Ja se si liderët mund të ndjekin drejtime alternative në karrierë Karriera nuk duhet të shihet gjithmonë si një shkallë për t’u ngjitur në pozicione më të larta, sipas Lydie Fox nga Apps Associates. Ndonjëherë, një mundësi e re për të mësuar dhe për t’u rritur profesionalisht mund të bëjë...
Shtëpia e Qabes, Meka, ka qenë gjithmonë vend i nderuar për tu vizituar nga besimtarët, jo vetëm nga koha e Ibrahimit paqja qoftë mbi të, por edhe që nga koha e Ademit paqja qoftë mbi të. Tregtia që e bënin mekasit me pelegrinët ku përmes tyre bëhej blerja e mallrave...
3 gjërat më të rëndësishme që duhet të dini E keni dëgjuar edhe më parë: Nuk duhet ta lejoni perfeksionin që të pengojë përparimin tuaj. Por, ju gjithashtu dëshironi që të shkëlqeni në punë dhe, për këtë arsye, përsosmëria mund të duket si rruga më e mirë për rritjen në...
Ndërsa industria e freelance vazhdon të rritet, gjithnjë e më shumë njerëz po mendojnë të heqin dorë nga punët e tyre me kohë të plotë për t’u bërë profesionistë të pavarur. Trendi është theksuar nga kompani si Uber dhe Airbnb, të cilat përqafojnë një kulturë të fortë të punës nga...
Çfarë kanë të përbashkët të gjithë udhëheqësit e suksesshëm? Ata janë në kërkim të vazhdueshëm të njohurive. Qoftë përmes librave, trajnimeve apo kolegëve të tij në hije, ky është një tipar thelbësor i lidershipit. Pse është kështu? Sepse i mban ata të përditësuar me trendet më të fundit dhe mban...
  Përqendrimi në standardet e cilësisë së lartë në vend të marketingut Dihet se Musk është kundër metodave tradicionale të reklamimit, në fakt ai beson fort se është më mirë të përqendrohesh në cilësi të lartë të produktit dhe inovacione, pasi këto mund të tërheqin vëmendjen e blerësve më shumë sesa...
Mësoni idetë kryesore nga libri i individëve me influencë. Elon Musk The Life, Lessons and Rules for Success. Tek ‘’Elon Musk: The Life, Lessons and Rules for Success’’, autorët paraqesin jetën e sipërmarrësit të madh Elon Musk, njeriut që ishte në gjendje ta bënte të ardhmen realitet. Përmes një analize të kompanive...
Shumë atribute të ndryshme mund të përcaktojnë një kompani tësuksesshme, nga kapitalizimi dhe ekzekutimi tek lidershipi dheteknologjia. Megjithatë, kompanitë më të suksesshme kanë njëgjë të përbashkët, dhe këto janë punonjësit që ndihen tëangazhuar dhe të vlerësuar. Punonjësit që janë të kënaqur me punën e tyre kanë një ndikim të madh në rritjen dhe suksesin e biznesit tuaj. Si mund t’i motivoni punonjësit tuaj edhe kur ata janë nënpresion ose përballen me orë të gjata për të arritur qëllimet e kompanisë? Përpiquni të përfshini këto pesë zakone në vendintuaj të punës: 1. Rutina e mëngjesit Pavarësisht se si përfundoi dita dje për ekipin tuaj, filloni çdomëngjes pozitivisht. Gjërat e vogla mund të ndikojnë shumë nëndërtimin e angazhimit të punonjësve, të tilla si një mëngjes nëzyrë. Më pas angazhohuni në bisedën e mëngjesit në mënyrë qëpunonjësit të tregojnë çdo problem apo pengesë që kanë hasurnjë ditë më parë dhe idetë e tyre. Problemet mund tëshndërrohen në përvoja të fuqishme mësimore që përshpejtojnërritjen e biznesit. 2. Vendosni qëllime Inkurajoni punonjësit tuaj të bëjnë një listë të qëllimeve që duantë arrijnë, si për punën e tyre me kompaninë tuaj dhe karrierënpersonale, ashtu edhe në jetën e tyre personale. Duhet theksuarse kjo listë duhet të jetë e nivelit të lartë dhe jo një listë e gjatë e gjërave për të bërë. Qëllimet e lidhura me punën mund të variojnë nga shitja e njënumri të caktuar produktesh në ditë, fillimi i një biznesi të ri dhemadje edhe aftësia për të menaxhuar një aspekt biznesi pa ju. Qëllimet personale mund të përqendrohen në zhvilliminpersonal, si shëndeti dhe arsimi, dhe të dyja mund të kontribojnëpër biznesin. 3. Lejoni punonjësit të flasin Rritni kreativitetin e punonjësve tuaj çdo ditë, duke i lejuar ata tëshpërqendrohen,por jo me teknologji. Ekspertët thonë se shpërqendrimet nuk duhet të përfshijnë më shumë kohë në ekranose në mediat sociale. Në vend të kësaj, inkurajoni punonjësittuaj që të pinë kafe ose çaj së bashku ose të bëjnë një shëtitjenëpër ndërtesë. Punonjësit kanë nevojë për kohë për të ndërtuar marrëdhënie me njëri-tjetrin për të ndërtuar kulturë dhe rehati. Ecja mund tëndihmojë në thyerjen e stresit ose bllokimeve mendore në rrugëqë i pengojnë ata të kryejnë detyrën. 4. Festoni suksesin Të thuash “punë e mirë” kur kaloni pranë tryezës së njëpunonjësi është një plus – në fakt, është një pjesë kyçe e kësajrutine për ditët kur jeni në  zyrë. Por kjo nuk mjafton. Duhet tëndërtohet një kulturë njohjeje që do t’ju lejojë të festoni arritjet e punonjësve tuaj. Mos përmendni vetëm një punonjës të javës ose muajit: Kur jepni çmimin, tregojuni të gjithë punonjësve në mënyrëspecifike se çfarë bëri punonjësi dhe cilat synime dëshironi tëarrijë biznesi juaj. Bëjeni zakon dhe punonjësit e tjerë do tëfillojnë të jenë sikur mund të japin kontribute të rëndësishme. 5. Balanconi punën dhe jetën Bilanci është i rëndësishëm për të gjitha ngjarjet e jetës, sipozitive ashtu edhe negative: një punëtor i aftë i cili është istresuar nga kujdesi për një prind mund të mos jetë në gjendje tëkontribuojë siç duhet për qëllimet e biznesit tuaj. Ky fokusmund të përmirësohet nëse mund të zgjasni kohën e fleksibilitetit ose kohëzgjatjes, kohën e paguar ose të papaguar. Menaxhimi i një biznesi të vogël është punë e vështirë, por nësekeni kohë për të motivuar punonjësit tuaj, nuk do ta menaxhonivetë. WWW.STUDENTET.MK
T’i kushtojmë kohën tonë vetëm aktiviteteve që e meritojnë atë Një hap tjetër i gabuar që vjen bashkë me perfeksionizmin është bindja se mund t’i bëjmë të gjitha dhe se mund t’i arrijmë menjëherë. Nga burimet që kemi në dispozicion, koha është padyshim më e çmuara, sepse nuk ka asnjë mënyrë...
Sjellja organizative është pjesë thelbësore e menaxhimit të njerëzve në kulturën e sotme të punës. Sinergjia dhe sjellja mes punëtorëve do të përcaktojë efikasitetin e tyre. Thellimi në dituri na mundëson të kuptojmë se si punonjësit komunikojnë me njëri-tjetrin. Përputhshmëria e tyre është jetike në mënyrë që puna të vazhdojë...