Agjërimi është prishje e rehatisë së trupit për të rehatuar shpirtin; besimtari prish rehatinë e trupit përmes privimit të tij gjatë ditës nga ushqimi dhe epshi, dhe privimit të tij gjatë natës nga gjumi. Edhe pse njerëzit natyrshëm rendin pas rehatisë në këtë jetë, besimtarët mes tyre e dinë shumë...
Çfarë duhet të dijë një pushtetar? – Të dijë se pushteti nuk është i përhershëm. Allahu thotë në Kuran: {Ato ditë(fitoreje dhe humbjeje) Ne i ndërrojmë midis njerëzve, ..} – Që pushtetari dhe parija mund të jenë shkak i shkatërrimit të gjithë popullit. Allahu thotë: {Kur vendosim të shkatërrojmë ndonjë vend...
Islami është fé e themeluar mbi parimin e pakompromis të teuhidit — unitetit të papërlyer të Zotit dhe hyjnishmërisë së Tij ekskluzive. Ky parim, i shprehur në formulën e dëshmisë, me të cilën njeriu bëhet musliman, veçon robërimin si një gjendje njerëzore që i dedikohet plotësisht vetëm Zotit dhe...
Kjo botë është e përkohshme për të gjithë ne, e thënë me gjuhën e produkteve të sotme që na rrethojnë, është njëpërdorimshe, mall konsumi për tu përdorur dhe hedhur, njëlloj si një gotë kartoni me të cilën pimë kafenë në udhëtim e sipër, apo kur duam të jemi më...
Konsulta (ose mosvrazhdësia) – Rudian Zekthi 1. “Ti ishe i butë ndaj tyre, ngase Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do të shkapërderdheshin prej teje, prandaj ti fali ata dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur...
Islami është fé e themeluar mbi parimin e pakompromis të teuhidit — unitetit të papërlyer të Zotit dhe hyjnishmërisë së Tij ekskluzive. Ky parim, i shprehur në formulën e dëshmisë, me të cilën njeriu bëhet musliman, veçon robërimin si një gjendje njerëzore që i dedikohet plotësisht vetëm Zotit dhe...
Njerëzimi njohu në shekullin e njëzetë sisteme politike autoritare që e ushtruan pushtetin e tyre në një shkallë të gjerë të pahasur më parë. Diktaturat fashiste, naziste dhe komuniste u shndërruan në regjime totalitare, të cilat u karakterizuan prej mbështetjes në një botëvështrim të vetëm dhe prej kontrollit të...
Përballja e Musait me magjistarët dhe pranimi i mesazhit profetik prej këtyre të fundit la shenjë te dëshmuesit e kësaj ngjarjeje. Prej izraelitëve, pas shpalljes së besimit nga ana e magjistarëve, “600,000 mijë vetë u shndërruan në ndjekës të Musait” (Ibën Xherir et-Tabari). Edhe pse Faraoni i vrau magjistarët...
Emri i Profetit Musa është më i përmenduri në Kuran mes Profetëve, ashtu sikurse historia e përballjes së tij me Faraonin e Egjiptit është prej historive që haset shpesh pjesë-pjesë gjatë leximit të tij. Kjo sepse sundimi i Faraonit është përfaqësuesi par excellence i sistemit despotik, i cili përpiqet t’i...
nga Gerdi Demneri Çdo bashkësi fetare ka lulëzuar në sajë të kultivimit të besimtarëve prej Profetëve të dërguar tek ata. Instrumenti kryesor që kanë përdorur Profetët për të përmbushur kultivimin ka qenë dija hyjnore, me të cilën i kishte pajisur Zoti. Ky proces përmblidhet në ajetin e dytë të sures Xhumu’ah, ku...