1. Punonjësit e tu: Ata janë njerëzit e parë që mund të të bëjnë të fitosh ose të humbasësh. Ti mund të sjellësh klientë nga jashtë, por punonjësit e tu bëjnë që ata të largohen për shkak të mos trajnimit të tyre për mënyrën se si duhet të sillen...
Një gjë që fillimisht më tronditi rreth botës së biznesit është konkurrenca shkatërruese pavarësisht se është mjaft e madhe për të gjithë që të prosperojnë në të. Të gjithë duan të jenë në krye, të fitojnë më shumë para dhe të bëjnë gjithçka që të jetë e mundur që...
Lënia e pengut-hipoteka dhe vonimi i pagesës së kësteve Së pari: Lënia e pengut-hipoteka Pagesa e shumës së artikullit është e vonuar dhe më këste giatë tregtisë murabaha, prandaj që ecuria e pagesës së kësteve të jetë e rregullt, bankat islame praktikojnë lënien peng (në jurisprudencën islame pengu është plaçka që...
Urtësia pse kushtëzohet shtënia në dorë e mallit para rishitjes Nëse thellohemi në kuptimin e këtij kushtëzimi që bazohet në hadithet profetike, të cilat u përmendën më herët, atëherë mund të konkludojmë se shitblerja e gjërave që ende nuk janë vënë në dorë të tregtarëve ose institucioneve financiare islame, mund...
Dispozitat që ndërlidhen me posedimin dhe marrjen e mallit gjatë tregtisë murabaha Ndër kushtet thelbësore të tregtisë në Islam është edhe kushti që personi i cili shet një artikull apo një mall duhet të jetë pronar i tij. Arsyeja pse duhet të theksohet ky kusht në tregtinë murabaha qëndron në...
Të kuptosh psikologjinë e konsumatorit dhe iracionalitetin në vendim-marrjen e njerëzve është kushti kryesor që i paraprin zhvillimit të fushatave të ndryshme të marketingut për çdo biznes apo produkt. Sigurisht që ekzistojnë principe të shumta rreth sjelljes konsumatore, të cilat marketerët jo vetëm që duhet t’i njohin por edhe t’i...
Asnjë biznes nuk është i detyruar të ulë marzhin e fitimit vetëm për të shitur. Uljet e çmimeve janë një metodë shumë e mirë për rritjen e shitjeve, por me një kosto super të lartë. Akoma më keq, nëse klientët mësohen me oferta, ata nuk do të blejnë normalisht por...