Administrata Tatimore e Kosovës njofton se ka zhvilluar në sistemin elektronik EDI mundësinë për parashtrimin e kërkesave për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente. Sipas ATK-së tash do të kompensohen të vetëpunësuarit, punëdhënësit, të cilët i kanë paguar pagat e punëtorëve për periudhën e muaji mars dhe qiramarrësit, të cilët...
Si pasojë e pandemisë COVID-19, shumë biznese në vend kanë ndërprerë veprimtarinë e tyre të punës, ku vetëm brenda një jave për të përfituar nga “Pakoja Emergjente”, në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK), janë parashtruar 8 mijë e 256 kërkesa. Për shkak të kësaj krize, deri tash janë shkëputur rreth...
Në bazë të vendimit të fundit të ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët kanë të drejtë të lëvizin vetën nga 1 orë e gjysmë në ditë. Por, si do të lëvizin punëtorët e bizneseve që iu lejohet puna? Në bazë të vendimit thuhet që ata do të duhet të kenë një konfirmim nga...
Bazuar në vendimin e Ministrit të Financave dhe Transfereve, datë 03.04.2020, lidhur me aprovimin e Planit Operacional për Pakon Fiskale Emergjente dhe obligimin e institucioneve për zbatimin e këtij Plani, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se ka bërë përgatitjet dhe tashmë punëdhënësit dhe qiramarrësit mund të parashtrojnë kërkesat...
Njoftim për tatimpagues Të nderuar tatimpagues Administrata Tatimore e Kosovës ju njofton se bazuar në Urdhëresën e Ministrisë së Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike (MEPTINIS), të datës: 23 Mars 2020, është duke ju dërguar përmes e-mailit formën e vërtetimit për lëvizje të lirë të bizneseve, të cilat...
Ministri Besnik Bislimi merr vendim për zgjatjen afati për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimi dhe vendosja lidhur me kërkesat për rimbursime Prishtinë – 19 mars 2020 Ministri i Financave dhe Transfereve në vazhdën e vendimeve për të krijuar sa më shumë lehtësime për qytetarët...
Administrata Tatimore e Kosovës-përkatësisht Departamenti i Operativës ka ndërmarr veprime të fuqishme operacionale ndaj gjithë tatimpaguesve mos-përmbushës, të cilët pavarësisht zhvillimit të aktiviteteve të tyre, nuk kanë paguar detyrimet tatimore. Identifikimi i këtyre bizneseve është bërë nga analiza e riskut, bazuar në Planin e Trajtimit të Rreziqeve. Aktualisht janë duke...
Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte...
Nis cikli i parë i seminareve me tatimpagues për vitin 2020 Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) ka nisur ciklin e parë të seminareve me tatimpagues për vitin 2020. Temat të cilat po prezantohen në këto seminare janë: Risit në Administratën Tatimore të Kosovës; Aplikimi...
Ashtu siç jeni të informuar, për arsye të ri-organizimit të mbledhjes së detyrueshme, tani stafi i departamentit të Mbledhjes së Borxheve është bartur nga adresa: rruga Musine Kokalari (ish-Zyra Kombëtare e Auditorit) në këtë adresë: rruga Richard Holbrooke – Veternik, Prishtinë (objekti i Doganës së Kosovës, mbrapa qendrës tregtare...
Anipots