Allahu i Madhëruar thotë: "Nuk është detyrë e jotja udhëzimi i tyre. Është Allahu që udhëzon në rrugë të drejtë atë që Ai do. Çfarëdo të mire që të jepni, e keni për veten tuaj. Por çdo gjë ta jepni veçse për hir të Allahut, sepse çdo të mirë...
Sa herë e keni kapur veten përpara një dokumenti bosh në kompjuterin tuaj, ndërkohë që afati i një detyre po mbaron dhe ende nuk ju ka kapur vrulli i momentit të fundit si zakonisht? Ndiheni sikur nuk mund të formuloni fjalët për një temë për të cilën u emocionove vetëm...
 Dembelia dhe dobësia janë dy gjëra të cilat njeriu ka mundësi që t’i hetoj se janë prezente tek ai, por ka edhe raste që dikush nuk mund t’i hetoj në veten e tij, veçanarisht nëse ai kalon një periudhë të gjatë në atë gjendje. Dembelia dhe dobësia shfaqen në shumë...
LËMOSHA1. Lëmosha është një prej veprave më të çmuara dhe më të pastra, që shpreson i vdekuri besimtar po të kthehej në dynja e të japë lëmoshë: “O Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmoshën dhe do...
HAWALAH - Transfer : gjuhësisht d.m.th. transferim; legalisht është një marrëveshje me të cilën borxhliu lirohet nga borxhi nga dikush tjetër që e merr përgjegjësinë e pagesës së borxhit të tij ose transferimi i kërkesës së borxhit duke bartur përgjegjësin nga një person në tjetrin. Gjithashtu i referohet dokumentit...
Allahu i Madhërishëm e ka bërë farz zekatin dhe e ka bërë një prej shtyllave të Islamit. Kushtet me të cilat detyrohet zekati për muslimanin: Nëse muslimani ka në pronësi pasuri që e arrin shumën për zekat dhe kjo ndryshon në bazë të llojit të pasurisë . Kalimi i haulit, sipas vitit...
 Pas Hixhretit (shpërnguljes), kur numri i muslimanëve në Medine ishte rritur, ishte e nevojshme të zgjidhej problemi me ujë. Njëri prej pusëve më të mëdhenjë të Medines ishte pusi Ruma, i cili ishte pronë e një çifuti. Ai ishte shumë koprrac sa që nuk lejonte asnjë pikë uji pa...
Pallati, arkitektura e të cilit tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj, është një nga strukturat më të rëndësishme historike të qytetit, pasi ka dëshmuar jetën e sulltanëve osmanë   Pallati Dolmabahçe (Dolmabahçe Sarayı), i cili dëshmoi transformimin kulturor dhe politik të Perandorisë Osmane në Türkiyen e shekullit të 19-të,...
Administrata moderne është procesi i aplikimit të praktikave më të mira bazuar në praktika dhe qasje të reja që lejojnë një përshtatje më të mirë me ndryshimet që po ndodhin në mjedisin social dhe ekonomik të organizatave, duke pushuar së përdoruri praktikat tradicionale të administrimit. Si fillim, administrata moderne filloi...
WADIAH - Safekeeping: ‘Wadiah’ rrjedh prej fjalës ‘vada’a’ që d.m.th. për të lënë apo depozituar. Në aspektin gjuhësor do të thotë për të lënë diçka në kujdesin e dikujt tjetër. Në aspektin terminologjik i përshtatet llogarisë rrjedhëse apo llogarisë së kursimit.