Përkthim : SI TË NDËRTOHET NJË TREG GLOBAL NË BOTËN ISLAME

A mundet ndjekja e parimeve ekonomike islame të na bëjë të imunizuar nga efektet e krizave aktuale dhe të ardhshme?

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka parashikuar një 2023 të vështirë pasi uli parashikimet e rritjes dhe parashikoi tkurrje ekonomike në shumë vende. Që do të thotë një krizë e padëshiruar globale. Shumë vende islamike do të jenë të bllokuar në këtë krizë.

Kjo është arsyeja pse vendet islame duhet të ndërtojnë aftësitë e tyre ekonomike. Ndërtimi i kapaciteteve për të plotësuar nevojat për ushqim dhe energji pa varësi nga palët e tjera është shumë i rëndësishëm për vendet islame. Kjo për shkak se siguria ushqimore dhe energjitike janë shtylla të qëndrueshmërisë dhe mbrojtjes kombëtare, si dhe shtylla të zhvillimit në sektorë të tjerë. Paaftësia e një vendi për të arritur pavarësinë ushqimore dhe energjetike është një formë dobësie e atij vendi. Varësia nga vendet e tjera do të çojë në përçarje të qëndrueshmërisë dhe sigurisë. Prandaj, importet e ushqimit dhe energjisë nuk janë një zgjedhje e mençur për një vend që dëshiron të bëhet i fortë. Është e përshtatshme që muslimanët të masin aftësitë e tyre ndërsa përpiqen të iniciojnë pavarësinë e energjisë dhe ushqimit.

Natyrisht, vendet muslimane janë të pasura dhe kanë energji dhe ushqim të mjaftueshëm. Rezervat e naftës (rezervat e vërtetuara të naftës) në të gjitha vendet islame janë 998 miliardë fuçi. Prodhimi total i naftës së papërpunuar në vitin 2019 ishte rreth 12 miliardë fuçi në vit. Në vitin 2020 ky prodhim ra për shkak të pandemisë Covid-19 pasi konsumi në botë ra. Vendet më të mëdha prodhuese të naftës janë Arabia Saudite, Irani, Iraku, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Rezervat e tyre të gazit janë 117 trilion metra kub. Prodhimi vjetor është 1.3 trilion metra kub ose ekuivalenti me 8.8 miliardë fuçi. Aktualisht, gati gjysma e prodhimit të naftës dhe gazit, që së bashku është rreth 20.8 miliardë fuçi, eksportohet në SHBA, Bashkimin Evropian ose Kinë. Konsumi total i energjisë në vendet myslimane është i barabartë me 10.4 miliardë fuçi naftë në vit.
Për ushqimin, prodhimi i grurit të ushqimit bazë është 425 milionë tonë në vit. Problemi është se shumë nga këto drithëra eksportohen në vendet e zhvilluara sepse arat janë kontraktuar me biznesmenë të huaj.

Prodhimi i mishit vlerësohet në 36.8 milionë tonë. Vendet më të mëdha myslimane që prodhojnë mish janë Turqia, Pakistani, Indonezia, Irani dhe Egjipti. Nëse kjo pjesëtohet me popullsinë, do të merrni një shifër prej 21 kg mish për person në vit ose 58 gram për person në ditë. Ky është një numër i vogël për përbërjen ushqimore ditore. Megjithatë, vendet muslimane kanë disponueshmëri të ndryshme të mishit, përkatësisht peshkut, shpendëve ose zëvendësuesve të proteinave bimore për mish si tofu dhe tempeh. Nisur nga kjo, bota islame nuk ka nevojë për vende të tjera për energji dhe ushqim. Nuk është e përshtatshme për vendet myslimane të kenë fenomenin e varfërisë, urisë akute apo kequshqyerjes.

 

Ndërtimi i një tregu global në botën islame

Në të vërtetë, Islami ka një mënyrë unike për ta kthyer një vend në një shtet të pavarur dhe kundër krizës. Zbatimi i plotë i Islamit do ta bëjë vendin të vetëmjaftueshëm. Nga karakteristikat e politikave ekonomike islame që humanizojnë njerëzit, marrëveshjet e pronësisë dhe monedhën rezistente ndaj krizës në një treg të bazuar në sektorin real.

Së pari, karakteristikë e politikës ekonomike islame është se ajo i humanizon njerëzit. Politika Ekonomike Islame është garanci për përmbushjen e të gjitha nevojave parësore (veshje, ushqim dhe strehim) për secilin si dhe përmbushjen e nevojave të tyre dytësore dhe terciare sipas nivelit të aftësisë së tyre si individë që jetojnë në një shoqëri të caktuar që ka stili i veçantë i jetesës.

