Mjalta që prodhohet në Kosovë është më e shtrenjta në rajon. Me një mesatare prej 9.2 euro për kilogramë,  Kosova del të ketë çmimin më të shtrenjtë për mjaltë në rajon, madje edhe te vendeve si Austria. Sipas studimit “Sektori i Bletarisë në Kosovë”, i realizuar nga Recura, çmimi i shitjes...
Të medituarit për vdekjen mund të jetë armë e fuqishme e cila na liron nga veset dhe qëndrimet e padëshiruara. Vdekja me siguri na rrit vetëdijen për vlerën e çastit në të cilin jetojmë. Ballafaqimi me vdekjen, në një mënyrë, do të thotë të fillosh procesin e zhvillimit shpirtëror.Askush prej...
Kompania e vetme në Kosovë që furnizon me robotë bizneset prodhuese thotë se për dy vite i kanë funksionalizuar 10 robotë, të cilët më punën e tyre e kanë shtuar fitimin e kompanive e po ashtu e kanë rritur edhe numrin e punëtorëve në këto biznese. Një robot ka zënë...
Nga 1 janari 2024, kur nis së vërteti liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, punëtorët e sektorit privat në Kosovë, pavarësisht natyrës së punës, kushtimisht do të trajtohen ndryshe, gjithsesi më dinjitetshëm dhe puna e tyre do të vlerësohet, që do thotë do të kenë paga më të...
Dollari amerikan po humb statusin e tij si monedhë rezervë më shpejt nga sa mendohej më parë, pasi shumë analistë nuk e kanë marrë parasysh lëvizjen drastike të monedhës vitin e kaluar. Pjesa e dollarit në rezervat globale u ul vitin e kaluar dhjetë herë më shpejt se mesatarja e...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikimin Disa Fakte mbi Mjedisin për vitin 2021-2022 Publikimi Disa Fakte mbi Mjedisin synon të kontribuojë në krijimin e një informacioni të qëndrueshëm mbi gjendjen e mjedisit në Kosovë. Ky publikim jep informacion rreth treguesve ekonomiko-socialë, treguesve të energjisë, të mbetjeve, të bujqësisë dhe pylltarisë,...
Numri i familjeve me gjendje të rëndë ekonomike, e që marrin asistencë sociale çdo muaj nga buxheti i Kosovës, aktualisht është 22 mijë e 571. Vetëm në muajin janar të këtij viti, nga skemat e ndihmave sociale të Kosovës kanë përfituar gjithsej 89 mijë e 318 anëtarë familjesh. Sipas të dhënave më...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat preliminare në baza mujore për Lindjet, Vdekjet, Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet për muajin dhjetor 2022 Këto të dhëna publikohen duke u bazuar në të dhëna administrative. Sipas dispozitave ligjore mbi udhëheqjen e regjistrave themeltarë për Lindjet, Vdekjet, Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet, rastet regjistrohen në...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat e Mirëqenies Sociale për muajin janar 2023 Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontributpaguese të moshës, skemën e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara, skemën...
Surprizat më të këqija të tregjeve financiare shpesh ndodhin kur diçka që merret si e mirëqenë, papritur vihet në pikëpyetje, qoftë rritja e çmimeve të tulipanëve, bankat funksionale, apo ekzistenca pa karantina. Investitorët përjetuan një periudhë të vështirë në vitin 2022. Por duke pasur parasysh se sa tendenca kanë ndryshuar gjatë...