Turqia duhet të rrisë vetëdijen publike për financat islame për t'i dhënë shtysë pjesëmarrjes së këtij sektori në treg, tha të martën një zyrtar i lartë i Këshillit të Përgjithshëm për Bankat Islame dhe Institucionet Financiare (CIBAFI). "Tani po bëhen punë me rregullime të plota për bankën islame veçmas, por...
Fillimisht të përmendim se të gjitha imperativet dhe ndalesat e Allahut xh.sh. ngërthejnë urtësi të shumta, të cilat disa herë detektohen nga njerëzit e shkencës e disa herë jo të gjitha, disa herë përfshihen dimenzione të shumta të këtyre urtësive, e disa herë këto janë të kufizuara. Sido qoftë,...
Subjekti: Zhvillimi i Qytetërimit Islam Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islam Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit. Lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qoftë për zotërinë tonë Muhamedin, vulën e Profetëve, për familjen e për mbarë shokët e tij. Vendimi nr. 163 (1/18) Rreth subjektit: Shenjat orientuese në rrugën drejt...
Pytje nga MARKETINGU l  POLITIKA E DISTRIBUCIONIT (SHPËRNDARJES) l  Distribucioni (shpërndarja) është njëri nga instrumentet e marketingut miks. l  Distribucioni është kompleks i tërë, që bazohet në politikë të definuar në vendime dhe strategji për zgjidhjen e kanaleve të shitjes dhe të logjistikës së marketingut. DISTRIBUCIONI përbëhet nga dy tërësi: zgjedhja dhe koordinimi i...
Debitimi Direkt është një instrument pagese me të cilin klienti autorizon bankën e vet përmes kompanisë të debitojë (tërheqë) mjete direkt nga llogaria bankare. Ky instrument paraqet një mënyrë të standardizuar dhe të automatizuar që është e përshtatshme për pagesa të rregullta dhe të përsëritura (rryma,telefoni,uji, ngrohja, etj.). Eliminon nevojën për...
Edukimi Financiar: Çka është Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë dhe çfarë duhet të dinë depozituesit Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) është një institucion i pavarur i themeluar me qëllim të mbrojtjes së depozitorëve të vegjël nga humbja në rast të revokimit të licencës dhe mbylljes...
Pyetjet më të shpeshta për licencimin bankar Të përgjithshme 1. Kush është BQK? 2. Çfarë janë institucionet financiare? 3. Çfarë është banka? 4. Kur mund ta quaj veten bankë? 5. A mund të ketë banka status tjetër përveç Shoqërisë Aksionare? 6. Çfarë është licenca? 7. A duhet licencë për ushtrim të veprimtarisë bankare? 8. Çfarë është depozita? 9. Çfarë...
“Zgjedhja është e juaja. Të përpiqeni vazhdimisht për të lidhur muajin me muaj ose të menaxhoni paratë tuaja me mençuri, për të nxjerrë maksimumin nga ato që keni". “Gjithmonë dalin gjëra për të cilat ka nevojë për shpenzime shtesë. Kjo thjesht është e pashmangshme...” Menaxhimi me para vlen për të gjithë, e...
Sistemi financiar është sektori më i rëndësishëm në ekonominë e një vendi. Bankat konsiderohen si institucionet kryesore financiare që veprojnë në sistemin financiar, kryesisht për shkak të gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve që i ofrojnë. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Listën e plotë të bankave dhe kontakt adresat...
Kartelat Bankare - Kartelat bankare janë instrument pagese, të cilat janë krijuar për të eliminuar nevojën e përdorimit të parasë së gatshme. Ato mundësojnë pagesat për mallrat apo shërbimet e blera, si dhe tërheqjen e parasë së gatshme sipas nevojës, në terminale të caktuara. Sot bankat komerciale ofrojnë produkte dhe...