Pallati, arkitektura e të cilit tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj, është një nga strukturat më të rëndësishme historike të qytetit, pasi ka dëshmuar jetën e sulltanëve osmanë   Pallati Dolmabahçe (Dolmabahçe Sarayı), i cili dëshmoi transformimin kulturor dhe politik të Perandorisë Osmane në Türkiyen e shekullit të 19-të,...
Sa herë e keni kapur veten përpara një dokumenti bosh në kompjuterin tuaj, ndërkohë që afati i një detyre po mbaron dhe ende nuk ju ka kapur vrulli i momentit të fundit si zakonisht? Ndiheni sikur nuk mund të formuloni fjalët për një temë për të cilën u emocionove vetëm...
Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, i mbledhur në sesionin e konferencës së tij të katërt, në Mbretërinë e Arabisë Saudite, në datat 18-23/06/1408 h. që përkon me datat 6-11/02/1988 e.s., mori në shqyrtim studimet e paraqitura rreth çështjes së shpronësimit për interesa publike. Me këtë rast ai...
Falënderimet i takojnë Allahut, që na udhëzoi ta kuptojmë Islamin dhe na sqaroi dispozitat në librin e Tij. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi Muhamedin mësuesin e njerëzisë. Qysh herët flitet për gruan, për gjendjen e saj, vuajtjet, mjerimet që i ka përjetuar ajo në etapat më të...
Allahu i Madhëruar thotë: "Nuk është detyrë e jotja udhëzimi i tyre. Është Allahu që udhëzon në rrugë të drejtë atë që Ai do. Çfarëdo të mire që të jepni, e keni për veten tuaj. Por çdo gjë ta jepni veçse për hir të Allahut, sepse çdo të mirë...
Allahu i Madhërishëm e ka bërë farz zekatin dhe e ka bërë një prej shtyllave të Islamit. Kushtet me të cilat detyrohet zekati për muslimanin: Nëse muslimani ka në pronësi pasuri që e arrin shumën për zekat dhe kjo ndryshon në bazë të llojit të pasurisë . Kalimi i haulit, sipas vitit...
Zekati Në gjuhën arabe zekat do të thotë: Shtim dhe rritje, thuhet: zeka ez zeru (u rrithën të mbjellat. Kjo fjalë vjen dhe me kuptimin e pastërtisë. Zekati është quajtur me këtë emër sepse me dhënjen e tij pasuria shtohet me bereqet dhe personi që e jep atë pastrohet me...
 Dembelia dhe dobësia janë dy gjëra të cilat njeriu ka mundësi që t’i hetoj se janë prezente tek ai, por ka edhe raste që dikush nuk mund t’i hetoj në veten e tij, veçanarisht nëse ai kalon një periudhë të gjatë në atë gjendje. Dembelia dhe dobësia shfaqen në shumë...
Shpesh dëgjojmë se shumë të rinj po e braktisin jetën e lumtur, besimin e pastër, po shkelin mbi nostalgjinë dhe mallin për vendin e tyre, dhe në një moshë ende të re po largohen dhe po ndahen nga familjet e tyre. Shumë njerëz, për tërë këtë ndryshim, fajtojnë ngjarje...
Feja Islame na urdhëron që të aplikojmë besimin me punë dhe sjellje. Në Kur’anin Fisnik gjenden ajete kur’anore që nxisin për besim dhe menjëherë pas tij edhe për punë si dhe sqarojnë shpërblimin e punëtorëve të devotshëm.Që 14 shekuj më parë, feja Islame ka mbrojtur dhe ruajtur të drejtat...