Jo ҫdokush duhet të bëhet drejtues!

Ja se si liderët mund të ndjekin drejtime alternative në karrierë
Karriera nuk duhet të shihet gjithmonë si një shkallë për t’u ngjitur në pozicione më të larta, sipas Lydie Fox nga Apps Associates. Ndonjëherë, një mundësi e re për të mësuar dhe për t’u rritur profesionalisht mund të bëjë ndryshimin.

Që nga fillimi i Dorëheqjes së Madhe, miliona punonjës anembanë botës kanë ndryshuar vendet e punës, titujt dhe karrierat e tyre, në shifra që nuk ishin parë ndonjëherë. Për disa prej tyre, ndërrimi i kompanisë ose rikonceptimi tërësor i karrierës ishin disa mënyra për të kërkuar pasionin, qëllimin ose ekuilibrin e përgjithshëm të jetës. Për disa të tjerë, këto ndryshime synonin arritjen e një niveli tjetër në karrierën e tyre.

Por, si çdo gjë tjetër që ka evoluar në botën e biznesit, faktori tjetër i rëndësishëm që meriton një vështrim më të afërt, është krijimi i mundësive për rritje të shumanshme në karrierë, jashtë fushës së menaxhimit. Për shumë profesionistë që kanë aspirata të mëdha, “riti” aktual i kalimit në krye, duke u bërë menaxher, mund të mos gjëja më e përshtatshme.

Menaxhimi është menduar prej kohësh si një hap i domosdoshëm i përparimit në karrierën e një personi. Dhe siç tregon historia, shumica e menaxherëve shpesh promovohen në këtë pozicion sepse janë shumë të mirë në punën që bëjnë – si kontributorë individual. Këta profesionistë të shkëlqyer sigurisht që meritojnë të vlerësohen dhe t’u jepen mundësi të shumta për t’u rritur në karrierë, por të qenit i shkëlqyer në punën që bën nuk është një garanci se ata janë po aq të zotë për t’i bërë edhe të tjerët më të mirë – dhe kjo është një ndër aspektet kryesore për të qenë një menaxher i mirë.

Drejtuesit, jo vetëm që duhet të jenë më të mirët në punën që bëjnë, por ata duhet të jenë gjithashtu të përkushtuar për të ndihmuar të tjerët që të rriten në karrierë dhe që të arrijnë objektivat e tyre. Për të qenë një drejtues i mirë nevojitet kohë, përpjekje, ndershmëri, vetëdije, llogaridhënie, besim dhe një dëshirë autentike për të mbështetur dhe për të udhëhequr të tjerët. Kompanitë duhet të pranojnë se jo të gjithë punonjësit janë të destinuar që të ndjekin këtë rrugë.

Si lider, është e rëndësishme të mbani mend se janë punonjësit ata që zgjedhin se ku duan të punojnë dhe ҫfarë duan që të bëjnë në karrierën e tyre —kështu që edhe të qenët menaxher nuk duhet të jetë një zgjedhje që nxitet vetëm nga përparimi në karrierë. Çdo punonjës ka nevoja dhe dëshira të ndryshme, pika të forta dhe të dobëta, të cilat duhet të merren parasysh në skemën e përgjithshme të drejtimit të karrierës së tyre. Kjo nuk do të thotë që të gjitha kompanitë duhet të kenë mijëra role të specializuara për secilin punonjës, por ka disa mënyra për të krijuar mundësi alternative në karrierë për ata që nuk duan të marrin (ose nuk që janë të përshtatshme për) një rol menaxherial, por që gjithsesi duan të rriten në karrierë.

Reflektoni për nevojat e biznesit

Cilat janë nevojat e biznesit që do të mund të plotësoheshin nga një punonjës me më shumë përvojë? A ekziston mundësia që punonjësit me performancë shumë të mirë, për shkak të përgjegjshmërisë që i karakterizon, të bëhen menaxherët e vetes? Përpiquni të eksploroni se cilat janë mundësitë e disponueshme dhe cilat janë ato që mund t’i motivojnë njerëzit – si për shembull një lëvizje brenda kompanisë apo një përvojë tjetër që do t’i bënte ata të përfitonin më shumë në aspektin profesional. Ndonjëherë, thjesht një mundësi e re për të mësuar dhe për t’u rritur profesionalisht mund të bëjë ndryshimin.

Përcaktoni profilet e karrierës bazuar tek aftësitë e kërkuara

Njerëzit nuk e dinë atë që nuk dinë. Përcaktoni dhe përshkruani qartë dy mundësi të përparimit në karrierë brenda organizatës (njëra që ka nevojë për aftësi menaxheriale dhe tjetra që nuk ka nevojë për këto aftësi) dhe ndajini ato me punonjësit. Krijimi i vetëdijes për mundësitë ekzistuese i ndihmon njerëzit të kuptojnë se ka një hap të radhës në karrierën e tyre.

Mundësoni rritjen e aftësive nëpërmjet mentorëve

Ndihmoni në nxitjen dhe rritjen e talenteve për punonjësit, në mënyrë që ata të përmirësojnë aftësitë ekzistuese ose të mësojnë aftësi të reja që do t’i ndihmonin për të ndjekur një drejtim të qartë në karrierë. Bazuar te këto aftësi, caktojini çdo punonjësi nga një mentor në fushat ku duan të përparojnë. Ky lloj mentorimi ka më shumë ndikim, sepse fusha për të cilën ata do të punojnë është më specifike dhe progresi mund të matet më lehtë.

Dhe më e rëndësishmja: hiqni dorë nga metodologjia tradicionale e vjetërsisë në punë për të caktuar mentorët dhe të mentoruarit. Të gjithë punonjësit, në të gjitha nivelet, duhet të kenë mundësinë për të dhënë ekspertizën e tyre për të përmirësuar aftësitë e dikujt tjetër. Kjo do të çojë në një ndjenjë më të madhe të ndërlidhjes brenda ekipit tuaj dhe do të promovojë kulturën e përgjithshme të kompanisë, një faktor kyç në botën e sotme të punës hibride. /Fast Company/

Artikulli paraprakBE-ja dhe Egjipti bien dakord për të forcuar bashkëpunimin në fushën e gazit natyror
Artikulli tjetërKriza, pandemi, luftë: a është ky fundi i globalizimit?