Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit i referohet marrjes së vendimeve në lidhje me projektimin, planifikimin dhe funksionimin e zinxhirit të furnizimit. Të gjitha këto veprime janë vendimtare për të bërë një kompani të ketë sukses ose të dështojë. Administrimi i zinxhirit të furnizimit i referohet menaxhimit të këtij zinxhiri, duke...
Nëse udhëtoni shumë me aeroplan atëherë me siguri do të keni vënë re disa gjëra që për shembull një pasagjer që udhëton për herë të parë apo të dytë nuk i ka parë. Ka shumë detaje që njeriu nuk i vëren kur është i stresuar për fluturimin ose nuk...
Ekzistojnë disa versione të origjinës së termit taksi. Ekziston një hipotezë e natyrës historike, e lidhur me sistemin e shpërndarjes së postës, e cila sheh si protagoniste familjen fisnike gjermane Thurn und Taxis (nga e cila rrjedh fjala “taksi”). Familja, me prejardhje nga princat e Perandorisë së Shenjtë Romake, që nga shekulli...
Mund të propozojmë, për të përfunduar, disa arsye pse rekomandohet që kjo lëndë të jetë e pranishme në planet përkatëse të studimit, si administrimi i biznesit ose financa dhe të ngjashme: Së pari, sepse ky aktivitet është çelësi i çdo kompanie. Edhe nëse ofrojmë një shërbim, këshillohet që të...
Departamenti i prodhimit, i drejtuar nga drejtori i tij, ka një sërë funksionesh. Të gjitha ato kanë të bëjnë me procesin e prodhimit, ne theksojmë sa vijon: Dizajni industrial dhe zhvillimi i produktit. Kjo është faza e planifikimit të procesit të prodhimit dhe të mallit ose shërbimit që më...
Menaxhimi i operacioneve konsiston në planifikimin, drejtimin, organizimin dhe kontrollin e proceseve të prodhimit të kompanisë për të krijuar vlerë. Në këtë mënyrë, përmes këtij aktiviteti menaxhues, departamenti i prodhimit vendos se çfarë bën, sa, si apo ku. Të gjitha me synimin për të qenë efikas. Kjo punë mund të...
Administrata moderne është procesi i aplikimit të praktikave më të mira bazuar në praktika dhe qasje të reja që lejojnë një përshtatje më të mirë me ndryshimet që po ndodhin në mjedisin social dhe ekonomik të organizatave, duke pushuar së përdoruri praktikat tradicionale të administrimit. Si fillim, administrata moderne filloi...
Administrata Publike përfshin të gjitha organet e sektorit publik të formuara për të kryer detyrën e administrimit dhe menaxhimit të organizatave, institucioneve dhe agjencive të shtetit. Administrata Publike vjen për të përmbushur një funksion themelor, funksion i tillë është krijimi dhe nxitja e një marrëdhënieje të ngushtë midis pushtetit apo qeverisë politike dhe popullit....
Numrat arab, falë të cilëve do të mund të llogarisim dhe të shprehim të gjithë numrat Metoda e llogaritjes mesjetare. Trashëgimia indiane Përse në Gjermani çdo nxënës i ri ngec që në përpjekjen e parë për të hulumtuar universin e numrave? Sapo të ketë mësuar të zhvendoset në rrafshin lehtësisht dhe...
Triumfi i Venedikut ishte njëkohësisht edhe triumf i tregtisë arabe sepse, në fund të fundit ishte pikërisht ai që, duke vendosur një urë mes një bote dhe një tjetre, do t’i lidhte këto të dyja mes tyre. Tashmë në pikënisje të zhvillimit të tregtisë italiane, do të ishin ajo...