Efektet e mundshme ekonomike të tërmetit në Turqi mund të rezultojnë në një humbje deri në 1 për qind të produktit të brendshëm bruto (GJDP) të vendit këtë vit, njoftoi Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD). Banka shtoi se ky është një “vlerësim i arsyeshëm” për shkak të rritjes...
Në këtë 15 vjetor pavarësie, Kosova mund të mbështetet dhe në parashikimin pozitiv të Bankës Botërore sipas së cilës vendi pritet të shënojë rritjen më të madhe ekonomike në Ballkanin Perëndimor, prej 3.1%. Edhe analistët në vend e mbështesin këtë nivel duke shtuar se këtë vit nuk pritet të kalojë...
Gama e pagave është koeficienti midis pagës më të lartë dhe më të ulët të paguar nga një kompani. Edhe pse mund të analizohet edhe për një ekonomi, sektor prodhues apo ent publik. Me fjalë të tjera, diapazoni i pagave rezulton nga pjesëtimi i shpërblimit ‘tapi’ me pagën më të...
Të ulësh do të thotë të ulësh ose ul çmimin e diçkaje në veçanti. Ky term shërben për të treguar se një produkt ose shërbim është ulur për të rritur shitjet e tij në shumicën e rasteve. Që çmimet janë ulur ka të bëjë shumë me sjelljen njerëzore. Nëse blini produkte...
Parimet e përgjithshme të politikës tatimore në një shtet islam do të nxirren në bazë të përkufizimit të mësipërm të shtetit islam, prioriteteve të tij dhe rolit të tij ekonomik. Kjo pjesë do të përqendrohet në dy fusha të politikës tatimore: (1) kushtet për vendosjen e taksave të reja...
Kur flasim për 7 P-të e marketingut nënkuptojmë variablat që i janë shtuar përzierjes tradicionale të marketingut . Përzierja tradicionale përfshin produktin, çmimin, promovimin dhe vendin. 4 P-të tradicionale Produkti : Është malli ose shërbimi që plotëson nevojën e klientit, për shembull, nëse është një Coca Cola, produkti është ujë i zi i...
Në Turqi dhe Argjentinë, çmimet janë tepër të larta. Situata në Kinë gjithashtu mund të ndikojë në të gjithë botën. Të gjithë janë të frustruar kur shohin çmimet e ushqimeve në supermarkete. Njerëzit në vendet me ekonomi të përparuara, të cilët ankohen për inflacionin njëshifror në vendin e tyre, nuk...
Objektivat kryesorë të Sheriatit janë që të sigurojnë mirësi për njerëzit dhe mbrojtjen e tyre nga korrupsioni dhe e keqja, që jeta e njerëzve të vazhdojë e lumtur dhe e papenguar. Objektivat e Sheriatit përfshijnë edhe sferën e transaksioneve dhe aktiviteteve financiare. Gjithashtu rregullojnë qëllimet kryesore të rregullimit ligjor, që...
Koncepti 4 C i marketingut përdoret për t’iu referuar strategjisë së marketingut të fokusuar tek konsumatori, dëshirat dhe nevojat e tij. 4 C-të e marketingut janë konsumatori, komunikimi, komoditeti dhe kostoja. Evoluimi i tendencave të konsumatorit, si dhe kanalet e reja të komunikimit social, kanë sjellë një transformim në themelet...
Një recesion i afërt, një krizë energjetike, inflacion që mbetet konstant deri në vitin 2024. Për të gjitha këto arsye, viti 2023 pritet të jetë një vit me lëkundje të forta. Luhatshmëria e kursit të këmbimit ka një ndikim të drejtpërdrejtë në kushtet e përgjithshme ekonomike dhe veçanërisht në zinxhirin...