Menaxhimi i projektit është metodologjia me të cilën është e mundur të përdoren në mënyrë efikase burimet në dispozicion për një projekt të caktuar. Nëpërmjet menaxhimit të projektit, është e mundur që menaxhimi i burimeve të përdorura në projekt të bëhet më efikas. Me fjalë të tjera, ai përfshin hartimin...
Menaxhimi i shitjeve është thelbësor për shumicën dërrmuese të kompanive. Nuk mjafton të krijoni një produkt shumë të mirë që është me cilësi të lartë dhe madje edhe të lirë. Kjo nuk mjafton. Nëse procesi i shitjes dështon, të gjitha përpjekjet do të humbasin. Këtu janë disa detaje për të...
Menaxhimi i shitjeve të një kompanie përfshin tre procese themelore të vendimeve dhe veprimeve: Plani: Ne duhet t’u përgjigjemi pyetjeve të ndryshme. Çfarë do të shesim, si do ta bëjmë, ku, kujt? Dhe shumë pyetje të tjera. E rëndësishme është të keni një plan përpara se të kaloni në hapin...
Menaxhimi i shitjeve nuk është vetëm regjistrimi i gjithçkaje që ka të bëjë me një shitje, por shkon përtej kësaj. Ofron mundësinë që kompanitë të përshtaten me trendet e tregut, të zhvillojnë produkte të reja, më të dobishme apo edhe të investojnë të nevojshmet në reklama. Më poshtë janë...
Administrata e shitjeve është të gjitha procedurat, vendimet, veprimet e mbikëqyrjes dhe kontrollit, auditimit dhe vlerësimit që zhvillohen në kompani dhe që lidhen me operacionet e shitjes. Objektivi kryesor i administrimit të shitjeve është të menaxhojë siç duhet proceset me klientët dhe furnitorët. Në përgjithësi, gjithçka që ka të bëjë...
Për të reduktuar afatet dhe për të arritur nivelet optimale, kompanitë kanë disa mjete si më poshtë: Specializimi i punës : Pasja e punëtorëve të kualifikuar dhe të specializuar ndihmon për të përmbushur objektivat e prodhimit në më pak kohë dhe duke gjeneruar më pak humbje në efikasitet. Përcaktimi hierarkik...
Krijoni një komunikim që do ta tërheqi lexuesin Shkrimi i një teksti të mirë reklamimi kërkon t’i përmbaheni disa rregullave të caktuara, duke filluar me njohjen e produktit që dëshironi të promovoni. Kjo është po aq e vërtetë sot sa ç’ka qënë në vitet 1940 kur u botua për herë të...
Organizatat gjejnë një sërë avantazhesh për të theksuar kur zbatojnë modele të përkohshme të menaxhimit dhe një përdorim më efikas të kohës së tyre të punës. Ndër këto avantazhe, dallohen këto: Organizimi dhe përcaktimi i detyrave : Njohja me cilin profesionist bën çdo menaxhim apo aktivitet specifik favorizon uljen e afateve. ...
Menaxhimi i kohës është seria e mekanizmave që ka një organizatë kur bëhet fjalë për përcaktimin, në mënyrë efikase, të proceseve të saj. Për ta bërë këtë, ai merr parasysh kohëzgjatjen optimale të detyrave që do të kryhen. Të gjitha llojet e organizatave kanë metodologji të dobishme biznesi kur menaxhojnë...
Për sipërmarrësit, koha është veçanërisht e çmuar. Çdo minutë e humbur është një shans i humbur për networking, për të rritur biznesin dhe padyshim për të fituar para. Ka shumë website, që i ndihmojnë sipërmarrësit në përmirësimin dhe fuqizimin e biznesit të tyre. Por ka edhe nga ato faqe që...