5 Strategji për zhvillimin e ekipit

 

Të gjithë menaxherët luftojnë me zhvillimin e ekipit. Por nëse doni ta çoni ekipin tuaj në një nivel tjetër, edhe ju duhet të jeni gati të rriteni si person dhe si profesionist. Strategjitë e zhvillimit të ekipit janë një domosdoshmëri në mënyrë që ekipet dinamike të rriten.
Ju duhet të frymëzoni dhe motivoni punonjësit tuaj që të hartojnë rrugët e tyre në shkallët e korporatës. Ju duhet të përqendroheni në zhvillimin e ekipit tuaj me synimin për të shfrytëzuar suksesin dhe pikat e forta të tyre për të arritur qëllimet dhe objektivat tuaja të përgjithshme. Filloni të kryeni disa aktivitete të ndërtimit të ekipit për të ndërtuar një ekip efektiv.

Këtu janë pesë strategji të zhvillimit të ekipit që mund të aplikoni për të rritur efikasitetin, punën në grup dhe bashkëpunimin në kompaninë tuaj.

1. Çmontoni hierarkinë
Nëse dëshironi të krijoni një marrëdhënie të fortë bashkëpunimi me punonjësit tuaj, është thelbësore që të përpiqeni në mënyrë aktive të perceptoheni si një udhëheqës dhe jo si një shef. Një hierarki autoritative krijon një atmosferë pasigurie dhe ankthi. Ai komprometon shumë motivimin, kënaqësinë e punonjësve dhe përfundimisht produktivitetin e prodhimit.

Prandaj, për një zhvillim të qëndrueshëm organizativ, duhet t’u tregoni punëtorëve tuaj se nuk janë vartës. Ju duhet t’u tregoni atyre se i keni punësuar me besim për shkak të vlerave, vizionit, ambicieve dhe aftësive të tyre të lavdërueshme.

Prezantoni një dinamikë fuqie që ju vendos fillimisht si një njeri empatik. Ju duhet të jeni dikush që është i gatshëm të heqë dorë nga formalitetet për një mjedis pune më të respektueshëm, të këndshëm dhe thelbësisht liberal. Kjo është mënyra se si ju ndërtoni besimin e punëtorëve tuaj tek ju si një udhëheqës i vërtetë. Ju duhet ta lini ekipin tuaj të ndiejë se ato janë asete aktuale për biznesin tuaj.

Kjo është shumë e rëndësishme për ndërtimin e ekipit dhe padyshim rritjen e qëndrueshme.

2. Edukoni liderët, jo punëtorët
Drejtuesit janë të motivuar, të fokusuar dhe të përkushtuar ndaj çdo projekti që trajtojnë. Ata nuk raportohen vetëm në punë sepse kanë nevojë për një rrogë në fund të muajit. Ata raportojnë për të punuar me qëllime të përbashkëta në mendjen e tyre; duke dashur të bëjnë një ndryshim në projektet e ekipit të tyre, departamentet, organizatën, industrinë dhe botën në tërësi.

Ata nuk janë “shefi” në vetvete, por dinë të marrin përgjegjësinë për çdo projekt në të cilin janë. Nuk keni nevojë t’i shtyni për të arritur rezultate. Udhëheqësit janë gjithashtu lehtësues. Ata ndihmojnë kolegët e tjerë të menaxhojnë kohën e tyre dhe burimet e kompanisë në mënyrë efektive. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndajnë ekspertizën e tyre teknike për të mirën e anëtarëve të tjerë të ekipit.

Punonjës të tillë e kuptojnë se për aq sa mund të kenë një qëllim ose kuptim më të mirë të një detyre në dorë, stili i tyre mund të mos jetë gjithmonë mënyra e vetme. Kjo i ndihmon ata të akomodojnë opinione të ndryshme edhe kur kanë rezervat e tyre. Udhëheqësit do të presin drejtimin dhe miratimin tuaj, por ata kurrë nuk kanë frikë të ndërhyjnë kur thirren në veprim.

