LËMOSHA1. Lëmosha është një prej veprave më të çmuara dhe më të pastra, që shpreson i vdekuri besimtar po të kthehej në dynja e të japë lëmoshë: “O Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmoshën dhe do...
Kam vënë re se nga dredhitë dhe kurthet më të mëdha të shejtanit është që t'i rrethoj me shpresa të kota njerëzit e parasë, t'i angazhojë ata me knaqësitë jetëshkurta në vend të angazhimit me botën tjetër (ahiretin) dhe punve që të cojnë drejt saj. Pasi që (shejtani) t'i...
Ekonomia neolitike (faza e fundit e parahistorisë) karakterizohet nga një popullsi e ulur, nga zhvillimi i teknikave të para bujqësore, zbutja e specieve të para të kafshëve dhe qeramika. Disa aktivitete ekonomike si qeramika, blegtoria dhe bujqësia morën një hap të rëndësishëm cilësor në fund të paleolitit. Pikërisht këto ndryshime...
Historia e kontabilitetit tregon evolucionin e kësaj disipline me kalimin e kohës dhe sa e dobishme ka qenë për zhvillimin e njerëzimit. Në këtë mënyrë, që në lashtësi, kontabiliteti është përdorur për situata të shumta dhe shumë të ndryshme. Ne u detyruam të mbanim shënime për ushqimin, burimet apo paratë,...
Menaxhimi shkencor merret me studimin e shkaqeve dhe efekteve të problemeve që prekin një organizatë. Për ta bërë këtë, ai përdor njohuri të sistematizuara dhe aplikon metoda shkencore si vëzhgimi dhe matja për të përmirësuar efikasitetin e organizatave. Në të vërtetë, administrimi shkencor fillon në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë...
Administrata e falimentimit është një subjekt me kompetencë për të ndërhyrë në një shoqëri debitore. Kështu, ajo e kontrollon dhe e mbikëqyr atë në kuadër të një falimentimi. Me fjalë të tjera, administrata e falimentimit është një organ që menaxhon procesin gjyqësor që fillon kur një shoqëri nuk mund të...
Kjo metodologji ekonomike lind nga kombinimi i pikave të ndryshme të studimit dhe zbatimit, si fusha matematikore, aplikimi i marketingut në kompani, taksat apo kontrolli i kostos si në rastin e kontabilitetit industrial. Nga ana tjetër, konceptet e administrimit dhe drejtimit janë gjerësisht të zbatueshme në realitetin ekonomik, pasi zhvillimi...
Administrimi i biznesit është një metodë dhe praktikë organizative e bazuar në menaxhimin e kompanive tregtare me synimin për t’i çuar ato drejt optimizimit sa më të madh të tyre. Me zhvillimin e konceptit të biznesit dhe shfaqjen e modeleve të reja, administrimi i biznesit është vendosur në dekadat e...
Fazat më të rëndësishme që ndjek menaxhimi i zinxhirit të furnizimit janë si më poshtë: 1. Dizajn Në parim, ju duhet të hartoni ose merrni parasysh strategjinë që do të përdoret në zinxhirin e furnizimit. Kompania duhet të vendosë se si do të jetë struktura e saj për një periudhë afatmesme...
Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit nuk duhet të ngatërrohet me materialet e thjeshta dhe kontrollin e prodhimit. Karakteristikat kryesore të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit janë: 1. Konsideroni zinxhirin e furnizimit si një njësi të vetme Së pari, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit e sheh zinxhirin si një njësi të vetme. Për...