Disa këshilla të përgjithshme për biznismenët: 1- Të keni frikë Allahun dhe të jeni të sinqertë në biznesin tuaj. 2- Faleni namazin në kohë, dhe mos lejoni të përfundon namazi nga koha e caktuar për shkak të angazhimit në biznesin tuaj. 3- Lejoni punëtorët të falen gjatë orarit të...
Thomas Merton (1915-1968) ka thënë: Teknologjia nuk është vetëm një fakt, por është çelësi i luftës për pushtet. Shpejtësia dhe sofistikimi i rritjes teknologjike nënkupton pasuri më të madhe, kapacitet më të madh ushtarak, një standard më të lartë jetese, por mbi të gjitha fuqi për të shfrytëzuar dhe dominuar...
Dollari amerikan po përballet me sfida nga vendet në zhvillim që po kërcënojnë statusin e tij si monedhë rezervë globale. Një pjesë e vogël e aleancave në Azi, Afrikë dhe Amerikën e Jugut po kërkojnë t’i japin fund varësisë nga SHBA. Grupet BRICS dhe ASEAN qëndrojnë në krye të sfidimit...
Me drejtues të suksesshëm si Jack Ma dhe Elon Musk, që paralajmërojnë shoqërinë kundër robotëve që do të marrin përsipër punët tona, është e natyrshme që të diskutosh edhe rreth së ardhmes së forcës së punës. Por Musk ka një karakteristikë, që eksperti i zhvillimit të karrierës globale, Soulaima Gourani,...
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë ka bërë lansimin e thirrjes publike për projektin “Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit”, raporton Ekonomia Online. Për këtë projekt janë paraparë 10 milionë euro investime, e gjitha ndihmë nga BE-ja, si pjesë e fondeve IPA.Ministrja e...
Zekati i drithërave dhe i frutave apo kokrrave Se në këtë lloj obligohet të jepet zekati, kemi argumente nga Kurani, Suneti dhe konsensusi i dijetarëve (ixhmai). Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që besuat, jepni prej të mirave që keni fituar dhe prej atyre që Ne jua nxorëm juve prej tokës.”(el...
Moti, të reshurat e shumta në radhë të parë, është përcaktuesi qenësor që do të ndikojë në rendimentet e të gjitha drithërave që kanë kultivuar sivjet bujqit e vendit, e sidomos ndikim të madh moti do të ketë te pritshmëritë e sasisë së grurit. Çka thonë ekspertët? Ka shumë gjasë...
Suksesi dhe Gabimi!? Gabim..., do të thotë që ju me të vërtetë jeni duke bërë diçka! Ju lumtë, vetëm vazhdoni duke bërë ‘gabime’ dhe avancim në jetën tuaj. Me rëndësi është vetëm mos të ktheheni te ato gabime, apo ta bëni të njëjtin dy herë! Vetëm ata të cilët janë plotësisht...
84 përqind e sipërmarrësve dhe pronarëve të bizneseve të vogla përjetojnë sindromën impostues. Kjo mund të krijojë ankth dhe dyshim tek sipërmarrësi. Në raste të rënda, mund të çojë edhe në probleme të shëndetit mendor të tilla si depresioni. Ajo mund të ndikojë në mbarëvajtjen e biznesit. Në këtë...
A vlen e njëjta ndalesë për lizing siç vlen për kamatë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Blerja e veturës me lizing në sheriat konsiderohet e njëjtë sikurse blerja e saj me kredi kamatore. Pra, është e ndaluar. I vetmi dallim në këtë transaksion është se dallon hipotekimi, ku tek kredia...