Në këtë hyrje të historisë së liberalizmit , Álvaro Martín do të shpjegojë se çfarë është liberalizmi, do të përshkruajë fazat kryesore të tij dhe do të flasë për teoricienët e tij, si dhe kontributet e tij kryesore në këtë shkencë. Koncepti i liberalizmit është përdorur gjithmonë gjerësisht në fushat e Shkencave...
Punonjësit shqiptarë mund të kenë orët më të gjata të punës në Europë, por rezulton që kanë shpejtësi më të ulët në kryerjen e detyrave të tyre dhe nuk ndodhen nën presionin e afateve. Gjetjet për intensitetin në punë janë publikuar në një raport te fundit të Komisionit Europian për kushtet...
Nga ajo që kam elaboruar në këtë punim, mund të përfundoj se shpjegimi i ajetit që flet për ndarjen e zekatit dhe sadakasë, nuk është kuptuar njësoj nga të gjithë juristët, sepse secili ka dhënë mendimin e tij juridik të bazuar në tekste, sipas asaj që e ka parë...
Rritja e vazhdueshme e çmimeve për produktet bazike ka bërë që qytetarët e Kosovës të harxhojnë më pak për festat e fundvitit. Pavarësisht se 18 për qind e popullsisë është në varfëri të plotë dhe 5 për qind e tyre në atë ekstreme, megjithatë kosovarët dalin se janë mjaftë meraklinjtë...
Karakteristikë bazë e bankimit islam është besimi në prezencën Hyjnore, e cila është shtytje kryesore për futjen e etikës në aktivitetet ekonomike. Myslimanët besojnë që janë në lidhje direkte me Zotin, i Cili sheh e dëgjon dhe shpërblen për punë të mira dhe ndëshkon për punë të këqija. Duke...
Nga: Les Nemethy, CEO Euro-Phoenix Financial Advisers Ltd., ish-bankier në Bankën Botërore Kemi pasur norma kaq të ulëta interesi gjatë dekadës së fundit (deri kohët e fundit), pjesërisht për shkak se formimi i ri i kapitalit ka qenë i bollshëm. Ky artikull do të shqyrtojë tezën se gjatë dekadës së ardhshme, kapitali...
Mësimet islame sigurojnë filozofi dhe plan për njerëzit, që të jetojnë me të. Bazuar në universalizmin e mësimeve islame, që ato janë të aplikueshme në çdo kohë dhe çdo vend, edhe ligjet mbi ekonominë dhe financat islame duhet të bazohen në burimet e Sheriatit dhe të gjejnë aplikim në të...
Nuk pati ditë të vetme më 2022-tën, praktikisht që nuk pati ngritje çmimesh, shumica sosh të egra, abuzive dhe jashtë çdo logjike të tregut. Edhe ditëve të fundit në Kosovë, pikërisht në prag të festave të fundvitit, sërish vazhdoi ngritja e madhe e çmimeve të shumë produkteve, e sidomos...
Çmimi i punës ndryshon çdo vit, në fakt siç ndryshojnë edhe çmimet e produkteve në treg, ndryshon edhe çmimi i punës. Ka periudha gjatë të cilave luhatshmëria në ekonomi është e ulët dhe për pasojë edhe çmimet e produkteve dhe pagat janë më të qëndrueshme ose me ndryshime të vogla. Por,...
Ekonomia botërore po ngadalësohet në mënyrë të rrezikshme, shkruan The Economist Investitorët janë gëzuar nga lajmi i ri. Që nga fillimi i tetorit, aksionet europiane janë rritur dhe optimistët kanë deklaruar se fundi i krizës energjetike në kontinent, është në horizont. Aksionet kineze janë rritur pas diskutimeve se Xi Jinping do...