Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar, Krijuesit të tokës dhe qiejve, Gjykatësit të Ditës së Gjykimit. I lartësuar qoftë Ai, i Cili krijoi njëriun në formën më të përsosur dhe e dalloi nga të gjitha krijesat e tjera, salavatet dhe përshëndetjet tona ia dërgojmë Muhamedit (paqja dhe shpëtimi i...
Me të vërtetë qëllimi i mirë është një portë e madhe nga portat e mirësisë, pavarësisht e veprove atë apo jo. Njëherit qëllimi i mirë është i kërkuar nga besimtarët në ç'do vepër përmes se cilës afrohen tek Allahu xh.sh. E kështu është e kërkuar edhe në rast të...
1- Braktisja e dembelisë. Allahu thotë: “Nxitoni drejt faljes së gjynaheve nga Zoti juaj dhe Xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e Toka dhe që është përgatitur për të devotshmit…” Ali Imran 133. Dhe Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Shpejtoni drejt veprave të mira para se...
Nga Ergys Mertiri Ajo që shumë njerëz e quajnë një karirerë akademike apo edhe profesionale, në fakt nuk ka të bëjë dhe aq me rrugëtimin e studiuesit në fushën e dijes, sesa me aftësitë e tij për t’u ngjitur lart në hierarkinë e burokracisë së institucioneve akademike, të cilat natyrisht,...
Zoti i Madhërishëm thotë: "O ju që keni besuar! Vërtetë politeistët janë të papastër, prandaj, le të mos i afrohen më Xhamisë së Shenjtë pas këtij viti! E nëse keni frikë nga varfëria, Zoti do t'ju pasurojë nga mirësia e Tij, në dashtë. Me të vërtetë, Zoti është i...
Nga Facebook-u në WhatsApp, nga WhatsApp-i në Twitter, mandej anasjelltas, dhe kështu na ikën katër apo më tepër orë, bile pa i vënë re. Mirëpo, kur e marrim Kur’anin, pasi t’i lexojmë dy faqe e mbyllim dhe ndihemi sikur jemi nga ata të cilëve u është premtuar Xhenneti. Ndërsa dijetarët në...
Studenti dhe sëmundja e zvarritjes së gjërave: Pyetja: Në ç’mënyrë mund ta mposhtë studenti sëmundjen e shtyrjes së gjërave? Përgjigjja: Ebu Hamid Gazaliu në librin e tij “El Ihja’” ka thënë: “Shtyrësi, që i zvarrit gjërat dhe vonohet i ngjason atij që ka nevojë të nxjerrë një pemë nga toka me...
Me Ligjin e ri për Mbrotjen e Konsumatorit, nga viti i kaluar, klientët e bankave në Kosovë kanë përfituar një lehtësi me rastin e mbylljes së kredisë. Tash e tutje, kur e mbyllni kredinë para kohe në një bankë, do të paguani vetëm 1 për qind të principalit (kredisë së...
Hyrje Nëse bëjmë një krahasim mes botës islame dhe asaj perëndimore për nga aspekti i zhvillimit ekonomik dhe i punës, në të shumtën e rasteve do të vërehet një dallim i madh në favor të asaj perëndimore. Andaj, një ndër sfidat bashkëkohore të botës islame është edhe papunësia dhe jo...
Çështja e përfitimit material është një çështje që i preokupon të gjithë njerëzit sot. Mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të arritur tek paraja pa ndonjë angazhim dhe mund të madh është synim i shumë njerëzve. Qasja e lehtë për të kuptuar bilancet e pasurive marramendëse të...