Arsyeja pse organizata juaj nuk po performon siҫ duhet?

Mungesa e qartësisë…

Gjatë dy dekadave të fundit, koha që menaxherët dhe punonjësit shpenzojnë në aktivitete bashkëpunimi është rritur me 50 për qind ose më shumë. Por mos e ngatërroni këtë rritje të bashkëpunimit me bashkëpunimin e shëndetshëm – kjo është shumë larg realitetit.

Pjesa më e madhe e bashkëpunimit që ndodh sot në organizata është joefikase dhe jofunksionale. Në fakt, 20 deri në 35 për qind e bashkëpunimeve me vlerë të shtuar vijnë nga vetëm 3 deri në 5 për qind e punonjësve tuaj, sipas studimit të profesorit të Kolegjit Babson, Rob Cross.

Qartësia është një parakusht, si për bashkëpunimin e shëndetshëm, ashtu edhe për një mori rezultatesh të tjera organizative. Dhe është një nga treguesit më të rëndësishëm të suksesit në organizatat e sotme, veçanërisht kur ato bëhen gjithnjë e më të shpërndara.

Ekzistojnë tre nxitës themelorë të qartësisë. Si lider, është e rëndësishme që t’i kuptoni – dhe të jeni në gjendje t’i matni – këto elemente kryesore.

 

Vendosni lidhje

Lidhjet janë shtytësi i parë i qartësisë. Puna më shpesh ndodh përmes strukturave joformale, sesa strukturave formale organizative si rolet, ekipet funksionale dhe hierarkitë. Dhe kështu, bashkëpunimi nuk mund të arrihet duke parë vetëm këto struktura formale.

Në vend të kësaj, lidhja përfshin mënyrën se si punonjësit tuaj janë të lidhur përmes detyrave, projekteve ndërfunksionale, ekipeve ad-hoc, qëllimeve dhe teknologjive të ndryshme nëpër kanale formale dhe joformale. Me punonjësit që zhvendosen nëpër 13 platforma mesatarisht 30 herë në ditë, sipas një studimi nga Asana, lidhja është gjithnjë e më e vështirë për t’u kuptuar.

Duke këshilluar qindra kompani gjatë viteve të fundit dhe duke i ndihmuar ato të kuptojnë se si punonjësit e tyre janë të lidhur, kam mësuar se lidhja shpesh merret si e mirëqenë dhe kuptohet shumë pak nga drejtuesit. Duke shfrytëzuar teknologji të reja si sistemet e menaxhimit të punës, mund të filloni të kuptoni se si punonjësit tuaj janë të lidhur. Harta e lidhjeve të organizatës suaj është hapi i parë për të kuptuar se si ndodh puna në të vërtetë dhe është çelësi për arritjen e qartësisë organizative.

 

Ofroni vizion

Vizioni është shtytësi i dytë kryesor i qartësisë. Ajo përfshin sigurimin që punonjësit tuaj të kuptojnë dhe të jenë në gjendje të shohin se si puna e tyre kontribuon në qëllimet më të gjera të kompanisë, si dhe në misionin e kompanisë suaj. Kuptimi i këtij elementi është gjithnjë e më i pakët në organizatat e sotme. Sipas studimit të Asana, më pak se gjysma e punonjësve (46 për qind) e dinë se si puna e tyre kontribuon në misionin e kompanisë së tyre. Vizioni sjell qartësi dhe i ndihmon punonjësit të kuptojnë pse puna e tyre ka rëndësi.

Punonjësit gjithashtu kanë nevojë për të parë rezultatin e punës së tyre dhe ata duhet të kenë mjetet për ta matur këtë rezultat gjatë kohës. Teknologjitë që vlerësojnë në mënyrë domethënëse shpërndarjen e ngarkesës së punës janë kyçe për të fituar dukshmëri në rezultatin e punës.

Ky lloj vizioni do t’ju mundësojë juve dhe punonjësve tuaj të përcaktoni kur performanca e detyrës, projektit dhe qëllimit po dalin jashtë shinave. Dhe gjithashtu, do t’i fuqizojë punonjësit tuaj që të përvetësojnë një qasje të bazuar në të dhëna për vlerësimin e performancës së tyre të punës, në vend që thjesht të bëjnë punën e tyre pa asnjë entuziazëm.

 

Inkurajoni efikasitetin

Efikasiteti është shtytësi i fundit i qartësisë. Sipas shumë llogarive, efikasiteti është produktiviteti i ri. Produktiviteti është prodhimi për njësi të kohës, ndërsa efikasiteti është prodhimi më i mirë i mundshëm për njësi të kohës. Mos i ngatërroni me njëra-tjetrën. Ndërkohë që fillojmë me metoda të reja pune, nuk ka të bëjë më me ekzekutimin e sasisë më të madhe të detyrave – ka të bëjë me kryerjen e detyrave të duhura në mënyrën më të mirë të mundshme.

Efikasiteti mundësohet si nga lidhja ashtu edhe nga dukshmëria. Efikasiteti maksimal ndodh kur punonjësit janë të lidhur me detyra, projekte dhe hapësira gjeografike dhe funksionale të ndryshme. Si dhe kur ushqehet nga dukshmëria. Dukshmëria në mënyrën se si ndodh puna, ju mundëson të ndërtoni flukse pune dhe integrime që përdorin automatizimin dhe inteligjencën artificiale ​​për të arritur punë më efikase.

Efikasiteti është gjithashtu një parakusht kyç për balancën efektive punë-jetë dhe një antidot i fuqishëm kundër mungesës së motivimit. Kur i fuqizoni punonjësit tuaj për të arritur rezultatin më të mirë të mundshëm të punës, jo vetëm që bëhen punonjës me performancë më të lartë, por janë edhe më të motivuar, falë qartësisë së tyre të sapogjetur. Studimi i Asana ka zbuluar se, mes punonjësve që ndihen të pamotivuar, rreth një në tre (29 për qind) raportojnë se ndihen të mbingarkuar si rezultat i mungesës së qartësisë për detyrat dhe rolet.

Veҫanërisht me zhvendosjen në punën në distancë dhe atë hibride, qartësia po mungon gjithmonë e më tepër dhe kërkohet gjithmonë e më shumë nëpër organizata. Kjo përforcohet nga fakti që punonjësit shpenzojnë 60 për qind të kohës së tyre në “punë në lidhje me punën” – detyra si gjurmimi i statusit të punës dhe dublikimi i punës – në vend të detyrave strategjike për të cilat i keni punësuar që të kryejnë. Kur bëhet fjalë për epokën e ardhshme të punës dhe fuqizimin e punonjësve tuaj për sukses, qartësia është e para. / Rebecca Hinds, INC

Artikulli paraprakCEO i Volkswagen kërkon të qetësojë mosmarrëveshjet mbi vendet e punës në fabrikë
Artikulli tjetër10 shenja që tregojnë se shefi juaj do që ju të vazhdoni të qëndroni në punë