Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) ka njoftuar tatimpaguesit se qё nga 1 Janari 2023, do tё fillojnё tё aplikohen formularёt e rinj pёr zbatim tё METD pёr jo-rezidentёt, pasi kanë ndryshuar disa procedura lidhur me zbatimin e Marrёveshjeve të Eliminimit tё Tatimit tё Dyfishtё (METD) pёr jo-rezidentёt. Marrёveshjet pёr Eliminimin...
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati ka njoftuar se është rihapur masa në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike që ka të bëjë me punësimin e vajzave dhe grave. Sipas Muratit, deri më 15 prill të vitit 2023 bizneset që hapin vende të reja pune për vajza e...
673.5 milionë euro tatime shënojnë performancën e ATK-së për periudhën janar-nëntor 2022. Kjo vlerë rrit të hyrat e mbledhura krahas planit të rishikuar për 15.5 milionë euro apo 2.4%. Më shumë të hyra të mbledhura janë shënuar edhe nëse krahasojmë periudhat e njëjta të vitit 2021 dhe këtij viti, ku...
Administrata Tatimore e Kosovës, ua ka rikujtuar edhe njëherë të gjithë personave që merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues/Numër Fiskal, të deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në...
Tek 29 subjekte biznesore, javën që shkoi ATK-ja ka zhvilluar aksione me qëllim të trajtimit të borxheve tatimore. Si rezultat i këtij aksioni ngjashëm edhe me aksionet tjera, të cilat janë ndërmarr në vazhdimësi nga Departamenti i Mbledhjes se Detyrueshme, janë inkasuar borxhe tatimore në vlerë prej 1 milion e...
Gastronomia dhe Hoteleria po dalin të jenë ndër sektorët më problematikë sa i përket shlyerjes së detyrimeve tatimore në Kosovë. E për këtë, gjobat ishin goxha të larta. E në lidhje me këtë, përgjatë sezonës verore, ky sektor ishte nën “llupën” e inspektorëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK). Drejtori i...
Përmes projektit  “Mos deklaruesit”, do të identifikohen tatimpaguesit, të cilët nuk përmbushin detyrimet e tyre sipas Ligjit, pra identifikimin e tatimpaguesve që nuk deklarojnë dhe deklarojnë me vonesë. Arsyeja e përzgjedhjes dhe identifikimit të kësaj kategorie të tatimpaguesve, sipas ATK-së,  është bërë duke u nisur nga realizimi i qëllimit strategjik...
Marrëveshjet për Eliminim të Tatimit të Dyfishtë janë marrëveshje në mes të dy shteteve, të cilat janë krijuar për të mbrojtur tatimpaguesit kundër tatimit të dyfishtë. Gjithashtu, këto marrëveshje mbrojnë edhe shtetet nga evazioni fiskal, kur të njëjtat të ardhura tatohen në dy shtete, përcjell Buletini Ekonomik. Sipas Administratës Tatimore të...
Në Kosovë, secili person që ushtron ndonjë aktivitet biznesor është i obliguar që të regjistrohet për TVSH dhe në të njëjtën kohë edhe të deklarojë TVSH-në në baza mujore në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK). ATK përmes një njoftimi, ka rikujtuar se çdo person i cili në mënyrë të pavarur...
Në bazë të të dhënave nga BQK, në vitin 2021, fitimi neto i 11 bankave komerciale në Kosovë ishte rreth 117.5 milionë euro. Në krahasim me vitin 2020, kjo ishte një rritje prej mbi 47%; ndërsa, në krahasim me vitin 2019, kjo ishtë një rritje prej mbi 36%. Por, një...