Si bëhet ANALIZA E TREGUT ?

 

Zhvillimi i një analize tregu për një biznes të ri ose produkt të ri i ofron një sipërmarrësi një kuptim më të mirë të madhësisë dhe segmenteve specifike të një tregu, si dhe një vlerësim për të përcaktuar nëse tregu i synuar do të mbështesë planet e rritjes së biznesit. Analiza e Tregut është një pjesë kritike e çdo plani biznesi të krijuar, qoftë për të informuar biznesin apo për t’u komunikuar investitorëve të mundshëm madhësinë e mundësisë.

Kjo analizë dokumenton një pasqyrë të industrisë në të cilën do të marrë pjesë biznesi juaj. Ndërsa e ngushtoni këtë sektor në klientin ideal bazuar në strategjinë e biznesit tuaj, ju do të përcaktoni tregun tuaj të synuar. Një përshkrim i detajuar dhe madhësia e tregut të synuar do ta ndihmojë lexuesin të kuptojë vlerën e tregut që po kërkoni (numri i klientëve potencialë shumëzuar me të ardhurat mesatare për produktin ose shërbimin tuaj).

Në përcaktimin e tregut të synuar, ju do të identifikoni elementët kryesorë si vendndodhja gjeografike, demografia, karakteristikat e blerësit, nevojat e tregut tuaj të synuar dhe mënyra se si këto nevoja po përmbushen aktualisht. Nëse ka ndonjë konkurrent të drejtpërdrejtë, këta duhet të krahasohen me mënyrën se si oferta juaj do ta zgjidhë atë në të ardhmen.

Ky seksion mund të përfshijë gjithashtu një analizë SWOT (Përparësitë, Dobësitë, Mundësitë dhe Kërcënimet) sipas nevojës, për të vlerësuar më mirë pozicionin e biznesit tuaj ndaj konkurrencës.

Në varësi të llojit të biznesit që po veproni, mund t’ju nevojiten ose jo seksionet e mëposhtme. Përfshini vetëm atë që ju nevojitet dhe hiqni gjithçka tjetër.

Lloji i industrisë: Filloni me përshkrimet më të gjera të mundësisë suaj të tregut. Për shembull, nëse planifikoni të hapni një dyqan bizhuterish, lloji i industrisë do të ishte shitje me pakicë, por vetëm në nivel lokal kundrejt nëse shisni në internet. Brenda industrisë së bizhuterive me pakicë, globalisht, të ardhurat pritet të kalojnë 250 miliardë dollarë deri në vitin 2020, por dyqani juaj lokal i bizhuterive do të ketë një treg shumë më të vogël. Identifikoni numrin e familjeve ose klientëve në gjeografinë tuaj lokale që mund të përshtaten në grupin tuaj të synuar demografik.

 • Kategoria e industrisë: Përshkruani industrinë e gjerë ku do të punoni. Ju dëshironi të kërkoni kode specifike SIC në internet për grupimet e gjera.
 • Karakteristikat e industrisë: Cilat janë karakteristikat specifike të industrisë? Cilët janë pjesëmarrësit kryesorë, në nivel të lartë? Konsumatorët, furnitorët, konkurrentët?
 • Trendet: Si është trendi për sa i përket rritjes, pjesëmarrësve të rinj, produkteve të reja?
 • Stabiliteti: Komentoni se sa e qëndrueshme ka qenë historikisht industria dhe sa dinamike është aktualisht..

Segmentimi i tregut: Ky seksion është vendi ku ju do të përcaktoni segmentet kryesore të tregut, si dhe një ose dy që do të synoni. Filloni me Tregun Total të Disponueshëm (TAM) brenda industrisë për të cilën planifikoni të konkurroni. Kjo përfshin të gjitha llojet e klientëve që kanë interes ose kanë nevojë për produktet ose shërbimet tuaja të veçanta. Tregu i disponueshëm i shërbimit (SAM), është nëngrupi i TAM-it që kompania juaj mund t’i shërbejë ose t’i tregtojë në mënyrë të arsyeshme në mënyrë efektive. Brenda grupit të fundit, është tregu juaj i synuar, i cili është një segment i përcaktuar si një grup njerëzish (ose biznese të tjera). Ndërsa biznesi juaj zgjerohet, ju mund të filloni të vlerësoni se çfarë përqindje të tregut tuaj të synuar po fitoni, e përcaktuar gjithashtu si pjesa juaj e tregut.

Si një shembull, nëse industria juaj për të bërë biznes është industria e bizhuterive, TAM do të ishte kushdo që është në treg për bizhuteri. SAM, mund të jenë ato në qytetin tuaj, nëse jeni një dyqan lokal. Nëse jeni një argjendari në internet, SAM-i juaj mund të jetë i gjithë Shtetet e Bashkuara. Së fundi, ndërsa zhvilloni ofertat tuaja unike, mund të përcaktoni fokusin tuaj ose tregun (segmentin) të synuar si bizhuteri të bukura ose unaza martese ose bizhuteri të rastësishme brenda gjeografisë që mund t’i shërbeni. Ju gjithashtu mund të segmentoni tregun sipas kritereve të tilla si cilësia, çmimi, gama e produkteve, gjeografia, përkatësia etnike, grupmosha ose të tjera.

Disa elementë të tjerë për t’u marrë parasysh do të ishin përgjigjja e pyetjeve të tilla si:

 • A po rritet, po tkurret segmenti juaj apo do të jetë i sheshtë për vitet e ardhshme?
 • Çfarë përqindje të tregut mendoni se do të arrini?
 • Çfarë pjese të tregut parashikoni të keni brenda 2-3 viteve të ardhshme?

Grafikat përdoren më së miri në një seksion si ky për të treguar rritjen (grafiku i linjës) ose përqindjet e tregjeve ose grupeve (grafiku me byrek).

