Dogana e Administrata Tatimore në Kosovë arkëtuan rreth 2 mld euro në 9 muaj

Për nëntë muaj, Dogana ka arritur t’i arkëtojë mbi 1.2 miliardë euro nga taksat doganore, ndërsa për po të njëjtën periudhë ATK-ja ka arkëtuar mbi 644 milionë euro.

Bazuar në raportin e të ardhurave dhe të shpenzimeve të Qeverisë, gjatë periudhës janar – shtator 2023, të ardhurat bruto të arkëtuara nga Dogana, kanë shënuar një rritje prej 76.45 milionë eurosh, duke arritur në vlerën bruto prej 1,202.42 milionë eurosh, apo për 7% më shumë krahasuar me po të njëjtën periudhë të vitit paraprak.

Shuma e kthimeve arriti shifrën prej 1.26 milionë eurosh dhe si efekt të ardhurat neto shënuan vlerën prej 1,201.16 milionë eurosh, ose një rritje prej 75.87 milionë eurosh apo 7%, krahasuar me po të njëjtën periudhë të vitit paraprak.

Ndërsa të ardhurat e mbledhura nga Administrata Tatimore e Kosovës gjatë periudhës së sipërpërmendur janë realizuar të ardhurat bruto të arkëtuara kanë shënuar një rritje prej 101.38 milionë euro, duke arritur vlerën prej 644.18 milionë eurosh bruto apo për 19% me shumë krahasuar me po të njëjtën periudhë të vitit paraprak.

Shuma e kthimeve arriti shifrën prej 42.24 milionë eurosh dhe si efekt të ardhurat neto shënuan vlerën 601.94 milionë eurosh ose rritje 105.45 milionë sosh, apo 21% me shumë krahasuar me po të njëjtën periudhë të vitit paraprak.

Dogana e Administrata Tatimore në Kosovë arkëtuan rreth 2 mld euro në 9 muaj

Artikulli paraprakBorxhi nuk e pengon dhënien e zekatit, edhe nëse sasia e tij është më tepër se tërë pasuria
Artikulli tjetërSADAKAJA VULLNETARE