Origjina dhe funksionet e menaxhimit financiar

Origjina e menaxhimit financiar

Origjina ose lindja e administrimit financiar gjendet në thelb nga i ashtuquajturi revolucion industrial. Me shfaqjen e kësaj ngjarje historike, kompanitë patën një nevojë thelbësore për një ekip adekuat njerëzish. Domethënë me një departament të caktuar që menaxhon burimet financiare të kompanisë me kritere specifike për të garantuar përfitueshmëri më të madhe të saj.

Funksionet e menaxhimit financiar

Funksionet e administrimit financiar janë:

 • Menaxhoni dhe merrni vendime në lidhje me të gjitha aktivitetet investuese që do të kryhen nga organizata e biznesit.
 • Kërkoni, merrni, vlerësoni, vendosni dhe respektoni të gjitha aspektet që përfshijnë burimin e financimit të kompanisë.
 • Menaxhoni dhe merrni vendime në lidhje me trajtimin e dividentëve të përfituar nga kompania.
 • Të kryejë menaxhimin e barrës tatimore të shoqërisë tregtare.
 • Të arrihet maksimizimi i përfitimeve apo fitimeve të kompanisë sipas rreziqeve.
 • Buxhetimi dhe projektimi i çdo aspekti të aktiviteteve të organizatës.

Prandaj, funksionet e administrimit financiar, në ngarkim të administratorit financiar, janë shumë të gjera dhe komplekse brenda kompanisë. Meqenëse kjo duhet të shqyrtojë çdo lëvizje financiare të të gjithë aktivitetit brenda organizatës suaj.

Objektivat e menaxhimit financiar

Nga ana e tij, objektivat e menaxhimit financiar janë përshkruar më poshtë:

 • Arritja e mirëmbajtjes adekuate të burimeve të kompanisë, në mënyrë që ajo të mund të funksionojë saktë në rrezen e saj të veprimit.
 • Drejtoni vazhdimisht përdorimin e të gjitha burimeve të marra.
 • Menaxhoni në mënyrë optimale rreziqet dhe pasiguritë me të cilat përballet kompania në çdo investim.
 • Kërkoni vazhdimisht maksimizimin e fitimeve të kompanisë.
 • Të arrihet një menaxhim i kënaqshëm i dividentëve të arritur nga organizata.

Siç mund të shihet, menaxhimi financiar brenda një kompanie mund të ndjekë aq objektiva sa ka funksione brenda saj./definebusinessterms/

Artikulli paraprakKëshillë biznesi: merrni një rrezik në ditë
Artikulli tjetërPJESA 1/ Idetë kryesore të librit “Speak to Sell” nga Dan S. Kennedy