Asnjë biznes nuk është i detyruar të ulë marzhin e fitimit vetëm për të shitur. Uljet e çmimeve janë një metodë shumë e mirë për rritjen e shitjeve, por me një kosto super të lartë. Akoma më keq, nëse klientët mësohen me oferta, ata nuk do të blejnë normalisht por...