Qeniet njerëzore janë në thelb të projektuara për të mësuar, për t’u rritur dhe për t’u lidhur me të tjerët. Sigurisht që nuk është ndryshe në vendin e punës. Shumica prej nesh dëshirojnë të njëjtat lidhje të ngushta me kolegët në ndjekje të qëllimeve të përbashkëta, vlerave të përbashkëta...
Qofshin Steve Jobs, Elon Musk apo Bill Gates, këta njerëz janë të njohur për nxitjen e rritjes së kompanive të tyre përmes lidershipit të fortë. Një drejtues i mirë mund të marrë një biznes të dështuar dhe ta kthejë atë në të suksesshëm, ndërsa një drejtues i keq, nga...
  Arritja – Përpjekjet për të arritur suksesin në shumë raste janë mendore, fizike dhe mbi të gjitha lidhen me pozitivitetin, motivimin dhe vullnetin tuaj për të çuar deri në fund atë që dëshironi. Çfarëdo po synoni të bëni, këto shtatë këshilla do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja më shpejt dhe...
Suksesi dhe Gabimi!? Gabim..., do të thotë që ju me të vërtetë jeni duke bërë diçka! Ju lumtë, vetëm vazhdoni duke bërë ‘gabime’ dhe avancim në jetën tuaj. Me rëndësi është vetëm mos të ktheheni te ato gabime, apo ta bëni të njëjtin dy herë! Vetëm ata të cilët janë plotësisht...
Motivimi është vërtetë një ndër faktorët kyç për arritjen e qëllimeve dhe rezultateve të dëshiruara. Pra, është energjia ose forca që na shtynë të veprojmë drejt një qëllimi ose synimi. Faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që nxisin një individ drejt realizimit apo arritjes së qëllimeve dhe rezultateve të dëshiruara, konsiderohet motivim. Këta faktorë mund të jenë, entuziazmi,...
Prodhimi i reformatorëve është objektiv i synuar, pikëpamje e thellë dhe projekt udhëheqës për secilin lider, qoftë në sferën e doktrinës apo zakoneve dhe në cilën do sferë që mund ta bëjë mirë njeriu, qoftë në politikë, apo gjyqësi, apo arsim, apo media, apo ekonomi, me të mëdhenjtë, me...
Ju të gjithë e keni përjetuar atë periudhë në jetën tuaj kur, pa marrë parasysh se çfarë ndodhte, thjeshtë shihnit se asgjë pozitive nuk ka për ju. Por është e lehtë të kritikoni vetveten për çdogjë, duke filluar nga kompetenca në vendin e punës e deri te mënyra se...
Në thelb të udhëheqjes (leadership), ne duhet të ofrojmë qëllim, drejtim dhe motivim për punonjësit tanë – por jo të gjithë po përdorin stilin e duhur të udhëheqjes për t’i ofruar këto gjëra. Ja pse mund t’ju duhet të merrni parasysh një qasje më të rreptë. Në biznes, udhëheqja autoritare shpesh...
Për ta kuptuar këtë temë ma mirë; preferohet kjo hyrje e shkurtë. Sipas mendimit të pjesës dërmuese të dijetarëve islam, burimet e sheriatit- legjislacionit islam janë katër: Kur’ani, Sunneti, Ixhmai dhe, Kijasi. Këto katër burime kanë fuqinë e tyre juridike dhe shpirtërore për të menaxhuar me jetën fetare dhe civile...
Historia njerëzore është përplot shembuj dhe modele lidershipi të suksesshëm dhe aso të dështuar dhe kjo vlen jo vetëm për një fushë të caktuar. Regjistrimi i tyre në histori ka ndodhur natyrshëm për shkak të efekteve që kanë pasur në shoqëri. Më saktë, njerëzimi ka përjetuar tmerrin në disa...