Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi“ për tremujorin e katërt (TM4 2021) ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në 2015=100 sipas metodologjisë së Eurostatit. Ky publikim është i bazuar në grumbullimin e çmimeve të prodhimeve...
Llogaria Ekonomike për trashjen e viçave të racës Simental. Analiza ekonimike, kur fermeri disponon bazën ushqimore. Duke llogaritur se viçi i kësaj race lind me një peshë prej:45 kg dhe duke i shtuar kësaj peshe shtimin ditor 1.200 gr. në ditë brenda 300 ditëve të tjera atëherë del se një...
Sipas fermerëve, rreth 440 mijë fidanë të mjedrave të importuara nga firma “AgroProduct Commerce”, dolën të sëmura. Dështimi i tyre u ka shkaktuar humbje të mëdha. Kompania tha se fidanët i kanë certifikatat se ishin të shëndosha kur hynë në Kosovë. Fermerë që kultivojnë mjedra kanë diskutuar me anëtarët e...