Pesë mësimet thelbësore islame mbi pasurinë

Si mysliman ju përpiqeni çdo ditë për të zhvilluar cilësitë shpirtërore që janë thelbësore në këtë botë dhe në botën tjetër. Por ne gjithashtu kemi nevojë për gjëra materiale në këtë botë dhe kemi nevojë për mjetet për t’i paguar ato. Kur është fjala për blerjen dhe shpenzimin e pasurisë, si na udhëzon Islami?

Si myslimanë ne e dimë se pasuria, dhe çdo gjë tjetër në Univers, i përket dhe vjen prej Zotit. Pra, si ta trajtojmë pasurinë tonë në përputhje me rrethanat?

1. Pasuria mund të shijohet, por mos e lini t’ju shpërqendrojë.

Pasuria mund të na japë kënaqësi në jetë, por gjithashtu mund të jetë një shpërqendrim nga ajo që është vërtet e rëndësishme. Besimtari i vërtetë e trajton pasurinë e tij sikur të jetë thjesht një çështje e kësaj bote, sepse ajo nuk do ta ndjekë atë në jetën e përtejme. Myslimanët janë paralajmëruar në Kuran që të jenë të kujdesshëm ndaj lakmisë. Myslimani nuk duhet të kursejë dhe grumbullojë shuma të mëdha parash, por duhet t’ua shpërndajë atyre që kanë nevojë për to.

2. Nuk është kurrë e pranueshme të fitosh jetesën duke bërë keq.

Myslimanët duhet ta fitojnë pasurinë e tyre në mënyrë të ligjshme ose hallall. Nuk duhet të fitohet duke shitur ose blerë gjëra që Zoti na i ndalon, si alkooli ose mishi i derrit, ose duke u përfshirë në aktivitete të paligjshme.

Zoti na këshillon kundër kësaj:

“O ju që besuat, mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit pa të drejtë, por vetëm me marrëveshje të dyanshme.” [Kurani 4:29]

3. Praktikoni bamirësi ndaj të varfërve, jetimëve dhe atyre në nevojë.

Besimi i myslimanëve është i ndërtuar mbi pesë shtyllat e Islamit. Një nga ato shtylla është dhënia e pasurisë për bamirësi, ose zekat. Në fakt, në Kuran bamirësia përmendet shpesh si ecje me namaz.

“Drejtësia [e vërtetë] është [te] ai që beson në Zotin, në Ditën e Fundit, në engjëjt, në librin, në profetët dhe nga pasuria e tyre, pavarësisht nga dashuria për të, u jep të afërmve, jetimëve, nevojtarëve, udhëtarit. , ata që kërkojnë [ndihmë] dhe për lirimin e skllevërve; [dhe kush] e fal namazin dhe e praktikon rregullisht zeqatin…” [Kuran 2:177]

Profeti Muhamed dha shembullin përfundimtar të një myslimani që e shpenzoi pasurinë e tij në bamirësi. Ai siguronte për të tjerët përpara se të merrte për vete. Ai ishte një njeri i thjeshtë dhe kurrë nuk ishte lakmitar. Ai vetë ishte jetim dhe myslimanëve u mësohet në Kuran se pasuria e tyre duhet të shpenzohet për jetimët dhe për ata që nuk mund të sigurojnë jetesën e tyre. Edhe pa pasuri të bollshme, ju mund të jepni përsëri për çështjen e Zotit, sepse edhe shuma më e vogël është një akt bamirësie.

4. Mos kini frikë nga varfëria. Zoti do të sigurojë rriskun.

Në kohën para Islamit, paganët i vrisnin fëmijët e tyre nga frika e varfërisë. Pas prezantimit të Islamit, sahabët që e praktikonin këtë traditë filluan të përmbahen prej tij.

“[Mos i vrisni fëmijët tuaj nga varfëria; Ne do t’ju sigurojmë ju dhe ata.” [Kuran 6:151].

Zoti është furnizuesi i të gjithëve. Një besimtar i vërtetë nuk duhet të ketë frikë nga varfëria sepse Zoti do t’i sigurojë ata. Disa besimtarë thonë se të kesh frikë nga varfëria është njësoj si të mos kesh besim te Zoti.

5. Dhënia e pasurisë suaj është burimi i begatisë së vërtetë.

“Shembulli i atyre që e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Zotit është si një farë [drithi] që rrit shtatë kallinj; në çdo kalli ka njëqind kokrra. Dhe Zoti ia shumëfishon [shpërblimin e Tij] kujt të dojë. Dhe Allahu është Gjithëpërfshirës dhe i Gjithëdijshëm.” [Kuran 2:261]

Kur njeriu e shpenzon pasurinë e tij në rrugën e Zotit, pasuria nuk pakësohet. Bamirësia e shton pasurinë sepse Zoti e zëvendëson atë me diçka më të mirë dhe më të madhe.

Këta janë vetëm disa shembuj të shumë mënyrave se si myslimanët mësohen të mendojnë dhe ta trajtojnë pasurinë e tyre. Pasuria juaj duhet të fitohet gjithmonë me mjete të ligjshme nëse dëshironi të konsideroheni një besimtar i vërtetë. Dhe ju mund të shmangni grackat e lakmisë duke dhënë bamirësi aq shpesh sa të mundeni pasi të jenë përmbushur faturat, borxhet dhe detyrimet e tjera. Islami mëson se pasuria që një mysliman shpenzon në bamirësi nuk do të pakësohet kurrë.

Burimi : https://www.zakat.org/five-essential-islamic-teachings-on-wealth

Përktheu : EKONOMIA ISLAME

Artikulli paraprakShqipëria ngelet ekonomia me më pak kredi në rajon
Artikulli tjetërIdetë kryesore nga libri “Getting Things Done” -David Allen / PJESA E DYTË