FORMIMI I NJË STRATEGJIE TË RRITJES SË BIZNESIT

– 7 HAPA KYÇ QË FUNKSIONOJNË –

Një strategji konkrete e rritjes është më shumë se një strategji marketingu, është një faktor thelbësor në makinën tuaj të biznesit. Kjo iu lejon kompanive të zgjerojnë biznesin e tyre. Industria e një kompanie dhe tregu i synuar ndikojnë se cilat strategji të rritjes do të zgjedhni.

Hartoni strategji dhe ndërtoni planin tuaj të biznesit. Në varësi të llojit të kompanisë që po ndërtoni, strategjia juaj mund të përfshijë aspekte të tilla si:

Shtimi i vendndodhjeve të reja, mundësi ekskluziviteti, zgjerimet e linjës së produkteve, shitja e produkteve në internet nëpër platforma të shumta etj.

Mirëpo, si të rritet një kompani me sukses?

Duhet të zgjidhni zonën tuaj të synuar të rritjes, hulumtoni tregun dhe industrinë, vendosni objektiva, planifikoni veprimet, përcaktoni mjetet dhe kërkesat, si dhe zbatoni planin tuaj.

P.sh. mund të rritni numrin e punonjësve, zgjeroni hapësirën aktuale të zyrës, shitjes me pakicë dhe/ose magazines, shtoni pika të reja duke u zgjeruar në rajone tjera, shtoni produkte dhe shërbime etj.

Hulumtimi i gjendjes së industrisë suaj është mënyra më e mirë për të përcaktuar nëse rritja juaj e dëshiruar është e nevojshme dhe e realizueshme. Shembujt mund të përfshijnë kryerjen e sondazheve dhe grupeve të fokusit me klientët ekzistues dhe potencialë.

Është e rëndësishme të ndërmerrni hapa për të përcaktuar sasinë e qëllimeve tuaja për sa i përket metrikës dhe afatit kohor. Synimi për të “rritur shitjet me 30% për tre vitet e ardhshme” është shumë më i qartë se “rritja e shitjeve”.

Mos harroni se ky plan veprimi duhet të përmbajë një listë të artikujve të veprimit, duke përfshirë afatet, ekipet ose personat përgjegjës dhe burimet për arritjen e qëllimit tuaj. Rritja e kompanisë tuaj mund të arrihet më mirë me ndihmën e konsulentëve, projektuesve ose planifikuesve në një fushë specifike.

Gjatë gjithë kësaj kohe, sigurohuni që të mbani përgjegjësi palët tuaja të interesuara, të mbani linjën e komunikimit të hapur dhe të krahasoni rezultatet fillestare me qëllimet tuaja të parashikuara të rritjes për të parë nëse rezultatet tuaja të parashikuara janë ende të arritshme ose nëse diçka duhet të rregullohet.

Autor: DENIS GAFURI

Artikulli paraprakRËNDËSIA E STRATEGJISË SË BRENDIMIT
Artikulli tjetër7 AFTËSITË E BUTA QË ÇDO SHITËS DUHET T’I DIJË