Rëndësia e sjelljes organizative në ambientin e punës

Sjellja organizative është pjesë thelbësore e menaxhimit të njerëzve në kulturën e sotme të punës. Sinergjia dhe sjellja mes punëtorëve do të përcaktojë efikasitetin e tyre.

Thellimi në dituri na mundëson të kuptojmë se si punonjësit komunikojnë me njëri-tjetrin. Përputhshmëria e tyre është jetike në mënyrë që puna të vazhdojë pa lemza. Pa unitetin e punëtorëve tuaj, është e vështirë të arrish sukses afatgjatë.

 

Çfarë është sjellja organizative?
Sjellja organizative është studimi se si njerëzit ndërveprojnë në grupe.

Qëllimi kryesor ? Për të përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e fuqisë punëtore. Punonjësit gjithashtu kanë më shumë gjasa të angazhohen për rritjen e kompanisë.

Në përgjithësi, ai thjeshton menaxhimin e burimeve njerëzore. Për më tepër, u mundëson punonjësve të funksionojnë më mirë.

Studimi i sjelljes organizative thekson :

 • Përmirësimin e kënaqësisë në punë
 • Rritjen e performancës
 • Promovimin e inovacionit
 • Nxitjen e cilësive të mira drejtuese

Studimi më i njohur i sjelljes organizative është Efekti Hawthorne. Ky efekt përshkruan se sjellja e njerëzve mund të ndryshojë kur ata mendojnë se po vëzhgohen.

Për më tepër, pa sjellje të mirë organizative, punonjësit janë të prirur drejt irracionalitetit. Kjo mund të ndikojë rëndë ne mundësitë e tyre të barabarta të punësimit në organizatë.

 

Elementet e sjelljes organizative
Çdo udhëheqës duhet të jetë i vetëdijshëm për disa aspekte kyçe të sjelljeve organizative. Por duhet kuptuar elementët thelbësorë që qëndrojnë pas tij.

Këto elemente janë të ndërlidhura me njëri-tjetrin. Është jetike të ruhet ekuilibri mes tyre. Nëse një nga elementët nuk funksionon siç duhet, mund të shkaktojë një efekt domino.Kjo mund të dëmtojë bazën e organizatës duke ndikuar në qëllimet e ardhshme.

Më poshtë janë katër elementët kryesorë që formojnë shtyllat e studimit:

1. Njerëzit

I gjithë studimi i sjelljes sillet rreth punonjësve në organizatë. Ata me të vërtetë janë shtylla kurrizore e organizatës suaj. Ata bëjnë që puna të ndodhë në mënyrë sistematike dhe të arrihen qëllimet.

Është thelbësore të kuptohen ndryshimet që po kalojnë me zhvillimet e reja. Me një studim të plotë, një udhëheqës mund të :

 • Identifikon faktorët e jashtëm që kanë çuar në ndryshim
 • Punoni në zgjidhjet dhe futni efikasitetin

2. Struktura

Udhëheqësi i një organizate është si ADN-ja e një trupi njerëzor. Pa strukturën dhe proceset e duhura, vendi i punës mund të shkatërrohet.

Mos harroni se punonjësit janë të varur nga menaxhmenti. Pa ekzistencën e tij, nuk do të kishte :

 • Koordinim ndërmjet niveleve të ndryshme të organizatës
 • Hierarki për t’u kujdesur për nevojat dhe kërkesat e fuqisë punëtore

Është kritike të ruhet një strukturë e fortë dhe e qëndrueshme. Dhe nëse ka ndonjë mangësi, të zvogëlohet humbja e kontrollit. Kjo mund të ndikojë ndjeshëm në kulturën organizative në afat të gjatë dhe të dëmtojë praninë e saj në treg.

3. Teknologjia

Teknologjia është një ndihmë dhe fatkeqësi, megjithatë ndikimi i saj në botën moderne është thelbësor.

Nëse përdoret siç duhet, mund të bëjë mrekulli. Megjithatë, pa njohuritë e duhura për teknologjinë, kjo mund të ndikojë në efikasitetin e fuqisë punëtore.

Qëllimi kryesor i teknologjisë në një organizatë është që të:

 • Përfundoni detyrat në një mënyrë më të lehtë
 • Ofroni zgjidhje të reja dhe më të mira

Por, nëse njerëzit nuk mësohen me ndryshimet në teknologji, kjo mund të krijojë kaos. Ata do të jenë të paqartë për rolin e tyre dhe të ardhmen e tyre krahas saj. Do të rezultojë në  ndikim drastik në produktivitetin, moralin dhe ndryshimin e sjelljes.

