hallall dhe e dobishme që ndoddhet në...
Pyetja: A lejohet shitja e arit me këste? *** Përgjigjja: Nuk lejohet shitja e arit me këste. Vendimi i studiuesit erdhi në një kohë kur skemat dhe ofertat për shitjen e arit dhe argjendit me këste po qarkullojnë nëpër mediat sociale. Blerja e arit dhe argjendit dhe pagesa e parave me këste, që...
Vëllezër të dashur! Zekati është shtylla e tretë në Islam, pas dëshmisë dhe namazit, e që njëherazi është prej pesë themeleve të Islamit, bazuar në hadithin ku thuhet: “Islami është ngritur mbi pesë shtylla; dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij,...
Makina ime, në bagazh, ka zmadhues të zërit, tani, a është e ndaluar haram që unë ta shes makinën ashtu me ata zmadhues, kur dihet se dikush mundet t’i perdorë ata për dëgjimin e muzikës? Pyetja: E kam blerë një veturë, e cila mbrapa – në bagazh, ka zmadhues të zërit,...