"Me të vërtetë, suksesi në jetë vjen vetëm pas ndihmës së Allahut të Lartëmadhëruar. Pikërisht për atë arsye, ne kemi vërejtur se në histori njerëzit e suksesshëm kanë qenë njerëz të cilët posedonin disa veçori dhe karakteristika të përbashkëta, siç janë: dëshira dhe ambiciet për t'i realizuar qëllimet dhe...
Zgjidhja e problemeve është çelësi i udhëheqjes, është pikërisht kjo aftësi që i dallon liderët e mirë nga ata që kjo detyrë thjesht iu ka ardhur nga qielli. Nuk mund të bëhesh asnjëherë më i dashue për dikë sesa kur ia zgjidhni një problem e rrjedhimisht ia keni lehtësuar...
Justifikim quhet përligjja e veprimeve kur nuk janë ashtu siç kërkohen të çfarëdo lloji qofshin ato. Njeriu është i dobët dhe mundësia e tij është e kufizuar. Justifikimi i tij kur veprimet janë jashtë mundësisë është shumë i natyrshëm dhe duhet pranuar, por justifikimi i tij për të përligjur...
Me të vërtetë qëllimi i mirë është një portë e madhe nga portat e mirësisë, pavarësisht e veprove atë apo jo. Njëherit qëllimi i mirë është i kërkuar nga besimtarët në ç'do vepër përmes se cilës afrohen tek Allahu xh.sh. E kështu është e kërkuar edhe në rast të...
Pavarësisht se sa të sigurt ndjeheni në pozitën tuaj aktuale, nuk duhet të bëheni kurrë shumë të rehatshëm. Në kohën që po jetojmë, si rrjedhojë e jetës dinamike, mund të ndodhin edhe gjëra të papritura si: kompanitë blihen, disa prej tyre falimentojnë, ndryshimet e pronësisë, si dhe ndryshimet e...
Kur përmendet puna në grup, zakonisht mendojmë për një grup njerëzish që punojnë në mënyrë efikase drejt një qëllimi të përbashkët. Vetë termi nuk ka konotacion negativ. Rëndësia e punës në grup për kulturën e korporatave nuk mund të nënvlerësohet, pasi ajo sjell përfitime të shumta. Disa nga përfitimet...
Mjetet gjeneruese të inteligjencës artificiale po bëhen më të qasshme për njerëzit në mbarë botën dhe rastet e përdorimit të mundshëm janë të pafundme. Me aftësinë e tij për të shkruar gjithçka, nga esetë, poezitë te kodet, ChatGPT, në veçanti, po ndryshon mënyrën se si ne mendojmë për detyrat...
“Mos humbni shpresën në mëshirën e Allahut!”(Jusuf: 87) Çdo njeri në jetë ka dëshira dhe ëndrra, të cilat dëshiron t’i realizojë,por ekzistenca e dëshirave dhe ëndrrave tona nuk do të thotë se ato duhet të realizohen në kohë dhe vend të caktuar. Ne duhet të kuptojmë një çështje shumë të...
-Dikush e sheh si sukses marrjen e diplomave, bërjen magjistër e doktor etj. Dikush e sheh si sukses punën (të ketë arritje në punë). Dikush e sheh si sukses pasurinë, biznesin. Dikush e sheh si sukses familjen e shëndoshë. -Përkufizimi i suksesit vetëm për nga ana materiale e kësaj dunjaje...
1- Braktisja e dembelisë. Allahu thotë: “Nxitoni drejt faljes së gjynaheve nga Zoti juaj dhe Xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e Toka dhe që është përgatitur për të devotshmit…” Ali Imran 133. Dhe Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Shpejtoni drejt veprave të mira para se...