Shumica e kandidatëve i tremben pyetjes “Sa e ke pagën aktuale”. Kjo ndjenjë vjen nga frika e dyshimit, nëse po e “shesin” veten për pak ose shumë lartë. Por, për sa kohë që dëshironi ta shmangni këtë pyetje, mos u brengosni sepse, ka disa shembuj se si të përgjigjeni...
Hyrje Nëse bëjmë një krahasim mes botës islame dhe asaj perëndimore për nga aspekti i zhvillimit ekonomik dhe i punës, në të shumtën e rasteve do të vërehet një dallim i madh në favor të asaj perëndimore. Andaj, një ndër sfidat bashkëkohore të botës islame është edhe papunësia dhe jo...
Shpesh ndodh që njeriu të lajthit dhe të largohet nga përgjegjësitë që i ka. Kjo mund të ndodh për shkaqe të shumta, prej atyre shkaqeve mund që të jetë: dobësia e personalitetit të atij personi, paaftësia për të kryer ndonjë obligim të caktuar, injoranca, neglizhimi i obligimieve që ai...
Janë të shumtë ata që mendojnë se janë të mirë në komunikim, por janë po ata që shpeshherë bien pre e disa gabimeve, të cilat shkaktojnë irritim të madh tek të tjerët. Por këtu s’ka asgjë për t’u shqetësuar, sepse ato janë të gjitha gabime që janë lehtësisht të përmirësueshme. Ja...
Përmirsimi i njerëzve në përgjithësi qëndron në përmirsimin e udhëheqësve. Udhëheqësiit e prishur dhe të korruptuar i prishin dhe i bëjnë të prishur dhe të korruptuar njerëzit në përgjithësi. Na ka lajmëruar Pejgamberi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) se prej shenjave të Kijametit është kur do t’i udhëheqin punët udhëheqësit...
Qeniet njerëzore janë në thelb të projektuara për të mësuar, për t’u rritur dhe për t’u lidhur me të tjerët. Sigurisht që nuk është ndryshe në vendin e punës. Shumica prej nesh dëshirojnë të njëjtat lidhje të ngushta me kolegët në ndjekje të qëllimeve të përbashkëta, vlerave të përbashkëta...
Qofshin Steve Jobs, Elon Musk apo Bill Gates, këta njerëz janë të njohur për nxitjen e rritjes së kompanive të tyre përmes lidershipit të fortë. Një drejtues i mirë mund të marrë një biznes të dështuar dhe ta kthejë atë në të suksesshëm, ndërsa një drejtues i keq, nga...
Bashkëthemeluesi i LinkedIn, Reid Hoffman, mbajti fjalimin për klasën e diplomimit të Vanderbilt 2022, ku ai i tregoi studentëve mësimet që kishte mësuar gjatë gjithë karrierës së tij. Hoffman, 54 vjeç, punoi si COO në PayPal përpara se të vazhdonte të bashkëthemelonte LinkedIn në 2002 me dy ish-kolegë. Platforma, të...
  Arritja – Përpjekjet për të arritur suksesin në shumë raste janë mendore, fizike dhe mbi të gjitha lidhen me pozitivitetin, motivimin dhe vullnetin tuaj për të çuar deri në fund atë që dëshironi. Çfarëdo po synoni të bëni, këto shtatë këshilla do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja më shpejt dhe...
Suksesi dhe Gabimi!? Gabim..., do të thotë që ju me të vërtetë jeni duke bërë diçka! Ju lumtë, vetëm vazhdoni duke bërë ‘gabime’ dhe avancim në jetën tuaj. Me rëndësi është vetëm mos të ktheheni te ato gabime, apo ta bëni të njëjtin dy herë! Vetëm ata të cilët janë plotësisht...