Eshtë e rëndësishme të dimë si të shkruajmë një letër reference, sepse pothuaj se çdo njeriu i kërkohet të ofrojë një referencë në një kohë të caktuar gjatë karrierës së tij. Çfarë duhet të përfshijmë në një letër reference? Paragrafi i parë: Në këtë paragraf duhet të shpjegohen lidhjet e juaja...
Eurozona vuan nën papunësinë e lartë, lufton kundër recesionit, rënkon nën peshën e borxheve shtetërore. Por ajo që i shkakton më shumë probleme bashkimit monetar është varësia mes bankave dhe shteteve. Me para të lira bankat qendrore u përpoqën rreth 19 vjet më parë të pengonin një recesion pas shpërthimit...
Pa motivim, mund të harroni suksesin. Në fakt, motivimi dhe puna e rëndë janë elemente themelore për realizimin e ëndrrave tuaja, ato ju dërgojnë drejt majës dhe ju ndihmojnë të dalloheni nga të tjerët. Dhe motivimi nuk është i rëndësishëm vetëm në biznes, aplikohet në çdo aspekt të jetës. Për...
A ekzistojnë tipare të cilat i dallojnë qeniet humane që i përkasin seksit mashkull? A ekzistojnë tipare të cilat i dallojnë qeniet humane të seksit femër? A është çdo burrë një rast më vete, me cilësi dhe karakter specifik? A ekzistojnë kode që e ndihmojnë femrën ta kuptojë më...
Tashmë është kthyer në traditë që në jetën sociale dhe politike të bëhen analiza dhe llogari të periudhave të caktuara. Në përgjithësi vlerësim u bëhet proceseve 10, 50 dhe 100-vjeçare. Kështu ne mund ta vlerësojmë performancën e Turqisë në të gjitha harqet kohore. Por në këtë program do të...
Pas një besimi të sinqertë dhe këmbëngulës, nuk ka asgjë që e bën njeriun më të lumtur sesa një mik dhe vëlla i sinqertë. Vëlla i cili pyet për ju kur mungoni, të cilit i mungoni shumë nëse nuk ju ka takuar një kohë të gjatë, i cili ndjen...
Ky shkrim i sotshëm ka të bëjë me mënyrën e udhëtimit të Muslimanit Produktiv! Si mund të arrini më së miri ta shfrytëzoni kohën në ato orë të gjata në rrugë në mënyrë që më të vërtetë ato të shtojnë vlerën e jetës tënde (dhe botës tjetër) në vend...
Shoqëria e mirë, e cila lidh besimtarët e devotshëm dhe të virtytshëm së bashku, është një begati e çmueshme. Në anën tjetër, shoqëria e keqe ose e pamoralshme është një mallkim që i shpie anëtarët e saj në lajthitje dhe humbje të dukshme. Jo-mirësia pritet nga shoqëria e keqe,...
“Nëse e dimë - fillimisht - ku jemi ne dhe çfarë dëshirojmë do të mundemi të përcaktojmë çfarë të bëjmë dhe si ta realizojmë.” Abraham Linkoln Ka shtatë kushte kryesore për të jetuar një jetë të lumtur dhe plot harmoni: Shtylla shpirtërore nënkupton: dashurinë për All-llahun e Madhërishëm, mirëkuptimin me njerëzit...
Kur vlerat materiale mbizotërojnë ato morale dhe shpirtërore, problemet rriten dhe begatitë zvogëlohen. Megjithatë, një zgjim i fortë islam është duke ndodhur, e veçanërisht në Perëndim, duke jehuar për kthim të sjelljeve morale dhe etike në transaksione. Ata e promovojnë moton: "Etikë e mirë, biznes i mirë" dhe...