Parimi Pareto (Rregulli 80-20)

 

Transmeton Aishja (radijallahu anha);

“I Dërguari i Allahut [salallahu alejhi ue selam] sa herë që i jipej mundësia të zgjedhë ndërmjet dy çështjeve, ai gjithmonë zgjedhte më të lehtën dhe më të përshtatshmen. Por nëse ishte i sigurt se është mëkat, ai do rrinte larg saj .” [Sahih El-Buhari 1/503]

A vazhdoni gjithmonë të bëni një detyrë në mënyrë efikase dhe efektive?

Rregulli 80-20 më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në fushën e efektivitetit personal. I njohur gjithashtu si Parimi Pareto, rregulli 80-20 thotë se 20% e përpjekjes së një detyre përbën 80% të vlerës së asaj detyre.

Kjo do të thotë gjithashtu se 80% e një detyre jep vetëm 20% të vlerës së asaj detyre. Rregullin 80-20 e zbatoj në shtëpi, në xhami, në universitet dhe veçanërisht në punë. Ndjekja e Sunetit për efektivitetin personal sjell përfitime të mëdha.

Parimi Pareto (Rregulli 80-20) E thënë thjesht, Rregulli 80-20 kërkon që ju:

1. Bëje tani!
2. Së pari bëni atë që është më e rëndësishme.
3. Jini efikas dhe efektiv.
4. Merrni rrugën më të lehtë dhe më të përshtatshme për t’i kryer gjërat.
5. Punoni pa ndërprerje për të realizuar atë 20%.

Zbuloni se cilat pjesë të jetës suaj i përkasin 20% të rëndësishëm dhe përqendroni përpjekjet tuaja atje. Jini absolutisht të pamëshirshëm duke refuzuar të kaloni kohë aty ku thjesht nuk mund t’ju japë rezultate optimale. Investoni kohën tuaj aty ku ka potencial për të paguar shumë. Gjëja e parë është të listoni se çfarë duhet të bëni për atë ditë.

Më lejoni t’ju jap disa shembuj personalë.

Në shtëpi:

1. Tahaxhud/Studim/NamaziSabahut
2. Punët e shtëpisë
3. Koha familjare- ndihma në detyrat e shtëpisë, mësimi i Islamit, koha me bashkëshortin, lojërat në tavolinë etj.
4. Shopping për ushqime
5. Kontrolloni emailin personal.
6. Përditëso Blog
7. Kontrolloni postën zanore personale dhe ktheni telefonatat.
8. Ushtroni nëse nuk do të kesh mundësi gjatë ditës.
9. Lexim dhe studim personal
10. Shikoni TV, kapni lajmet, etj.

Ka dhjetë detyra në këtë listë. 20% e 10 = 2. Pra, 2 detyra në këtë listë janë më të rëndësishme dhe do të më japin rendimentin më të madh në kohën time dhe do të më japin gjithashtu përmbushje. Vetëm se nënvizova dy detyra, nuk do të thotë se nuk bëj asgjë tjetër. Shumicën e ditëve e realizoj atë që kam vendosur të bëj. Nëse diçka nuk bëhet, ajo kalon në ditën tjetër derisa të bëhet. Këto dy detyra janë pikërisht ato që mendoj se do të më japin përfitimin më të madh dhe ndjenjën e arritjes në shtëpi.

Ne zyre:

1. Kontrolloni gjendjet bankare për pronat/entitetet.
2. Kontrolloni emailin dhe planifikoni detyrat.
3. Barazimet bankare
4. Analiza e rrjedhës së parasë
5. Gjeneroni Raporte Financiare dhe GL
6. Regjistrimet e përsëritura mujore.
7. Çështjet kërkimore nga Kontabilistët, personeli AP/AR.
8. Takimet
9. Dreka
10. Rishikoni GL-të për gabime, akruale, riklasifikime.
11. Raporton te Kontabilisti për përgatitjen tatimore.
12. Oraret për komisionet e qiradhënies për përmirësimin e qiramarrësve
13. Oraret e sigurimit

Kështu në zyrë kam nënvizuar tre detyrat (20%) nga 13 që do të bëjnë ndryshimin më të madh në ditën time në punë. Unë nuk ulem dhe nuk i zvarrit këto detyra. Këto tri detyra janë me prioritet më të lartë për këtë ditë dhe do të më sjellin më së shumti njohje dhe arritje personale për këtë ditë inshaAllah (Azza Wa Xhel).

Gjithmonë do të keni shumë për të bërë dhe shumë pak kohë. Thuhet se një person mesatar tani ka rreth 300 orë projekte për t’u kujdesur . Ne kemi libra për të lexuar, sure për të mësuar, studime arabe, projekte në punë dhe në shtëpi, së bashku me gjithçka tjetër. Fakti është se të gjitha nuk do të mund ti arrini kurrë. Megjithatë, mund ti arrini duke u larguar nga gjërat e parëndesishme. Duke bërë një listë me dhjetë gjëra dhe më pas duke theksuar 20% të lartë, kjo do të vlejë më shumë se 80%.

Pra, zgjidhni detyrën tuaj më të rëndësishme tani dhe disiplinoni veten për ta përfunduar atë detyrë tani. Qëndroni në të derisa të përfundojë. Nëse filloni së pari të bëni gjëra të vogla, atëherë do të zbuloni siç kam përjetuar se gjërat e vogla priren të shumohen. Më pas do ta kaloni gjithë ditën duke bërë gjëra të vogla. Nëse i jepni përparësi gjërave të mëdha, këto do të dyfishojnë produktivitetin tuaj./productivemuslim

Përktheu :EkonomiaIslame

Artikulli paraprakSi duhet t’i përgjigjeni me email ftesës për intervistë?
Artikulli tjetërÇfarë duhet të përmbajë një faturë e rregullt sipas ligjeve të Kosovës?