Mansour al-Reqeiba përmes Snapchat-it ka biseduar me Sulejman Rajihin, një nga biznesmenët më të njohur në Arabinë Saudite, i cili me këtë rast i tregoi se bashkëshortes dhe fëmijëve të tij u kishte dhanë pjesën e tyre legjitime, ndërsa pjesën tjetër e kishte dhënë për bamirësi, si vakëf. Rajhi zbuloi...
Rrugëtimin tonë me Llukmanin a.s. dhe të birin e vazhdojmë me urdhërimin tjetër për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, siç qëndron në Kur’an: “O djali-biri- im, kryeje  namazin, urdhëroje të  mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet! Me të vërtetë, ky është...
Një kopsht tropikal magjik, gati-gati i fshehur nga syri jashtë, është ai që do të presë krahëhapur, 32 ekipe dhe miliona turistë, që këtë nëntor do të udhëtojnë drejt Dohas në Katar, për të ndjekur nga afër skuadrën e zemrës. Në Aeroportin Ndërkombëtar të Katarit, gati në kapacitet të plotë,...
Vendi ku duam të ndalemi është një kapitull Kur’anor sipas të cilit çdo gjë e dobishme për njerëzit, qoftë shpirtërore – fetare a materiale, është e nurshme  në vetvete dhe ka rëndësi të veçantë, dhe si e tillë nuk duhet shpërfillur as duhet shpërdorur! Ky princip është konfirmuar në disa vende në...
Kush shqyrton me vëmendje ajetet Kur’anore me këtë tematikë dhe shfleton historitë e profetëve a.s. kupton rëndësinë e lidershipit në Kur’an. Ai studiues flet sipas parametrave hyjnorë, ndaj pikëreferencë ka dhe lidershipin e drejtë. Shpallja hyjnore këtë çështje e parashtron në ajete të shumta në Kur’an, disa prej të...
  Organizatat bamirëse muslimane që përdorin zekatin tuaj në mënyrë korrekte nuk duhet ta kenë problem të jenë transparentë dhe të përgjegjshëm. Këtu është një listë kontrolli se çfarë duhet të keni parasysh përpara se të dhuroni. Një nga shtyllat kryesore të Islamit, Zekati është një bamirësi që Zoti i detyron...
Në këtë pjesë do të merremi me tiparet që shkencëtarët dhe ekspertët e lidershipit kanë përmendur ndërsa kanë trajtuar personalitetin e liderit të suksesshëm. Ata kanë nënvizuar disa tipare dhe karakteristika për të cilat dallohet lideri gatë punës së tij me vartësit. Përmbajtja e tyre është morale dhe profesionale. Në këtë...
Buxheti i Kosovës për shkak të pavetëmjaftueshmërisë për të mbushur arkën e shtetit vetëm me të hyrat e rregullta, është i detyruar të financohet edhe nga huamarrjet e brendshme dhe të jashtme. Shuma totale e borxhit publik shtetëror të Kosovës nga këto huamarrje në fund të vitit 2021, kishte...
Para se të shpjegohen udhëzimet e ekonomisë islame, duket se është e nevojshme të mbahen parasysh dy pika në lidhje me ekonominë dhe rëndësinë e saj të përgjithshme. (1) Ekonomia Sido që të jenë rrethanat e tij, njeriu gjithmonë ka nevojë për ushqim, veshmbathje, akomodim dhe nevoja të tjera të jetës...
A lejohet të punohet në bankë në sektorin e IT-së, si dhe a lejohet puna në kompani dytësore që është e kontraktuar prej bankës? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Fillimisht: Në parim lejohet ushtrimi i çdo pune e cila në esencë është hallall...