Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë ka bërë lansimin e thirrjes publike për projektin “Zbatimi i masave të efiçiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit”, raporton Ekonomia Online. Për këtë projekt janë paraparë 10 milionë euro investime, e gjitha ndihmë nga BE-ja, si pjesë e fondeve IPA.Ministrja e...
Zekati i drithërave dhe i frutave apo kokrrave Se në këtë lloj obligohet të jepet zekati, kemi argumente nga Kurani, Suneti dhe konsensusi i dijetarëve (ixhmai). Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që besuat, jepni prej të mirave që keni fituar dhe prej atyre që Ne jua nxorëm juve prej tokës.”(el...
Moti, të reshurat e shumta në radhë të parë, është përcaktuesi qenësor që do të ndikojë në rendimentet e të gjitha drithërave që kanë kultivuar sivjet bujqit e vendit, e sidomos ndikim të madh moti do të ketë te pritshmëritë e sasisë së grurit. Çka thonë ekspertët? Ka shumë gjasë...
Suksesi dhe Gabimi!? Gabim..., do të thotë që ju me të vërtetë jeni duke bërë diçka! Ju lumtë, vetëm vazhdoni duke bërë ‘gabime’ dhe avancim në jetën tuaj. Me rëndësi është vetëm mos të ktheheni te ato gabime, apo ta bëni të njëjtin dy herë! Vetëm ata të cilët janë plotësisht...
84 përqind e sipërmarrësve dhe pronarëve të bizneseve të vogla përjetojnë sindromën impostues. Kjo mund të krijojë ankth dhe dyshim tek sipërmarrësi. Në raste të rënda, mund të çojë edhe në probleme të shëndetit mendor të tilla si depresioni. Ajo mund të ndikojë në mbarëvajtjen e biznesit. Në këtë...
A vlen e njëjta ndalesë për lizing siç vlen për kamatë? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, Mëshirëplotit, Mëshiruesit! Blerja e veturës me lizing në sheriat konsiderohet e njëjtë sikurse blerja e saj me kredi kamatore. Pra, është e ndaluar. I vetmi dallim në këtë transaksion është se dallon hipotekimi, ku tek kredia...
Kompania e vetme në Kosovë që furnizon me robotë bizneset prodhuese thotë se për dy vite i kanë funksionalizuar 10 robotë, të cilët më punën e tyre e kanë shtuar fitimin e kompanive e po ashtu e kanë rritur edhe numrin e punëtorëve në këto biznese. Një robot ka zënë...
Një ulje e mëtejshme e çmimeve të energjisë elektrike parashikohet për muajt në vijim nga tendenca e vazhdueshme rënëse e gazit natyror në TTF të Holandës, e cila po ul çmimin me shumicë të energjisë elektrike në tregun vendas. Vlerësimet e analistëve ndërkombëtarë për një mbushje të mundshme të magazinës...
Çmimet e produkteve të grurit nuk do të bien. Buka në shumicën e furrave të Kosovës shitet me çmimin 50 cent. Në treg çmimet e grurit kanë rënë për 20 deri në 30 për qind, por shoqatat e mullistëve të Kosovës thonë se aktualisht çmimet e bukës nuk do të...
Nga 1 janari 2024, kur nis së vërteti liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, punëtorët e sektorit privat në Kosovë, pavarësisht natyrës së punës, kushtimisht do të trajtohen ndryshe, gjithsesi më dinjitetshëm dhe puna e tyre do të vlerësohet, që do thotë do të kenë paga më të...