Arabia Saudite ndalon punën në diell nga ora 12 pasdite deri në 3 pasdite për punë në ambient të hapur. Orari standard i punës në Arabinë Saudite është nga ora 08:00 deri në 17:00 (përfshirë pushimin e drekës një orë). Nga data 15 qershor deri më 15 shtator të çdo viti,...
  E gjetura është çdo lloj pasurie që respektohet nga sheriati (që është e lejuar), e cila gjendet e humbur dhe nuk i dihet pronari. Detyra e atij që gjen diçka të humbur. Kush gjen të holla që i kanë humbur dikujt, ka për detyrë të mësojë llojin dhe sasinë e tyre,...
Papunsia është një sindrom i rëndë ekonomikë i cili reflekton në vlerat , doket , traditat dhe jetën e individëve dhe shoqërisë. Ajo afër vetës ngërthen edhe një numër të madh të dukurive të skajshme të ndaluara ligjërisht dhe fetarisht që kanë aspektin e dogmatimit të mendjes ndaj histerisë...
Marketingu është një temë e gjerë dhe po kalon një evolucion të vazhdueshëm. Nëse e ndjekim nga afër këtë proces të evolucionit duke parë përkufizimet e tij të ndryshme të dhëna në periudha të ndryshme, do të kuptojmë se fokusi po zhvendoset gjithnjë e më shumë te klientët për...
  Në parathënien e librit të tij “100 njerëzit më me ndikim në histori,” Michael Hart e trajton suksesin suprem të Profetit Muhamed, (paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të), si në nivelin fetar ashtu edhe në atë laik (Hart 1978). Bashkësia myslimane e cila nisi të formohej nga katër individë:...
Dallimi kryesor midis Parimit Islam dhe parimit konvencional të menaxhimit është se sistemi konvencional i menaxhimit bazohet plotësisht dhe plotësisht në Kapitalizmin dhe Materializmin që sjell izolim dhe ndarje midis njerëzve/punonjësve që çon në stres dhe frustrim. Ndërsa parimi islam i menaxhimit bazohet në takva dhe moralin, i cili i...
Maroku reagon ndaj rritjes së çmimeve dhe kufizimit të moshës. Shumë marokenë janë ankuar në mediat sociale për rritjen e dukshme të kostos së Haxhit të këtij viti. Me shumë marokenë që ankohen për koston e lartë të Haxhit këtë vit. Ministri i Çështjeve Islame të Marokut ka thënë se ministria...
Islami i lejon njeriut të pronësojë pasuri hallall sa të jetë e mundur, natyrisht nëse kjo pasuri nuk është e domosdoshme për shoqërinë dhe nuk i dëmton njerëzit tjerë me pronësimin e saj. Islami, megjithatë, ka vendosur disa rregulla të mirëfillta për pronësimin e pasurisë; për rrjedhojë, duke siguruar mirëqenien...
Dallimi mes sistemeve ekonomike të ndryshme shihet në konceptin e të kuptuarit të pasurisë: komunizmi e ndalon pronësinë private dhe ndërmarrësinë socializmi, veçanërisht socializmi revolucionar, nuk nxit sektorin privat, prodhimtarinë private, punimin e tokës si dhe fabrikat: ky sistem i kthen ato në duart e shtetit; kurse kapitalizmi -...
  Fitimi dhe shpenzimi i pasurisë Ashtu si të gjitha aspektet e jetës, tregtia, nëse bëhet me ndershmëri dhe drejtësi, mund të bëhet formë adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit. Nëse bëhet në mënyrë joetike dhe të padrejtë, mund të jetë burim i distancimit nga Zoti. Profeti (a.s) na mësoi për etiken në...