Kosovë, ATK inkasoi 423 milionë euro në gjashtë muajt e parë të vitit

“Ky sukses është rezultat i përpjekjeve të përbashkëta dhe bashkëpunimit me tatimpagues dhe akterë relevantë në fushën e ekonomisë dhe financave”, theksoi Murtezaj

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) ka shënuar rritje në të hyrat tatimore për 68 milionë euro më shumë krahasuar me periudhën janar-qershor të vitit 2022, raporton Anadolu.