Udhëheqësit nuk punësohen. Ata janë të edukuar. Përqendrohuni në edukimin e rekrutëve të rinj në mënyrë që ata të mund të bëhen udhëheqës me performancë të lartë në kapacitetin e tyre të vogël.

3. Inkurajoni komunikimin e shpeshtë
Komunikimi i shpeshtë është një domosdoshmëri në çdo ekip. Është mjeti që ndihmon anëtarët e ekipit të ndajnë idetë, të kapërcejnë pengesat, të kalojnë udhëzime mes tyre dhe të zgjidhin konfliktet. Përveç kësaj, eliminon dyfytyrësinë në një ekip dhe rrit bashkëpunimin.

Sigurohuni që punonjësit të kenë takime të rregullta personalisht dhe seanca idesh. Investoni në email dhe mjete të tjera të komunikimit virtual për të mundësuar që ekipet virtuale të bashkëpunojnë në mënyrë efektive. Trajnojini ata të përdorin skedarë zip kur ndajnë skedarë të mëdhenj me email, duke ruajtur skedarë në renë kompjuterike dhe për të sinkronizuar dokumentet nëpër pajisjet e vendosura në distancë për një bashkëpunim më të lehtë ekipor.

4. Ndihmojini anëtarët të kuptojnë rolin e tyre
Shumica e anëtarëve të ekipit tuaj kanë ide të përgjithshme se çfarë përfshijnë rolet e tyre. Por e përgjithshme nuk mjafton kurrë. Ju duhet t’i jepni secilit anëtar një kuptim të thellë të vizionit të kompanisë, qëllimeve të ekipit dhe rolit që ata luajnë në aktualizimin e vizionit.

Sigurohuni që çdo rekrut i ri të kuptojë se si roli i tyre përshtatet në suksesin e ekipit dhe kompanisë. Ndihmoni secilin punonjës të përafrojë qëllimet e tij të karrierës me qëllimet e përgjithshme të ekipit. Kur të gjithë e dinë se çfarë pritet të bëjnë, ju parandaloni dyfishimin e roleve dhe krijoni një ekip koheziv në të cilin të gjithë respektojnë kontributet e njëri-tjetrit.

5. Zhvilloni mekanizma të fortë për zgjidhjen e konflikteve
Është mendim i dëshiruar të supozohet se të gjithë punëtorët do të punojnë në harmoni pavarësisht prejardhjeve të tyre të ndryshme kulturore dhe profesionale, ambicieve të ndryshme, boshllëqeve brezash, personaliteteve të kundërta, si dhe preferencave fetare dhe seksuale.

Gjithmonë do të ketë disa punonjës që nuk mund të duket se e pëlqejnë njëri-tjetrin dhe nuk punojnë së bashku. Pavarësisht se sa shumë përpiqeni të ndërtoni një ekip koheziv ose të kryeni ushtrime për ndërtimin e ekipit, ata nuk shkojnë mirë. Kjo është arsyeja pse ju duhet të lidheni me departamentin e burimeve njerëzore në zgjidhjen e çështjeve personale kur ato lindin.

Krijoni një rrugë përmes së cilëspunonjësit mund të shprehin ankesat e tyre dhe të zgjidhin dallimet e tyre pa frikën e viktimizimit.

Konkluzioni
Puna ekipore është një parakusht për një kreativitet, produktivitet dhe efektivitet më të madh. Është një platformë ku talentet individuale bashkëpunojnë për të prodhuar produkte përfundimtare jashtëzakonisht të cilësisë së lartë. Dhe për shkak se ju duhet të çoni produktin përfundimtar më të mirë në treg në mënyrë që të merrni avantazhin konkurrues aq të nevojshëm, ju duhet të bëni gjithçka në fuqinë tuaj për të siguruar që anëtarët e ekipit tuaj të jenë të gjithë në të njëjtën faqe, pavarësisht se çfarë.

Nga: Matt Kimberly

Përktheu : EKONOMIA ISLAME

Artikulli paraprakE-biznesi (biznesi elektronik)
Artikulli tjetërFitimet e lejuara dhe të palejuara në Islam