Dy banka në Kosovë i shtrenjtojnë shërbimet për tërheqje në bankomatë

Bankat në Kosovë aplikojnë tarifa për klientët edhe për tërheqjen e parave. Çmimi varion nga ajo nëse tërheqja bëhet në sportelet e bankave, që janë dukshëm tarifa më të larta, në bankomatët brenda degëve apo në bankomatët që janë në pika të ndryshme të qyteteve.

Buletini Ekonomik ka hulumtuar çmimoret e gjashtë bankave më të mëdha që operojnë në Kosovë. Në përditësimin më të ri të çmimoreve të këtyre bankave, shihet se dy banka në Kosovë kanë shtrenjtuar çmimin e shërbimit të tërheqjes së parave nga bankomatët (ATM).

Këto dy banka janë Raiffeisen Bank dhe NLB banka, përcjell Buletini Ekonomik.

Nga një çmim prej 20 centësh sa ka qenë tarifa për tërheqje të të hollave deri në 1 mijë euro në bankomatët brenda degës së bankës vitin e kaluar, Banka Raiffeisen tani aplikon një tarifë prej 50 centëve për të njëjtin shërbim.

Po e njëjta tarifë, tani e tutje aplikohet edhe për tërheqjet e të hollave nga bankomatët jashtë lokacioneve të bankës në fjalë, që vitin e kaluar ishte vetëm 30 centë. Ndërkohë, për tërheqjen e mjeteve për shumat mbi 1 mijë euro, tarifa shkon në 1 euro për transaksion në këtë bankë.

Për rastet e tërheqjeve të mjeteve në sportelet e kësaj banke, klientët e Raiffeisen duhet të paguajnë 2 euro e 50 centë për shumat deri në 100 mijë euro. Kurse për deponimin e mjeteve nëpër ATM-të e bankës Raiffeisen, aplikohet tarifë prej 50 centëve deri në shumën e 1 mijë eurove, dhe 1 euro mbi shumat prej 1 mijë eurove.

Banka tjetër, e cila ka shtrenjtuar shërbimin për tërheqje të parave nga bankomatët e saj është NLB-ja.

Vitin e kaluar, ky shërbim në këtë bankë për tërheqjet nëpër ATM-të brenda degës, ishte 10 cent, kurse jashtë degës – 15 cent, për kartelat debitore. Ndërsa tani, NLB-ja ka shtrenjtuar vetëm shërbimin për tërheqjet e mjeteve nga bankomatët jashtë lokacioneve të bankës. Kështu, nga çmimi prej 15 centësh vitin e kaluar, tani tërheqja e parave në bankomatët jashtë degës së bankës NLB, i detyrohet një tarife prej 30 centëve.

Kurse, për tërheqjen e parave në ATM të NLB grupit, klientët duhet të paguajnë tarifën prej 1 eurosh.

E tërheqja në ATM-të e bankave tjera (brenda dhe jashtë shtetit) është 3 euro për klientët e kësaj banke.

Ndërkohë, për çdo tërheqje nga 5 euro deri në 1 mijë euro në sportelet e kësaj banke, çdo person fizik duhet të paguajë tarifën prej dy eurove. Përjashtim këtu bëjnë pensionistët, studentët, llogaritë për jetimë dhe ata me asistencë sociale, që këtë shërbim e marrin pa provizion.

Tutje, Banka Kombëtare Tregtare (BKT) në Kosovë, shërbimin për tërheqje të mjeteve nga bankomatët e saj, si brenda degës ashtu edhe jashtë lokacioneve të bankës, e ka pa pagesë. Por, për tërheqjet e të hollave nga bankomatët e bankave të tjera dhe atyre jashtë Kosovës, klientëve të kësaj banke iu duhet të paguajnë tani nga 3 euro minimumi, nga dy euro sa ka qenë vitin e kaluar kjo tarifë. Limiti ditor për tërheqje të mjeteve nga bankomatët e kësaj banke, është 1 mijë euro.

Edhe banka TEB këtë shërbim e ka falas, ndërsa për tërheqjen e mjeteve në sportele të bankës kalkulon një tarifë prej 1 euro deri në 2 për shumat deri në 10 mijë euro. E për tërheqjen e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës dhe jashtë saj, TEB-i merr 2.0% të vlerës së mjeteve apo minimumi 2 euro për transaksion.

Limiti maksimal ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM-të e TEB bankës në Kosovë me Debit Kartelë, është 2 mijë euro. Kurse, deponimi i parave në ATM-të e kësaj banke, është pa pagesë.

Tek banka Procredit, tërheqja dhe deponimi i parave në bankomatet e saj me kartelë debiti, hyn në pakon bazike prej 5 eurove në muaj, ku përfshihen shërbimet për komisionin mujor.

Kurse, tërheqja në bankomate të bankave tjera në Kosovë dhe jashtë Kosovës (pas tërheqjes së pestë brenda muajit), është 2.25% të shumës ose minimumi 3 euro.

Gjithashtu edhe Banka Ekonomike e ka pa pagesë shërbimin për tërheqjen e parave në bankomatët që janë në objektet e bankës, derisa për tërheqjet në bankomatët jashtë objekteve të saj, aplikon tarifë prej 15 centëve. Ndërsa, për tërheqjen e parave në bankomatët e bankave tjera në Kosovë dhe jashtë Kosovës, merret 2% e shumës apo minimumi 3 euro.

Limiti ditor i transaksioneve në bankomatët e Bankës Ekonomike, është 500 euro./Buletini Ekonomik/

Artikulli paraprak“Botëvështrimi”
Artikulli tjetërSa fitohet në Gjermani – publikohen pagat e 100 profesioneve të ndryshme