Menaxhimi i buxhetit familjar vlerësohet të jetë një punë mjaft e vështirë për një familje, në veçanti në rastet kur të ardhurat mujore janë të vogla. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave, paga mesatare është 368 euro, derisa paga minimale vlerësohet të jetë 170 euro. Paga...
iPhone i fundit, Kostum sportiv Nike, Xbox-in e fundit. Një çantë të shtrenjtë. Skateboard, Lego Star Wars, Kukull, DVD me lojërat më të fundit, Televizion 3D, Premier League kit futboll. . . Lista e kërkesave të fëmijëve që shurdhon çdo ditë prindërit është pafundësisht e gjatë, e në shumë...
Rritet indeksi i inputeve bujqësore në TM3 2019 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Inputeve në Bujqësi“ për tremujorin e tretë (TM3 2019) ( 2015 =100) ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në 2015=100 sipas metodologjisë së Eurostat-it. Ky publikim është...