Në dy artikujt e mëparshëm kemi diskutuar lidhjet e shpërndarjes me dy faktorët e prodhimit; faktorin punë e burimet natyrore dhe ndikimin e tyre në ekzistimin e problemit ekonomik; mënyrën se si kishte trajtuar Islami këta dy faktorë nga aspekti i rëndësisë së tyre relative në procesin e prodhimit...
Në artikullin e mëparshëm kemi diskutuar një aspekt se si trajton Islami një pjesë të problemit ekonomik, që është rrallësia e burimeve. Ndërkaq, në këtë artikull do të trajtojmë aspekte të tjera të trajtimit të problemit ekonomik, një aspekt që lidhet me rolin e shtetit në trajtimin e rrallësisë...
Problemi ekonomik paraqet boshtin e interesimit nga ekspertët ekonomikë, si dhe është boshti i interesimit të shteteve gjatë trajtimit të çështjeve të tyre ekonomike. Problemi ekonomik është i lidhur me ekzistencën e njeriut në tokë dhe ai është prej elementeve ndikuese në rrjedhën historike të njeriut. Madje, edhe thirrja e...
Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se tregu botëror i produkteve dhe shërbimeve hallall, i përgatitur në përputhje me udhëzimet muslimane, është rritur në më shumë se 5 trilionë dollarë, me rritje të ndjeshme në sektorë si ushqimi, turizmi, kozmetika dhe financa, raporton Anadoluy “Kërkesa për produkte dhe shërbime...
Të ndaluarat në shitblerje Të ndaluarat në kontratat e shitblerjes ndahen në dy lloje: Të ndaluara në vetvete dhe të ndaluara për mënyrën e përfitimit. Të ndaluarat në vetvete Këtu hynë të gjitha ato përfitimi i të cilave është i ndaluar, si shitja e alkoolit, mishi i derrit, skulpturat, veglat muzikore, etj edhe...
Pyetje: Selam alejkum! A është e lejuar në Islam të stduiohet dega e ekonomisë me kusht që pasi të mbaroj mos të punoj në bankë por në ndonjë vend tjetër. A është haram vetëm të mësohet për kamatën? Përgjigje: Ve alejkum selam ve Rahmetullah!Lejohet të studiohet ekonomia, duke përfshirë këtu edhe mësimet që kanë të bëjnë me kamatat. Madje kamatat, transaksionet që përfshijnë kamatë etj. Duhet të mësohen me qëllim...
Sherika (Ortakëria) do të thotë përzierje dhe juristët e përkufizojnë si një kontratë mes dy ortakëve në kapital dhe fitim. Ligjshmëria e saj Ajo është legjitime me Kuran, me Sunetin e Profetit dhe me konsesus të dijetarëve. Në Kuran, Allahu i Lartësuar ka thënë : فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ “Ata janë pjesëtarë në një...
Kur të dhuroni, dhuroni më të mirën, ngase me këtë arrihet knaqësia e Allahut Allahu në Kuran thotë: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}. "Nuk keni për ta arritur përkushtimin e vërtetë, derisa të ndani (lëmoshë) nga ajo (pasuri) që e doni. Çfarëdo...
Alinma Bank me seli në Arabi Saudite arrin 2,195 milionë rijal fitime për gjysmën e parë të vitit 2023, një normë rritjeje prej 25% krahasuar me vitin e kaluar. Alinma Bank njoftoi arritjen e një fitimi neto prej 2,195 milionë rijal sauditë, deri në fund të gjysmës së parë...
Ekonomia islame është një tërësi ligje dhe parime islame, që në vete rregullojnë veprimtarinë ekonomike të një vendi, ku të gjitha këto mund të zbatohen në përputhje me rrethanat e kohës dhe vendit. Bankat Islame janë institucione bankare dhe financiare të cilat operojnë në të gjitha transaksionet dhe investimet e...