HAWALAH – Transfer

HAWALAH – Transfer : gjuhësisht d.m.th. transferim; legalisht është një marrëveshje me të cilën borxhliu lirohet nga borxhi nga dikush tjetër që e merr përgjegjësinë e pagesës së borxhit të tij ose transferimi i kërkesës së borxhit duke bartur përgjegjësin nga një person në tjetrin. Gjithashtu i referohet dokumentit me të cilin transferimi bëhet.

Artikulli paraprak‘INAH (një lloj shitjeje)
Artikulli tjetërDIVAN