4. Mjedisi
Punë-mjedis

Mjedisi i punës ka një ndikim të fortë në punën që bëjnë njerëzit.Ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis mjedisit të punës dhe sjelljes organizative. Kur njëri ndryshon, ndryshon edhe tjetri.

Një drejtues duhet të dijë se si mjediset e vendit të punës luajnë një rol vendimtar në angazhimin e punonjësve. Ata duhet të kuptojnë dallimet në ndikimin e mjedisit të punës :

 • Vendi toksik i punës
  -ndikon negativisht në proceset e të menduarit
  -zvogëlon entuziazmin për të punuar
  -thyen gatishmërinë për të performuar
 • Vendi i shëndetshëm i punës
  -ngrit moralin dhe besimin
  -përfshin energji pozitive
  -rrit lumturinë e punonjësve

Mos harroni se gjithçka është e ndërlidhur me mënyrën se si një punonjës do të sillet në vendin e punës. Dëshira e tyre për të punuar me humor të mirë do të përcaktojë nivelin e angazhimit të tyre.

 

Rëndësia e Sjelljes Organizative

1. Marrëdhënie të mira në vendin e punës
Është e vështirë të ndërtosh marrëdhënie domethënëse në vendin e punës. Si udhëheqës, ju duhet të shikoni për çdo rast konflikti që mund të ndodhe. Ose situata që mund të pengojnë marrëdhëniet e punonjësve.

Zbulimi i çështjeve reale që mund të dëmtojnë marrëdhëniet e punonjësve mund të jetë punë e sikletshme. Por është thelbësore për ta bërë .

Sjellja organizative është thelbësore për të ndihmuar një udhëheqës në zgjidhjen e çështjeve. Ju ndihmon në marrëdhënie të mira në vendin e punës.

Objektivi kryesor është përmirësimi i komunikimit ndërmjet njerëzve. Për më tepër, zvogëlon çdo shans për keqkuptim që mund të dëmtojë marrëdhëniet.

2. Motivimi i punonjësve
Motivimi është një element thelbësor kur flasim për angazhimin e punonjësve. Pa motivim, është e vështirë të përmirësohet produktiviteti. Mungesa e motivimit është arsyeja pse punetorët tuaj nuk japin 100% përpjekjet e tyre për punën.

3. Ndërtoni një vend pune të sigurt psikologjikisht
Studimi i sjelljes organizative ndihmon liderin të kuptojë ndikimin e tyre tek punonjësit. Ajo përcakton qëndrimin tuaj ndaj tyre. Nxjerr pamje të qartë se si ta bëni vendin tuaj të punës psikologjikisht të sigurt. Ky është një vend pune që do të frymëzojë dhe ndërtojë moralin.

Pranoni se mund të ekzaminoni ndryshimet duke studiuar sjelljen. Kjo i lejon një menaxheri të ndërtojë  vend pune ku punonjësit të ndihen si në shtëpi dhe të punojnë pa asnjë lemzë.

4. Natyra e punonjësve
Arritja e suksesit në afat të gjatë mund të jetë një detyrë e vështirë. Dhe ruajtja e qëndrueshmërisë është edhe më sfiduese.

Megjithatë, gjithçka do të varet nga mënyra se si punonjësit sillen në punë. Qëndrimi i tyre ndaj punës së tyre do të reflektojë në rezultatet.

Punonjësit duhet të jenë të pasionuar dhe entuziast për punën e tyre. Dhe nëse ata janë të qetë në lidhje me punën e tyre, atëherë ajo paraqet një pengesë.

Faktorët mund të jenë të ndryshëm. Megjithatë, nëse natyra e punonjësve nuk ndryshon me kalimin e kohës, kjo mund të pengojë rritjen. Kjo mund të rezultojë që një organizatë të dalë nga binarët nga rruga e suksesit.

5. Efikasitet më i lartë në ekipe
Studimi i sjelljes në një organizatë është jetik për bashkëpunimin ekipor. Ai ju jep njohuri për ngjashmëritë dhe dallimet që ndajnë njerëzit.

Kuptimi i dinamikës do të ndihmojë një udhëheqës në lehtësimin e unitetit më të mirë të ekipit.

Në këmbim, ai ndërton moral dhe besim të mirë midis anëtarëve të ekipit. Kështu, rritja e lidhjes mes ekipit, është thelbësore në përmbushjen e objektivave të kompanisë. Si rezultat, udhëheqësit mund të arrijnë sukses më të madh në terma afatgjatë.

Përktheu : EKONOMIAISLAME

Burimi : vantagecircle

Artikulli paraprakNjë eksplorim i natyrës së njeriut dhe intelegjencës artificiale dhe perspektiva Kuranore
Artikulli tjetërHapa për të zhvilluar shprehinë e përdorimit të Misvakut