Bay Bithaman Ajil (Bej Bithemen Axhil) BBA: çdo shitje në kredit

Bay Bithaman Ajil (Bej Bithemen Axhil) BBA: në kuptimin gjuhësor d.m.th. çdo shitje në kredit. Në aspektin teknik të financimit e adaptuar nga bankat islame e cila merr formën e ‘murabah’. Është një kontratë në të cilën shitësi e fiton një margjinë fitimi në çmimin e blerjes dhe i mundëson blerësit të paguaj çmimin e produktit në një kohë të ardhme me këste apo ‘lump-sum’. Ai duhet të tregon çmimin e produktit dhe çmimi i fitimit të jetë i pajtueshëm nga te dyja palët. Çmimi duhet të jetë fiks dhe mund të jetë më i lartë, i njëjtë apo edhe më i ulët.

Artikulli paraprakBAYT AL-MAL (Bejtul mal): “Shtëpia e Thesarit”
Artikulli tjetërAMANAH (Emaneh) – Trust