Shembuj Kur’anorë për modele të suksesshëm të lidershipit ka shumë. Një nga ata është dhe modeli gjithëpërfshirës  i pejgamberit tonë, Muhammedit a.s, model që përfshinë të gjitha fushat. Shembulli tjetër është ai i Sulejmanit a.s. me Belkisën, mbretëreshën e popullit sebe’, gruan që pranoi Islamin. Para konvertimit, me të pranuar letrën...
Sipërmarrja, fillimi, teknologjia,te gjitha po e glorifikojnë këtë botë dhe si rezultat, gjithkush ka një ide dhe ata mendojnë se do të jetë gjëja tjetër e madhe. Realiteti megjithatë, është se idetë janë kufitare pa vlerë. Jo vetëm që idetë janë një kokërr në një duzinë,  dhe jo vetëm që...
Dëshmia e ymetit për njerëzit dhe epërsia e tij ndaj të tjerëve nuk ndodhë pa u praktikuar plotësisht feja, në fjalë e vepra, në formë e përmbajtje, gjithë kjo konform grafikut sipër. E pamundur të ndodhë rimëkëmbja e ymetit vetëvetiu! Ajo ndodhë vetëm me temkin, që nënkupton zbatimin e plotë të fesë në...
Filloni duke theksuar aftësitë e forta dhe aftësitë e buta që punëdhënësit ose rekrutuesit duan të shohin. Të kesh aftësitë e duhura për t’u treguar punëdhënësve të mundshëm mund të jetë faktori vendimtar për të marrë një intervistë ose jo! Puna në ekip Ndryshe nga sa mund të mendoni, shumica...
Mos u dëshpëroni ende për punonjësit e zyrave të korporatave, shkruan The Economist Më 2 dhjetor, Zyra Amerikane e Statistikave të Punës (BLS), raportoi se numri i punëtorëve të punësuar në punë që nuk kishin lidhje me bujqësinë, u rrit me 263,000 në nëntor, një shifër më e ulët se...
Ndërtesat janë dëmtuesit më të mëdhenj të mjedisit: ato janë arsyeja që çdo vit në botë të prodhohen dhjetë miliardë tonë dioksid karboni. Dioksidi i karbonit krijohet gjatë ngrohjes dhe prodhimit të rrymës dhe gjatë ndërtimit të banesave. Çdo banor toke prodhon mesatarisht rreth 1.3 ton dioksid karboni në...
Në arabisht shprehja e përdorur për këtë sëmundje shpirtërore e morale është tesau’ur ose es-sa’aru (التصعّر أو الصّعْرُ), e cila kuptimisht nënkupton një sëmundje e cila shfaqet në qafë tek devetë ose njerëzit dhe që pamundëson lëvizjen lirshëm të kokës. Kjo bën që fytyra e njeriut ose devesë të mbetet e mbajtur anash ose...
Mund të duhet kohë dhe rregulla të shumta për të ndërtuar një sistem shpërblimi që do të funksionojë për motivimin tuaj. Që të ndodhë kushtëzimi operativ  kur bëhet një lidhje midis një sjelljeje dhe një pasoje  planifikimi i shpërblimeve duhet të bëhet me kujdes që të ndihmojë krijimin e...
Të vërtetat Kur’anore, profetike dhe historike janë dëshmia më e mirë se nga kjo gjendje e përgjithshme e ndjerë ku gjendemi sot, mund të dalim vetëm nëse ripërtërijmë lidhjet tona të shkëputura me Zotin, në pikpamje individuale e kolektive (globale), në të gjitha rrafshet: fetar, moral, etik, politik, ekonomik,...
Çdo themelues dhe drejtues biznesi i trembet ditës kur duhet të shpallin pushimet nga puna. Por në këto kohë të inflacionit më të lartë dhe një ekonomie të ngadalësuar, është një vendim që shumë liderë duhet të marrin dhe ta zbatojnë. Si mund ta trajtoni këtë proces të tmerrshëm...