Çka nënkupton administrimi shkencor ?

Menaxhimi shkencor merret me studimin e shkaqeve dhe efekteve të problemeve që prekin një organizatë. Për ta bërë këtë, ai përdor njohuri të sistematizuara dhe aplikon metoda shkencore si vëzhgimi dhe matja për të përmirësuar efikasitetin e organizatave.

Në të vërtetë, administrimi shkencor fillon në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe në fillim të shekullit të njëzetë. Kur ndryshimet që u paraqitën mbi të gjitha nga procesi i Revolucionit Industrial bënë që proceset në kompani të ndryshojnë rrënjësisht.

Mbi të gjitha, administratorët e kuptuan se njohuritë empirike të administratës nuk ishin më të mjaftueshme për t’u dhënë përgjigje problemeve të reja që u shfaqën. Pastaj lind rryma e administrimit shkencor.

Natyrisht, ajo që kërkohej ishte t’i jepej një qasje shkencore problemeve administrative me të cilat përballej një organizatë. Qasja shkencore u shfaq veçanërisht në fillim të shekullit të 20-të me kontributet e Frederick W. Taylor në Shtetet e Bashkuara. Kontributi i tij kryesor ishte fillimi i racionalizimit të punës.

Kontributet kryesore të Frederick W. Taylor në menaxhimin shkencor

Frederick W. Taylor njihet si babai i administrimit shkencor, duke qenë se ishte i pari që dha kontributet e para në këtë shkollë.

Kontributet e tij kryesore janë:

  • Ai botoi veprën Parimet e Administrimit Shkencor në 1911.
  • Ai argumenton se administrata duhet të studiohet në mënyrë shkencore dhe jo empirike.
  • Vendos racionalizimin e punës përmes studimeve të kohës dhe lëvizjes.
  • Ai thekson produktivitetin e punës dhe propozon që punëtori të paguhet sipas produktivitetit të tij.
  • Ai propozon metoda më të mira për performancën e punës me aplikimin e metodave shkencore në punë./definebusinessterms/
Artikulli paraprakBQE-ja rrit normën e interesit me 75 pikë, zvogëlon mbështetjen për bankat evropiane
Artikulli tjetërPuna prej qindra miliona eurosh që nuk paguhet

Comments are closed.