Punëtorët në Twitter e kanë ushqimin pa pagesë në orët e punës. Ky është fakt interesant por jo edhe i pa zakonshëm në ‘Blue Chip’ korporatat. Të njejtën politikë stimuluese korporative ka ndjekë edhe Goldman Sachs dhe banka ku unë kam punuar për shumë vite. Goldman heqi nga “menyja” ushqimin pa...
Inflacioni në ngritje është çështja kryesore për shumë votues që votojnë në zgjedhje partiake. Shumica e votuesëve thonë se republikanët do të bënin një veprim tejet të mirë, nëse do ta trajtonin këtë problem. Në të vërtetë, kandidatët republikanë po përfitojnë plotësisht nga shqetësimi i votuesve për inflacionin duke goditur...
Imam Buhariu përcjell në Sahih-un e tij (nr. 4015) nga Amr ibn Auf el-Muzeni se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) kishte dërguar Ebu Ubejdeh ibn el-Xherah në Bahrejn për të sjellë prej andej xhizjen (taksën). Kur banorët e Medinës dëgjuan për ardhjen e Ebu Ubejdes falën...
Rritja e pagave nuk ndikon pozitivisht në zbutjen e inflacionit. Inflacioni i sotëm nuk është rezultat i zhvillimeve ekonomike dhe fiskale vendore, por është rrjedhojë e zhvillimeve ndërkombëtare. Prandaj, niveli i tanishëm i rritjes së inflacionit është i natyrës së përkohshme dhe si rrjedhojë e krizave globale. Inflacioni ngrit pagat,...
Perëndimi nuk është saktësisht në luftë me Rusinë. Mirëpo, as nuk është në paqe, siç vëren në artikullin e tij në New York Times, ekonomisti amerikan, nobelisti Paul Krugman. Armët perëndimore e kanë ndihmuar Ukrainën jo vetëm për të ndaluar pushtimin rus, por edhe për të kundërsulmuar, dhe sanksionet...
مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراًShembulli i atyre që u ngarkuan të bartin Teuratin, dhe pastaj nuk e bartën atë, i ngjan shembullit të gomarit që mbart libra!(El-Xhumu’ah 62, 5). Ngarkimi i bartjes se Teuratit i përmendur në këtë ajet nënkupton ngarkimin e hebrejve që...
Gjendja e muslimanëve shqiptarë sot ngjan me gjendjen që Profeti صلى الله عليه وسلمkishte me kurejshët në tre vitet e para te misionit të tij dhe ne ditët a para pas shpalljes publike të thirrjes në Islam. Thirrja e Profetëve ka përbërë kurdoherë një sfidë për shtyllat e shoqërive që...
Ekonomia e zhvillimit është një degë e shkencave ekonomike që studion aplikimin e teknikave moderne të analizës mikro dhe makro-ekonomike në problemet ekonomike, sociale, mjedisore dhe institucionale që ndeshin vendet e varfëra dhe ato në zhvillim. Ajo fokusohet vecanërisht në faktorët që kushtëzojnë varfërinë, prapambetjen dhe mos-zhvillimin, politikat dhe...
Përgjatë 20 viteve të mia si ekspert në fushën e Së Drejtës Kushtetuese në Shqipëri dhe përtej oqeanit, nuk kam hasur asnjëherë debat juridik më absurd se ai që po ndodh sot në Kosovë në lidhje më mbulesën me shami të vajzave dhe grave. Për më tepër as si rast...
Rishtazi në Kosovë u ndez debati rreth veshjes së shamisë myslimane në arsimin parauniversitar në Kosovë, si rezultat i një fushate të nisur në rrjete sociale nga komuniteti mysliman. Kjo fushatë bënë thirrje për ndryshimin e një akti nënligjor, një udhëzimi administrativ të qeverisë së Kosovës të vitit 2010 (dhe më pas të...