 • Tregu total i disponueshëm (TAM): Pas përcaktimit të industrisë, jepni disa të dhëna për numrin total të perspektivave në industri ose tregun tuaj të përcaktuar më ngushtë. A është numri i njerëzve mbi një të ardhur të caktuar apo familje?
 • A janë të gjitha bizneset midis 50 dhe 150 milionë dollarëve?
 • A janë të gjitha nënat?
 • A janë të gjithë adoleshentët që drejtojnë makina?
 • Tregu i disponueshëm i shërbimit (SAM): Nga TAM i përshkruar më sipër, filloni ta kufizoni këtë nga klientët aktualë të mundshëm që mund të arrini (shërbim, treg për, furnizim, etj.). Nëse jeni një dyqan që shet mallra, këto mund të jenë të gjitha llojet e mundshme brenda një rrezeje prej 10 miljesh. Nëse shisni në internet, mund të jetë në të gjithë vendin që synoni. Për bizneset, a mund t’i shesësh të gjithë bizneseve kudo apo duhet të jenë brenda një gjeografie të caktuar?
 • Segmentet e tregut: Cilat janë segmentet apo grupimet kryesore që mund të përcaktohen nga industria e përgjithshme? Si i kategorizoni ato: gjeografia, demografia e klientëve, përkatësia etnike, mosha, lloji i biznesit, lloji i klientit të mundshëm të biznesit, etj.?
 • Tregu i synuar: Tani, pasi identifikoni segmente të ndryshme të tregut, përcaktoni Tregun tuaj të synuar, në mënyrë specifike. Pse po zgjidhni këtë objektiv? Pse mendoni se do të keni sukses me këtë grup? Pse po ngushtoheni vetëm në këtë grup? A do ta zgjeroni tregun tuaj të synuar në të ardhmen, pse?

Konkurrenca: Të gjitha bizneset konkurrojnë në një mënyrë ose në një tjetër. Mund të jetë me konkurrentë specifikë, të drejtpërdrejtë ose mund të jetë me mënyrën se si klientët i kanë bërë gjërat për një kohë të gjatë. Ata e zgjidhin problemin e tyre në një mënyrë tjetër. Kur identifikoni konkurrencën, duhet të identifikoni se kush tjetër po ofron produkte ose shërbime për të zgjidhur të njëjtin problem që po trajtoni? Cilat janë avantazhet e biznesit tuaj ndaj këtyre konkurrentëve? Si do të dëgjohet zëri juaj mbi zhurmën e konkurrentëve? Ndonjëherë një plan biznesi përfshin një matricë karakteristikash dhe krahason se si çdo biznes i ofron ose nuk i ofron ato veçori. Ky seksion duhet të pasqyrojë se si zgjidhja juaj është e ndryshme dhe më e përshtatshme për tregun e synuar që keni identifikuar sesa konkurrenca.

 • Konkurrentët e drejtpërdrejtë: Cilët janë konkurrentët kryesorë me të cilët do të përballeni? Sa kohë kanë qenë në treg? Cilat janë avantazhet e tyre?
 • Status Quo: A po konkurroni me mënyrën se si njerëzit ose bizneset i bëjnë gjërat tani? A keni një produkt ose shërbim përçarës që do t’ua ndryshojë mendjen?
 • Mesazhimi: Si do të pozicionohet produkti ose shërbimi juaj ndaj konkurrencës ose status quo-së ekzistuese?
 • Unike: Pse produkti ose shërbimi juaj do të kapin pjesën e tregut? A do të rriteni në pjesë të tregut ku konkurrenca nuk ka arritur ose do t’ju duhet të keni një kalim klienti në produktin ose shërbimin tuaj? Si do ta bëni këtë?

Analiza SWOT: Ju mund të përfshini një analizë SWOT duke plotësuar kutitë e mëposhtme për të vlerësuar biznesin tuaj në mjedisin aktual për sa i përket pikave të forta dhe të dobëta (të brendshme) dhe mundësive dhe kërcënimeve (të jashtme). Ky është një ushtrim i mirë për t’u kryer çdo vit. Pas përfundimit të analizës suaj, jepni mendimet tuaja mbi: si pikat tuaja të forta mund t’ju ndihmojnë të maksimizoni mundësitë dhe të minimizoni kërcënimet; si dobësitë tuaja mund të ngadalësojnë aftësinë tuaj për të përfituar nga mundësitë; dhe si mund t’ju ekspozojnë dobësitë tuaja ndaj kërcënimeve?

 • Pikat e forta: Cilat do të jenë pikat e forta të kompanisë suaj kur të filloni? Si e shihni këtë ndryshim në të ardhmen?
 • Pikat e dobëta: Nëse do të ishit konkurrenca, çfarë do t’u thoshit klientëve të mundshëm se ku produktet ose shërbimet e kompanisë suaj janë të dobëta ose të mangëta? Cilat janë dobësitë më të rëndësishme për të kapërcyer fillimisht?
 • Mundësitë: Me përmirësime të produktit ose partneritete të reja, ku mund të rritet biznesi juaj? Në cilat segmente të reja mund të hyni në të ardhmen?
 • Kërcënimet: Cilët faktorë të jashtëm mund të ushtrojnë presion mbi rritjen e biznesit tuaj ose fluksin e parasë? Cilin nga këto kërcënime mund të kontrolloni? Cilat nuk mund t’i kontrolloni?

 

Burimi : Business market analysis

Përktheu : EKONOMIAISLAME

Artikulli paraprakRritja e kamatës, rrezikon pagesën e kredive
Artikulli tjetërIdetë kryesore nga libri “Launch” i Jeff Walker – PJESA E PARË