Për ta kuptuar këtë temë ma mirë; preferohet kjo hyrje e shkurtë. Sipas mendimit të pjesës dërmuese të dijetarëve islam, burimet e sheriatit- legjislacionit islam janë katër: Kur’ani, Sunneti, Ixhmai dhe, Kijasi. Këto katër burime kanë fuqinë e tyre juridike dhe shpirtërore për të menaxhuar me jetën fetare dhe civile...
Historia njerëzore është përplot shembuj dhe modele lidershipi të suksesshëm dhe aso të dështuar dhe kjo vlen jo vetëm për një fushë të caktuar. Regjistrimi i tyre në histori ka ndodhur natyrshëm për shkak të efekteve që kanë pasur në shoqëri. Më saktë, njerëzimi ka përjetuar tmerrin në disa...
Ka mënyra të pafundme për të krijuar një sipërmarrje të re, por ka vetëm një kuadrant të ngjeshur të karaktereve që përcakton formën e saj, realitetin që shpreh dhe manifestimin e arsyeve së ekzistencës së saj. Këto kuadrante të ngushta të karaktereve sipërmarrëse përcaktojnë realitetin e një sipërmarrësi. Unë kam...
Po të lexosh me vëmendje ajetet Kur’anore vërenë se ai që motivon një ushtar për luftë (duke mos ia luhatur moralin luftarak apo dhe dezertimin!) ai njeri është komandanti i dalluar! Prijës me formim shembullor! Prania e komandantit në fushëbetejë ngre lart motivin dhe moralin ushtarak dhe nxitë për heroizëm të...
Shefi ekzekutiv i Apple, Tim Cook pret që paga e tij vjetore të ulet me më shumë se 40% këtë vit. Gjigandi i teknologjisë thotë se Cook kërkoi shkurtimin e pagës pas kritikave nga aksionarët. Komiteti i kompensimit i Apple i dha atij një “kompensim të synuar” total prej...
Duke u përballur me një ekonomi të ashpër – kërkesa në rënie, norma interesi në rritje, përçarje dhe pasiguri kudo – kompanitë po përpiqen të mbijetojnë. Një sondazh i 3000 drejtuesve globalë i kryer nga konsulenca AlixPartners, ku ne punojmë, zbulon se 20% kanë kryer tashmë pushime nga puna,...
Shembuj Kur’anorë për modele të suksesshëm të lidershipit ka shumë. Një nga ata është dhe modeli gjithëpërfshirës  i pejgamberit tonë, Muhammedit a.s, model që përfshinë të gjitha fushat. Shembulli tjetër është ai i Sulejmanit a.s. me Belkisën, mbretëreshën e popullit sebe’, gruan që pranoi Islamin. Para konvertimit, me të pranuar letrën...
Sipërmarrja, fillimi, teknologjia,te gjitha po e glorifikojnë këtë botë dhe si rezultat, gjithkush ka një ide dhe ata mendojnë se do të jetë gjëja tjetër e madhe. Realiteti megjithatë, është se idetë janë kufitare pa vlerë. Jo vetëm që idetë janë një kokërr në një duzinë,  dhe jo vetëm që...
Dëshmia e ymetit për njerëzit dhe epërsia e tij ndaj të tjerëve nuk ndodhë pa u praktikuar plotësisht feja, në fjalë e vepra, në formë e përmbajtje, gjithë kjo konform grafikut sipër. E pamundur të ndodhë rimëkëmbja e ymetit vetëvetiu! Ajo ndodhë vetëm me temkin, që nënkupton zbatimin e plotë të fesë në...
Filloni duke theksuar aftësitë e forta dhe aftësitë e buta që punëdhënësit ose rekrutuesit duan të shohin. Të kesh aftësitë e duhura për t’u treguar punëdhënësve të mundshëm mund të jetë faktori vendimtar për të marrë një intervistë ose jo! Puna në ekip Ndryshe nga sa mund të mendoni, shumica...