Vendim nga Ministri Bislimi për ndihmë të bizneseve për shtyrjen e të gjitha deklarimeve tatimore nga data 30 prill deri më datë 15 maj

Me qëllim të ndihmës për bizneset Ministri Besnik Bislimi ka marrë vendim për zgjatjen e afatit, i cili lidhet me dhënien e mundësisë për tatimpaguesit që të bëjnë kërkesë për marrëveshje të pagesës me këste, për deklarimet tatimore nga data 30 prill në 15 maj, sipas pikës 2 të këtij vendimi.

Gjithashtu, afati i pagesës për tatimet sipas pikës 1 të këtij vendimi mbetet data 30 qeshor. Kjo mundësi shtesë e pagesës me këste jepet për bizneset, për arsye të pandemisë në rast se dëshmojnë vështirësi financiare për shkak të kësaj pandemie.MFE

Gjene linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FD7B7555-F74A-4A67-AC0F-52129378DD10.pdf

Artikulli paraprakSADAKAJA E SHUAN MËKATIN DHE E SHLYEN GJYNAHUN
Artikulli tjetërSADAKAJA JEP BEREQET NË PASURI DHE E SHTON FURNIZIMIN