Për të realizuar këtë, shteti mund të marrë një sërë politikash për të përmbushur nevojat e brendshme. Eksporti nuk është qëllimi kryesor nëse nuk janë plotësuar nevojat e komunitetit vendas. Që disponueshmëria e energjisë dhe e ushqimit të jetë e disponueshme në sasi të mjaftueshme, shteti mund të kryejë zgjerimin dhe intensifikimin e ushqimit dhe energjisë. Zhvillimi i burimeve njerëzore të ekspertëve dhe mbështetja e kërkimit dhe zhvillimit teknologjik të industrisë ushqimore në mënyrë që të gjitha nevojat e lidhura të mund të plotësohen pa u varur nga importet. Duke filluar nga plehrat, ilaçet dhe objektet e tjera të prodhimit bujqësor. Për të siguruar që padrejtësia të mos ndodhë në treg, ekziston shteti për të krijuar drejtësi, duke mos siguruar që të mos ketë pengesa në zinxhirin e furnizimit ekonomik për shkak të sjelljes së individëve që pëlqejnë të grumbullojnë ushqime; të mbikëqyrë procesin e formimit të çmimeve sipas mekanizmave të tregut; ndaj potencialit për tirani ndaj tregtarëve në treg për shkak të batakçinjve dhe personave të paskrupullt.

Së dyti: Cilësimet e pronësisë. Në Islam, koncepti i pronësisë ndahet në tre, përkatësisht: (1) pronë private, (2) pronë publike dhe (3) pronë shtetërore. Energjia përfshihet në kategorinë e pronës publike. Biznesi ushqimor përfshihet në kategorinë individuale. Për sa i përket pronësisë individuale, shteti siguron vetëm se nuk ka shtrembërim tregu dhe se shteti ndëshkon mashtruesit, të padrejtët dhe grumbullimin e produkteve ushqimore. Nuk ka trajtim të veçantë për individë të caktuar në biznesin e ushqimit. Me këtë, ekskluziviteti tregu i ushqimit në Islam mund të parandalohet. Tregu në botën islame është një treg gjithëpërfshirës që ofron të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët për të bërë biznes në një mënyrë që lejohet nga sheriati.

Sa i përket energjisë, Islami sheh se ligji i origjinës i përket njerëzve. Produktet energjetike në vetvete nuk janë mallra që mund të tregtohen. Komuniteti duhet të shijojë energjinë me çmim të ulët. Zbatimi i Islamit në vetvete refuzon të gjitha format e kontrollit korporativ të sektorit të energjisë. Shteti Kalifah nuk do të lejojë kurrë kompanitë private të kontrollojnë energjinë, e lëre më kompanitë e huaja private. Nëse krijohet Kalifati, atëherë e gjithë pronësia private e sektorit të energjisë së shpejti do të merret nga shteti. Përveç burimeve ekzistuese të energjisë, shteti kërkon të zhvillojë teknologji për të intensifikuar dhe zgjeruar energjinë; ajo gjithashtu përpiqet të prodhojë burime të reja dhe të rinovueshme të energjisë.

Së treti: Një monedhë rezistente ndaj krizës. Një nga fajtorët e krizës botërore është monedha letre që nuk bazohet në ar dhe argjend. Si rezultat, bota është shumë e prirur për të përjetuar një dobësim të kursit të këmbimit, vlera e parasë vazhdon të dobësohet herë pas here dhe bota përjeton inflacion të pandërprerë. Në Islam, monedha duhet të jetë standarde ari dhe argjendi. Monedha me standard argjend-ar ka një kurs këmbimi të qëndrueshëm dhe është rezistente ndaj inflacionit.

Së katërti: Tregu real me bazë sektori. Ekonomia islame është një ekonomi e bazuar në sektorin real. Islami nuk e njeh sektorin jo real si në sistemin ekonomik kapitalist. Islami e shikon aktivitetin ekonomik vetëm në sektorin real, si bujqësia, industria, tregtia dhe shërbimet. Është nga ky sektor që aktiviteti ekonomik nxitet të zhvillohet përpara.

 

Burimi : The Muslim Vibe

Përktheu : Ekonomia Islame

Artikulli paraprakDisa teknika që do t’ju japin më shumë vetëbesim në punë
Artikulli tjetërASK: Numri i të punësuarve vitin e kaluar ishte mbi 23 mijë, më së shumti në sektorin e tregtisë

Comments are closed.